Engelsk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

Danske Sprogseminarers engelske korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Vi har i mange år holdt todageskurser, og for få år siden udviklede vi en engelsk korrekturlæseruddannelse med en afsluttende skriftlig eksamen. Nu tilbyder vi en videregående engelsk korrekturlæseruddannelse. Den udbyder vi også som fjernforløb.

Uddannelsen som fjernforløb

Bor du langt væk fra vores uddannelsessteder i Århus og København? Har du vanskeligt ved at få fri fra arbejde til at tage en korrekturlæseruddannelse? Eller vil du meget gerne tage uddannelsen, men er den uden for rækkevidde pga. økonomien?

Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, er vores nye tiltag noget for dig. Med det nye forløb kan vi nå alle interesserede uanset hvor i landet de bor, og der er tilmed mange penge at spare. Normalprisen for det traditionelle forløb er 18.500 kr. ekskl. moms. Fjernforløbet koster kun 11.500 kr. ekskl. moms. Derudover sparer du rejsetid og transportudgifter.

Målgruppe

Den videregående engelsk korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • PA
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik – svarende mindst til en BA. Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, kan du tage vores forhåndstest

Få en smagsprøve på korrekturlæsning

Vi har i flere år holdt gratis webinarer om korrekturlæsning. Alle vores webinarer varer en time og bliver livestreamet på YouTube, dvs. vi optager webinaret så man altid kan afspille det. På webinaret får du gennemgået en korrekturlæsning af forskellige tekster, så hvis du gerne vil have et indtryk af hvad vi arbejder med på korrekturlæseruddannelsen, er det en rigtig god ide at klikke på webinar om korrekturlæsning.

Hvis du har lyst til at deltage i et webinar, skal du tilmelde dig på tilmelding.

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i korrekturlæsning.

Sådan foregår korrekturlæseruddannelsen som fjernforløb

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe 4. udgave af Oxfords Practical English Usage af Michael Swan. Den kan fx bestilles her.

Over den grønne tilmeldingsknap i boksen herunder står 6 datoer.

14 dage inden den første dato får du tilsendt de første opgaver samt en læseplan og en afleveringsoversigt. Du skal afsætte ca. 5 timer til de indledende forberedelser.

Mellem hver dato skal du regne med at bruge ca. 12 timer. Som du kan se, er der som regel 14 dage mellem hver dato. Derfor planlægger du helt selv hvornår du – inden for de 14 dage – vil forberede dig.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til din underviser på mpi@cc.au.dk og få svar inden for 24 timer.

Prøveeksamen

Der er deadline for aflevering af prøveksamensteksterne den andensidste dato (se boksen herunder), kl. 13.00. Du får vedhæftet de tre prøveeksamenstekster nogle dage inden deadline for aflevering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til prøveeksamensteksterne.

Du får en grundig tilbagemelding på dine korrekturlæste prøveeksamenstekster. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen.  

Eksamen

Til den afsluttende eksamen skal du afsætte 4 timer og møde op på et af vores kursussteder i København eller i Århus.

Eksamensdatoen er den sidste dato i boksen herunder. Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Priser og fordele
 • Prisen er 11.500 kr. ekskl. moms. Det traditionelle forløb koster 18.500 kr. ekskl. moms.
 • Du får et gratis kommakursus med i købet. 
 • Du får 25 % rabat på uddannelsen hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede engelske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusbevis

Du får tilsendt et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle øvelser og opgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes som nævnt med en 4-timers skriftlig eksamen. Den begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00. Censor på uddannelsen er lektor, ph.d. Henrik Gottlieb.

Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til en reeksamination uden at det koster dig noget.

Er du klar til den engelske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. Hvor går grænsen?

I arbejdet med korrekturlæsning befinder vi os ofte i et grænseland mellem korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. I det første modul ser vi på forskellene mellem de tre aspekter af professionel engelsk korrekturlæsning og på, hvordan opgaverne kan afgrænses og løses bedst muligt i teori og praksis. I introduceres til og prøver kræfter med state-of-the-art teknikker (fx. Mossop B. Revising and Editing for Translators), som anvendes på egne og andres tekster, uanset om opgaven er læse korrektur på eller revidere/redigere en engelsk tekst. Dag 1 giver desuden en opsummering af de centrale læringspointer fra basiskurset i engelsk korrekturlæsning, og I får feedback på den opgave, der er afleveret inden kursusstart.

Dag 2

Den gode tekst: Målgruppetilpasning med fokus på grammatik, ”dangelsk” og læsevenlighed

En professionel korrekturlæsning skal selvfølgelig være helt fri for stavefejl, slåfejl og grammatiske fejl. Men teksten skal også være flydende, levende og tilpasset målgruppen. I tredje modul er fokus derfor på udvalgte dele af engelsk grammatik, der erfaringsmæssigt volder danskere problemer, og på hvordan afsmitning fra dansk på den engelske tekst kan undgås. Vi arbejder målrettet og intensivt med konkrete teknikker (bl.a. på basis af Sørensen K. English and Danish Contrasted. A Guide for Translators) til at opspore afsmitning fra dansk i engelske tekster og til at ændre sætninger, så modersmålsafsmitning undgås på både ord- og sætningsniveau. Du får en hjemmeopgave, hvor du skal finde og rette en række almindelige fejl, som danskere der skriver på engelsk typisk laver.

Dag 3

Samspillet mellem tekst og kontekst. Hvordan man styrker teksten

Det er helt centralt, at tekster fungerer optimalt i de kontekster, hvor de skal anvendes. Man skal derfor som korrekturlæser kende konventionerne for, hvordan tekster opbygges, og hvordan sproget er inden for de fagområder, man arbejder med – hvad enten det er britisk eller amerikansk engelsk. I andet modul ser vi derfor på, hvordan kontekstuelle faktorer og gældende konventioner påvirker teksters opbygning og sproglige form. Der gives en introduktion til begreberne tema og rhema, og vi arbejder konkret med, hvordan man kan forbedre tema-rhema-strukturen (”den røde tråd”) i udvalgte tekstgenrer. Du får en hjemmeopgave, hvor du skal redigere en tekst.

Dag 4

Gør dig selv og andre endnu bedre! Hjælpemidler til dokumentation og læring

I takt med at engelsk i stigende grad bliver en generalistkompetence, bliver det vigtigere, at vi som sprogmedarbejdere kan begrunde de rettelser og ændringer, vi foretager. Der er også ofte behov for, at vi hjælper dem, der ikke har en sproglig baggrund til fremadrettet selv at skrive bedre og sprogligt mere korrekt på engelsk. I fjerde modul gives der derfor en introduktion til de bedste elektroniske hjælpemidler til engelsk korrekturlæsning og dokumentation. Hjælpemidlerne anvendes i øvelser til at rette gængse sproglige fejl, og der trænes i hvordan kilderne kan anvendes til at forklare rettelser og til at opbygge digitale spørgsmål-svar-vidensbanker til brug for egen korrekturlæsning. Du får mulighed for at arbejde med dine egne tekster under vejledning af underviseren, så du kan afprøve teknikkerne og din nye viden.

Dag 5

Prøveeksamen

Vi begynder med en prøveeksamen på 4 timer og slutter med en gennemgang af problemer og løsninger i de givne tekster. Herved kan hver deltager evaluere egne præstationer forud for den afsluttende eksamen.

Dag 6
Eksamen

Fra klokken 09.00 til 13.00 holder vi en skriftlig eksamen på stedet hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.