Hans Jacob Iversen

cand.mag.

Uddannelse
 • Cand.mag. i dansk og kristendomskundskab (1973)
 • §2-uddannelse i teologi (P. G. Lindhardt, Niels Hyldahl, Theodor Jørgensen, Gerhard Pedersen); kgl. resolution af 6. oktober 1981
 • Prøve i undervisningsfærdighed i oldtidskundskab (1981)
 • Studievejlederuddannet (1987)
 • Bifagseksamen i filosofi (1990)
Beskæftigelse
 • Censor ved lærereksamen i uddannelsens filosofifag, KLM
Tidligere ansættelser
 • Lektor ved Varde Gymnasium (1973-2010)
 • Censor ved læreruddannelsen i dansk og kristendomskundskab og KLM fra 1991
 • Redaktør af Ribe Stifts publikationer (2012-2018)
 • Medlem af Ribe Stifts reformationsfejringsudvalg 2014-2017 om Et folkemøde i Ribe 12.-15. oktober 2017
 • Formand for styregruppen for renoveringen af Sct. Jacobi Kirke Varde (2011-2016)
 • Formand for filosofinetværket i Ribe Amt og Sydvestjylland 1993-2005. Internatmøder for elever og lærere og fagfolk fra SDU, Vesterhavsfilosofi
Fagområder og undervisningserfaring
 • Nordisk sprog og litteratur
 • Klassisk oldtid og latin
 • Analytisk filosofi
Publikationer

Supplerende registrant over bibelstoffet i Blichers ”Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog”. Danske Studier 1985 s. 115-123

Den skal du længere ud på landet med, kronik Kristeligt Dagblad 26.5.2015 om udkantsdanmark

Udvikling af kirkegårde i Varde provsti, Ribe Stiftsnyt nr. 15, 2014

Interview med et menigedsrådsmedlem, Ribe Stifts årbog 2014 om ledelse

Interviews med et menighedsråd, Ribe Stifts årbog 2015 om opstandelse

Høre nye mennesker, opleve nye udtryksformer; interview med Mette With Hagensen, Ribe Stiftsnyt nr. 27, 2017 om det myndige menneske

Fældet i rugen, The Catcher in the Rye (I: mål & Mæle, 2017/3)

Det musikalske komma, Er komma en node? (I: Mål & Mæle, 2019/1)

Underviser på følgende: