Dansk korrekturlæseruddannelse – grundlæggende (fjernforløb)

Korrekturlæseruddannelsen er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer er at vi nøje afstemmer uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at du bliver trænet i at søge hjælp på nettet. Her er dsn.dk, sproget.dk og ordnet.dk blandt de relevante hjemmesider.

Det nyeste tiltag er korrekturlæseruddannelsen som fjernforløb (selvstudium). 

Uddannelsen som fjernforløb

Bor du langt væk fra vores uddannelsessteder i Århus og København? Har du vanskeligt ved at få fri fra arbejde til at tage en korrekturlæseruddannelse? Eller vil du meget gerne tage uddannelsen, men er den uden for rækkevidde pga. økonomien?

Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, er vores nye tiltag noget for dig. Med det nye forløb kan vi nå alle interesserede uanset hvor i landet de bor, og der er tilmed mange penge at spare. Normalprisen for det traditionelle forløb er 18.500 kr. ekskl. moms. Fjernforløb koster kun 11.500 kr. ekskl. moms. Desuden sparer du rejsetid og transportudgifter.

Sådan foregår det

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe 6. udgave af Politikens Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4). Der er hjemmesider der udgiver sig for at have bogen i elektronisk form, men den skal du ikke hoppe på. De er kun ude efter dine kortoplysninger.

 

14 dage inden uddannelsesstarten den 23. september får du en mail om det du skal forberede. Du skal regne med ca. 5 timer til de indledende forberedelser. Mellem hver undervisningsgang skal du regne med ca. 12 timer på podcasts, hjemmeopgaver, og læsestof. Inden uddannelsesstarten vil underviseren kontakte dig for at drøfte forløbet så du er helt med på hvordan det kommer til at foregå.

 

Der er 14 dage mellem hver af de fem undervisningsgange inden den afsluttende eksamen. Derfor planlægger du helt selv hvornår du – inden for de 14 dage – vil forberede dig. Du får links til podcasts af alt det der bliver gennemgået på det fysiske hold.

 

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

 

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer.

Prøveeksamen

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen. Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster nogle dage inden deadline for aflevering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til at læse korrektur på teksterne.

Deadline for aflevering: 25. november kl. 16.00 (vedhæftes samlet til jane@sprogseminar.dk).

Eksamen

Til den afsluttende eksamen skal du afsætte 4 timer og møde op på et af vores kursussteder.

København2. december eller
Århus: 5. december

Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00.

Kryds og bolle-komma?

Mange spørger os hvilke kommaregler vi underviser i på de danske korrekturlæseruddannelser. Svaret er: kryds og bolle-kommaet. Det valg har vi truffet fordi næsten alle vores kursister sætter kryds og bolle-komma. (Måske har du bemærket at der ikke er så mange kommaer på sprogseminar.dk. Det skyldes at vi følger Dansk Sprognævns anbefaling og har fravalgt det såkaldte startkomma).

Til den afsluttende skriftlige eksamen vælger du selv om du sætter startkomma eller ej.

Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du får et link til podcasts af alt det der bliver gennemgået på det traditionelle kursus.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele og priser
 • Prisen er 11.500 kr. ekskl. moms. Det traditionelle forløb koster 18.500 kr. ekskl. moms.
 • Du får et gratis kommakursus med i købet. 
 • Du får 25 % rabat på uddannelsen hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Målgruppe

Den grundlæggende danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær.
Kursusbevis

Du får mailet et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle hjemmeopgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes som nævnt med en 4-timers skriftlig eksamen. Den begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00. Censor på uddannelsen er seniorforsker Jørgen Schack fra Dansk Sprognævn.

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, til de anvendte fagbøger og til relevante sprogsider på nettet.

De 5 retskrivningsprincipper. Udviklingen i retskrivningen siden 1955 til og med ændringerne i retskrivningsreglerne (nov. 2012). Overblik over de 11 ordklasser.

Fordele og ulemper ved stavekontrol.

2. lektion: Substantiverne

Substantiverne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • genitiv
 • bøjning i pluralis
 • brugen af store og små bogstaver.
Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver, adverbier og præpositioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Forkortelser, bindestreger.

Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier og konjunktioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

6. lektion: Pronominer

Pronominer som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, hendes, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4

7. lektion: Sætninger

Sætningstyper, sætningsskema, trappediagram.

Definition på

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Typer af ledsætninger, fx relative og interrogative.

Sætningskløvning og sætningsknude.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition
 • komma efter præposition.

Kommaøvelser.

Derefter får du gennemgået andre tegn (end komma), fx

 • semikolon
 • kolon
 • tankestreg
 • anførselstegn
 • accenter.
Dag 5
Prøveeksamen

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen.

Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster nogle dage inden deadline. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til at læse korrektur på teksterne.

Deadline for aflevering: 25. november kl. 16.00 (vedhæftes samlet til jane@sprogseminar.dk).

Eksamen og eksamensbevis

Vi slutter med en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamensopgaverne består af to dele:

Første del er en tekst på ca. en A4-side som du får udleveret på papir. Du skal læse korrektur uden brug af hjælpemidler.

Andel del er en tekst på ca. to A4-sider som du får vedhæftet. Du skal læse korrektur med brug af alle hjælpemidler.

Efter bestået eksamen får du mailet et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til en reeksamination uden at det koster dig noget.