Engelsk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

Danske Sprogseminarers engelske korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Vi har i mange år holdt todageskurser, og for få år siden udviklede vi en engelsk korrekturlæseruddannelse med en afsluttende eksamen. Nu tilbyder vi en videregående engelsk korrekturlæseruddannelse som fjernforløb. 

Målgruppe

Den videregående engelsk korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • PA
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik – svarende mindst til en BA. Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, kan du tage vores forhåndstest

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i engelsk korrekturlæsning.

Datoer

Over den grønne tilmeldingsknap i boksen herunder står 6 datoer. Det er IKKE datoer hvor du skal være online for at følge undervisningen. Derimod er det vejledende datoer i forhold til aflevering af opgaver. Som du kan se, har du typiske 1-2 uger til at planlægge hvornår du forbereder dig. Du skal regne med at bruge ca. 12 timer til opgaver og læsestof mellem de nævnte datoer.

14 dage inden den første dato får du tilsendt de første opgaver samt en læseplan og en afleveringsoversigt. Du skal afsætte ca. 5 timer til de indledende forberedelser.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til din underviser og få svar inden for 24 timer. Holdet mødes jævnligt online med underviseren.

Prøveeksamen

Du får vedhæftet prøveeksamensteksterne kl. 9.00 og skal vedhæfte de to tekster kl. 13.00 til din underviser. 

Eksamen

Til den afsluttende eksamen (online) skal du afsætte 4 timer.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du får jævnligt mails fra din underviser med sprogtips.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede engelske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusbevis

Du får tilsendt et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle øvelser og opgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget.

Er du klar til den engelske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. Hvor går grænsen?

I arbejdet med korrekturlæsning befinder vi os ofte i et grænseland mellem korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. I det første modul ser vi på forskellene mellem de tre aspekter af professionel engelsk korrekturlæsning og på hvordan opgaverne kan afgrænses og løses bedst muligt i teori og praksis.

I introduceres til og prøver kræfter med state of the art-teknikker (fx Mossop B. Revising and Editing for Translators) som anvendes på egne og andres tekster uanset om opgaven er at læse korrektur på eller revidere/redigere en engelsk tekst.

I får feedback på den opgave der er afleveret inden kursusstart.

Dag 2

Den gode tekst: Målgruppetilpasning med fokus på grammatik, ”dangelsk” og læsevenlighed

En professionel korrekturlæsning skal selvfølgelig være helt fri for stavefejl, slåfejl og grammatiske fejl. Men teksten skal også være flydende, levende og tilpasset målgruppen.

I tredje modul er fokus derfor på udvalgte dele af engelsk grammatik der erfaringsmæssigt volder danskere problemer, og på hvordan afsmitning fra dansk på den engelske tekst kan undgås. Vi arbejder målrettet og intensivt med konkrete teknikker (bl.a. på basis af Sørensen K. English and Danish Contrasted. A Guide for Translators) til at opspore afsmitning fra dansk i engelske tekster og til at ændre sætninger så modersmålsafsmitning undgås på både ord- og sætningsniveau.

Du får en hjemmeopgave hvor du skal finde og rette en række almindelige fejl som danskere der skriver på engelsk, typisk begår.

Dag 3

Samspillet mellem tekst og kontekst. Hvordan man styrker teksten

Det er helt centralt at tekster fungerer optimalt i de kontekster hvor de skal anvendes. Man skal derfor som korrekturlæser kende konventionerne for hvordan tekster opbygges, og hvordan sproget er inden for de fagområder man arbejder med – hvad enten det er britisk eller amerikansk engelsk.

I andet modul ser vi derfor på hvordan kontekstuelle faktorer og gældende konventioner påvirker teksters opbygning og sproglige form. Der gives en introduktion til begreberne tema og rhema, og vi arbejder konkret med hvordan man kan forbedre tema-rhema-strukturen (”den røde tråd”) i udvalgte tekstgenrer.

Du får en hjemmeopgave hvor du skal redigere en tekst.

Dag 4

Gør dig selv og andre endnu bedre! Hjælpemidler til dokumentation og læring

I takt med at engelsk i stigende grad bliver en generalistkompetence, bliver det vigtigere at vi som sprogmedarbejdere kan begrunde de rettelser og ændringer vi foretager. Der er også ofte behov for at vi hjælper dem der ikke har en sproglig baggrund til fremadrettet selv at skrive bedre og sprogligt mere korrekt på engelsk.

I fjerde modul gives der derfor en introduktion til de bedste elektroniske hjælpemidler til engelsk korrekturlæsning og dokumentation. Hjælpemidlerne anvendes i øvelser til at rette gængse sproglige fejl, og der trænes i hvordan kilderne kan anvendes til at forklare rettelser og til at opbygge digitale spørgsmål-svar-vidensbanker til brug for egen korrekturlæsning. Du får mulighed for at arbejde med dine egne tekster under vejledning af underviseren så du kan afprøve teknikkerne og din nye viden.

Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet 3 prøveeksamenstekster med oplysning om hvornår der er deadline for aflevering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til arbejdet med teksterne. 

For dig og resten af holdet slutter dagen med en spørgetime. Ordet er frit. Spørg løs, også gerne om dine korrekturlæste prøveeksamenstekster.

Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en 4-timers onlineeksamen.