Engelsk korrekturlæseruddannelse

Engelsk er et sprog som i Danmark får stadig større erhvervsmæssig betydning med deraf følgende øgede krav til perfektion hos sprogmedarbejderne. På samme tid har det vist sig at der er mange sprogfejl og uheldig afsmitning fra dansk i engelske tekster. Derfor er der behov for uddannelse på et højt niveau.

Danske Sprogseminarer har i mange år holdt kurser i bl.a. engelsk korrekturlæsning og grammatik. Disse kurser har vi for et par år siden udviklet til en engelsk korrekturlæseruddannelse. 

Målgruppe

Den engelske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som

 • kommunikationsmedarbejder
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær
 • selvstændig eller freelancer.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik – svarende til en BA.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at udnytte elektroniske hjælpemidler og at sprogrevidere.
 • Du bliver undervist i relevante dele af den engelske grammatik for at sikre korrekt stavning, tegnsætning og syntaks.
 • Du lærer at undgå uheldig afsmitning fra dansk på den engelske tekst.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme med i vores register over certificerede engelske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
Early bird-pris

Indtil den 24. august har vi en særpris på uddannelsen. For at give endnu flere mulighed for at deltage giver vi et nedslag på 3.000. kr. Det vil sige din pris er 14.500 kr. ekskl. moms.

Early bird-prisen og de nævnte fordelsrabatter kan ikke kombineres.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage (9.00-16.00) med et par uger mellem hver mødegang og afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen. Når vi medregner eksamensdagen, skal du afsætte næsten 6 dage til uddannelsesforløbet.

Mellem hver mødegang skal du regne med 6-8 timer til hjemmearbejde.

14 dage inden første mødegang får du tilsendt en opgave fra dine undervisere. Opgaven skal løses inden for et par dage og returneres så undervisererne kan nå at tage opgavebesvarelserne med i deres forberedelse til første mødegang.

Lærebog med i prisen

Følgende lærebog indgår i prisen:

 • Michael Swan: Practical English Usage.
Husk computer

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til korrekturøvelser.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Sidste undervisningsgang får du udleveret et kursusbevis som dokumentation for at du har fulgt uddannelsesforløbet. 

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen; den består af 2 delprøver. Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget. Censor på uddannelsen er lektor, ph.d. Henrik Gottlieb fra Københavns Universitet.

Er du klar til den engelske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Hvad omfatter korrekturlæsning?

En korrekturlæser skal have styr på alle aspekter af teksten:

 • Sigte: Er teksten relevant for læserne?
 • Sammenhæng: Er indholdet klart og terminologien konsistent?
 • Sprogrigtighed: Er stavning, tegnsætning og syntaks korrekt?
 • Stil: Er teksten fri for danske træk?
 • Samlet udtryk: Fremstår tekst og grafik som en vellykket helhed?
 • Sandhedsværdi og aktualitet: Er det (stadig) sandt hvad vi skriver?

Inden kurset skal du udvælge en engelsk tekst fundet på en dansk hjemmeside. Denne tekst skal du læse korrektur på inden 1. undervisningsgang. Prøv så godt du kan at analysere teksten i forhold til de nævnte aspekter.

På kurset gennemgår vi de udvalgte tekster.

Desuden får du gennemgået en række tips til korrekturlæsning, og du får trænet dit falkeblik på korte engelske tekster. Hvilke fejl er der, hvordan afslører vi dem, og hvordan retter vi dem?

Hjemmearbejde til Dag 2 er baseret på udvalgte afsnit i Michael Swan, Practical English Usage.

Dag 2

Engelsk praksis, grammatik og nyttige hjælpemidler 

Hvad er typisk for engelsksprogede tekster skrevet af danskere? Hvordan afviger engelske konventioner fra de danske, og hvad betyder det at der ikke findes et engelsk sprognævn?

Vi indkredser den vellykkede tekst og gennemgår også forskellene på britisk og amerikansk engelsk.

Gennem praktiske øvelser finder vi ud af hvor nyttige hhv. trykte ordbøger, onlineordbøger og tekstkorpusser er for en (dansk) korrekturlæser af engelsksproget materiale.

Vi tager en kort gennemgang af de væsentligste dele af den engelske grammatik for dermed at sikre korrekt stavning og syntaks.

Hjemmearbejde til Dag 3 er baseret på udvalgte afsnit i R. L. Trask, The Penguin Guide to Punctuation.

Dag 3

Engelsk tegnsætning og engelske tekster skrevet af danskere 

Du får gennemgået engelsk tegnsætning, der er anderledes end den danske. Hvordan sætter man komma, og hvordan bruger man fodnoter rigtigt?

Desuden fortsætter vi med at fange danskklingende konstruktioner og erstatte dem med gode engelske formuleringer.

Hjemmearbejde til Dag 4: korrekturlæsningsopgaver som bygger på forretningstekster og akademiske tekster.

Dag 4

Praktiske tekstøvelser på papir og skærm – både akademiske og forretningsorienterede

Vi øver os dels i almindelig korrektur på engelsksprogede printede tekster, dels i at omskrive autentiske onlinetekster. 

For at dække det størst mulige område sikrer vi at vi kommer ind på både akademiske og forretningsorienterede tekster.

Dagen slutter med en spørgetime.

Dag 5

Prøveeksamen

Vi begynder med en prøveeksamen på 4 timer og slutter med en gennemgang af problemer og løsninger i de givne tekster. Herved kan hver deltager evaluere egne præstationer forud for den afsluttende eksamen.

Dag 6
Eksamen

Fra klokken 09.00 til 13.00 holder vi en skriftlig eksamen på stedet hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.