Kursus i mødeledelse

Kursus i mødeledelse

Vælg dato:
Pris:
4.900 ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Mødeledelse – kursus i mødeledelse

På dette endagskursus i mødeledelse skal du lære at lede og at facilitere effektive møder der skaber resultater.

Vi spilder meget tid på ineffektive møder. Møder hvor vi undrer os over hvorfor vi deltager, og hvad formålet med mødet er. Vi er måske også i tvivl om hvem som skal gøre hvad efterfølgende.

Vil du gerne have indsigt i enkle og effektive værktøjer til at facilitere resultatskabende møder? Og vil du gerne have træning i at forberede, facilitere og følge op på møder? Så er dette kursus noget for dig.

Mødeledelse: Hvad lærer du?

 • Du lærer at forberede og planlægge møder så dine forventninger til deltagerne er tydelige, og formålet med mødet er klart for alle – allerede når dagsordenen sendes ud.
 • Du får inspiration til at skabe de optimale rammer for mødet.
 • Du får metoder til at begrænse antallet af mødedeltagere så flere beslutninger kan træffes.
 • Du får værktøjer til at håndtere diskussioner.

Mødeledelse: Hvem deltager?

Kurset i mødeledelse er for alle der har behov for og lyst til at arbejde professionelt med at skabe et større udbytte af møder. Du kan fx være projektleder, specialist, leder, konsulent, eller underviser. 

Mødeledelse: Hvad får virksomheden ud af det?

Efter kurset i mødeledelse vil virksomheden opleve en medarbejder som kan forberede og planlægge møderne mere effektivt. Medarbejderen vil være i stand til at gennemføre møderne på kortere tid, bruge færre ressourcer og alligevel få truffet flere beslutninger.   

Mødeledelse: indhold og form

Kurset veksler mellem korte indlæg, interaktive øvelser og dialog. Kurset tilrettelægges efter deltagernes udfordringer og ønsker. Vi arbejder med følgende hovedpunkter:

 • Hvad kendetegner en god og motiverende mødeindkaldelse og dagsorden?
 • Hvad er dit ansvar og dine opgaver i rollen som mødeleder og facilitator?
 • Hvordan træder du i karakter som mødeleder?
 • Hvordan skaber du involvering, læring og energi?
 • Hvad kendetegner den ansvarlige mødedeltager?
 • Hvordan følger du op og skaber en bedre mødekultur?
 • Hvordan skriver du et dækkende og præcist mødereferat?

Relaterede kurser