Dansk korrekturlæseruddannelse – grundlæggende (fjernforløb)

I disse coronatider er mange virksomheder og privatpersoner voldsomt presset på økonomien. Det forstår vi – og imødekommer denne usædvanlig vanskelige situation ved at reducere prisen på fjernforløbet i efteråret 2020 med 50 %. Normalprisen på et fjernforløb er 11.500 kr. Den nedsatte pris er 5.750 kr. ekskl. moms og gælder tilmeldinger fra og med 1. maj 2020. Der er ingen rabat.  

Vores korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer siden starten i 2011 er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne benytter pc’er og bliver trænet i at søge hjælp på nettet.

Målgruppe

Den grundlæggende danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær.

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Du skal selv købe en bog

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe 6. udgave af Politikens Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4). Der er hjemmesider der udgiver sig for at have bogen i elektronisk form, men den skal du ikke hoppe på. De er kun ude efter dine kortoplysninger.

Datoer

Over den grønne tilmeldingsknap i boksen herunder står 6 datoer. Det er IKKE datoer hvor du skal være online for at følge undervisningen. Derimod er det vejledende datoer i forhold til aflevering af opgaver. Som du kan se, har du typiske 1-2 uger til at planlægge hvornår du forbereder dig. Du skal regne med at bruge ca. 10 timer til opgaver og læsestof mellem de nævnte datoer.

14 dage inden den første dato får du tilsendt de første opgaver samt en læseplan og en afleveringsoversigt. Du skal afsætte ca. 5 timer til de indledende forberedelser.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen. Du får links til en gennemgang af alt det der bliver gennemgået på det fysiske hold. Prøveeksamensteksterne får du gennemgået online.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer.

Prøveeksamen

Der er deadline for aflevering af prøveeksamensteksterne den andensidste dato, kl. 13.00. Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster nogle dage inden deadline for aflevering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til at læse korrektur på prøveeksamensteksterne.

Du får en grundig tilbagemelding på dine korrekturlæste prøveeksamenstekster. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen.  

Eksamen

Til den afsluttende eksamen (online) skal du afsætte 4 timer fra 9.00 til 13.00.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og på sprogseminar.dk, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Til den afsluttende skriftlige eksamen vælger du selv om du sætter startkomma eller ej.

Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du får et gratis onlinekursus i kommatering.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du får et link til podcasts af alt det der bliver gennemgået på det traditionelle kursus.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Ekstraordinær pris på forløbet i efteråret 2020
 • 5.750 kr. ekskl. moms
Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusbevis

Du får mailet et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle hjemmeopgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget.

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, til de anvendte fagbøger og til relevante sprogsider på nettet.

De 5 retskrivningsprincipper. Udviklingen i retskrivningen siden 1955 til og med ændringerne i retskrivningsreglerne (nov. 2012). Overblik over de 11 ordklasser.

Fordele og ulemper ved stavekontrol.

2. lektion: Substantiverne

Substantiverne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • genitiv
 • bøjning i pluralis
 • brugen af store og små bogstaver.
Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver, adverbier og præpositioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Forkortelser, bindestreger.

Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier og konjunktioner som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

6. lektion: Pronominer

Pronominer som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, hendes, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4

7. lektion: Sætninger

Sætningstyper, sætningsskema, trappediagram.

Definition på

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Typer af ledsætninger, fx relative og interrogative.

Sætningskløvning og sætningsknude.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition
 • komma efter præposition.

Kommaøvelser.

Derefter får du gennemgået andre tegn (end komma), fx

 • semikolon
 • kolon
 • tankestreg
 • anførselstegn
 • accenter.
Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet 2 prøveeksamenstekster nogle dage inden der er deadline for aflevering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til at læse korrektur på teksterne. 

Når de korrekturlæste tekster er afleveret, får du vedhæftet 2 korrekte udgaver af teksterne. Dem skal du sammenligne med dine 2 tekster. 

10. lektion: Spørgetime (online)

Dagen efter er du og holdet inviteret til et onlinemøde fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Ordet er frit. Spørg løs, også gerne om dine 2 korrekturlæste prøveeksamenstekster.

 

Dag 6

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget.