Skriv bedre fagtekster

Skriv bedre fagtekster

Vælg dato:
Ingen ledige datoer

Skriv bedre fagtekster

Rapporter, referater og informationstekster er en del af hverdagen på mange arbejdspladser. Men vi kommer ofte til at fokusere for meget på det faglige indhold og for lidt på formen så vores tekster fremstår knudrede og i værste fald uforståelige for vores læsere.

På dette kursus lærer du at skrive faglige tekster der indeholder den rette mængde information og samtidig er lette at afkode for dine læsere.

Dit udbytte af kurset

På kurset Skriv bedre fagtekster får du værktøjer til at:

 • skelne mellem vigtig og overflødig information i dine fagtekster
 • målrette dine fagtekster til dine læsere
 • skrive kort, klart og præcist
 • strukturere dine fagtekster på en overbevisende måde
 • gøre dine fagtekster overskuelige og indbydende.
Målgruppe

Alle der skriver fagtekster i deres hverdag, uanset om det er rapporter, referater, politiske indspil, artikler, informationstekster eller noget helt andet.

Kursusindhold

Kurset Skriv bedre fagtekster giver dig en række værktøjer som du kan bruge til at forbedre kvaliteten og læsbarheden af dine fagtekster. Gennem praktiske øvelser får du mulighed for at se hvordan ganske små ændringer kan gøre en stor forskel i dine fagtekster.

Kursusindhold

Kurset Skriv bedre fagtekster giver dig en række værktøjer som du kan bruge til at forbedre kvaliteten og læsbarheden af dine fagtekster. Gennem praktiske øvelser får du mulighed for at se hvordan ganske små ændringer kan gøre en stor forskel i dine fagtekster.

08.30 Morgenkaffe med brød

09.00 Få styr på din fagtekst

I den første del af kurset bliver du bedre til at gennemskue

 • hvad formålet med din fagtekst er
 • hvordan du gør din fagtekst mere overbevisende for dine læsere
 • hvor meget information du bør inkludere i din fagtekst
 • hvad dit hovedbudskab er.

Du får nogle praktiske øvelser som gør dig mere bevidst om hvad din fagtekst skal kunne.

12.00 Frokost
13.00 Skriv bedre fagtekster

I kursets anden del arbejder vi med at forbedre vores fagtekster på et meget tekstnært plan. Her får du øvelse i at

 • strukturere dine fagtekster så de bliver mere indbydende og overbevisende
 • få det vigtigste frem i teksten
 • gøre din fagtekst overskuelig ved hjælp af overskrifter, bullets osv.
 • skrive i et sprog som dine læsere kan forstå.

16.00 Kurset slutter

Relaterede kurser