Grammatik og retskrivning

Grammatik og retskrivning

Vælg dato:
Pris:
8.495 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i grammatik og retskrivning

Når man er god til grammatik, bliver man automatisk bedre til retstavning og til at skrive godt. Har du brug for at få genopfrisket dansk grammatik og retskrivning? Vil du også gerne blive bedre til at opdage sprogfejl og til at forstå de grammatiske forklaringer på fejlene?

På dette kursus i dansk grammatik og retskrivning får du opdateret din viden om grammatik, retstavning og kommaer. I den forbindelse får du vist masser af opslag på Dansk Sprognævns hjemmeside og på sproget.dk. Du er velkommen til at medbringe en pc/Mac eller iPad.

Målgruppe

Alle der enten selv skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæsere.

Kursusindhold

Dette grammatikkursus genopfrisker og skærper din danske grammatik og retskrivning. Det giver dig ikke kun en formel viden, men gør dig også mere sikker når du skal skrive. Ud fra en masse øvelser lærer du at navigere uden om typiske sprogfejl.

Formål

Efter dette kursus er du blevet bedre til

  • at forstå de grammatiske forklaringer på sprogfejl
  • at rette sprogfejl
  • at argumentere for dine rettelser.
Rabatter
  • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusmateriale

På kurset får du udleveret

  • Håndbog i Nudansk
  • en PowerPoint-præsentation 
  • supplerende sider og diverse øvelser.
Forplejning og tidsrum

Der er fuld forplejning hele kursusdagen; fra kl. 8.30 er der morgenkaffe med brød. Selve kurset begynder begge dage kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

Dag 1: Dansk grammatik  ordklasser, sætninger og kommaer

Vi ser først på en række ordklasser, hvad der kendetegner dem, og hvad de hver især udtrykker. Du får en kort oversigt over de væsentligste ordklasser, deres betydning, funktion og bøjningsmønster.

Derefter ser vi på de to sætningstyper: helsætninger og ledsætninger. En grundlæggende forståelse af sætninger er en forudsætning for at kunne sætte korrekte kommaer.

Langt de fleste af vores kursister sætter det gamle traditionelle komma (kryds-og bolle-kommaet) fra 1918. Derfor bliver du primært undervist i de gamle regler, men du får også indblik i Sprognævnets anbefaling mht. kommaer.

Dag 2: Dansk grammatik  retstavning  

Nu tager vi fat på retstavning. Du får en introduktion til Håndbog i Nudansk (som du får på kurset). Den skal vi bruge til at dokumentere fejltyper med.

Ud fra en række korte teksteksempler skal vi se på en væsentlig del af de typiske retskrivningsfejl som mange (også veluddannede sprogmedarbejdere) begår. Er det korrekt at skrive touchscreeen? Og hvad med designmanual og gåhjemmøde? Hvordan skal vi behandle engelske ord i dansk, hvad er reglerne for at skrive med stort/småt, hvornår skal der -t på adverbiet, og hvad er reglerne for brugen af forkortelser, bindestreger, bindebogstaver, apostroffer og accenter?