Kursus i engelsk tegnsætning

Kursus i engelsk tegnsætning

Vælg dato:
Pris:
4.495 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kursus i engelsk tegnsætning

Engelsk tegnsætning opleves af mange danske sprogmedarbejdere som mere ’løs’ og uforudsigelig end den danske – som i øvrigt også kan byde på mange vanskeligheder. Og sandt er det at engelsk tegnsætning ikke i samme grad som den danske er normeret af en central myndighed som Dansk Sprognævn. Der findes nemlig intet sprognævn i USA eller Storbritannien. Men selv om der derfor på engelsk er større frihed til at sætte tegn, skal man som dansker holde skarpt øje med de principper som engelsk tegnsætning hviler på. Disse principper – der tager udgangspunkt i tekstens logiske og retoriske struktur – vil du få en grundig gennemgang af på dette kursus. Du vil gennem en række øvelser opleve hvor let det i virkeligheden er at sætte de forskellige tegn på engelsk, selv om reglerne – ikke mindst når det gælder brugen af kommaer – er helt anderledes end de danske.

Hvis du fx rutinemæssigt sætter det traditionelle kryds og bolle-komma på dansk, og altså ikke skelner mellem en parentetisk og en bestemmende ledsætning, må du i engelske tekster vænne dig til at vise denne vigtige skelnen i din kommatering. Mange andre tegn bruges også anderledes på engelsk; tænk bare på decimaltegn og tusindadskillere.

På dette kursus får du samtidig indblik i hvornår engelsk giver mulighed for valgfrihed i tegnsætningen, og vi ser også nærmere på de områder hvor amerikansk praksis afviger fra den man ser i britiske tekster. Da der jo ikke er nogen officiel autoritet på retskrivningsområdet, vil vi gennemgå og afprøve en række trykte og digitale kilder af stor nytte for dig der arbejder med tekster på engelsk.

Målgruppe

Alle der enten selv skriver engelske tekster, hjælper andre med at skrive dem eller fungerer som korrekturlæsere og redaktører af engelske tekster.

Kursusindhold

På dette kursus i engelsk tegnsætning får du gennemgået reglerne for samtlige interpunktionstegn, med særligt fokus på de tegn (herunder komma og punktum) hvor den engelske praksis afviger væsentligt fra de danske regler.

Formål

Efter dette kursus vil du forstå den ganske logiske baggrund for den engelske tegnsætning, og du vil være i stand til at bruge de engelske regler i praksis – og til at forklare dem for dine kolleger.

Rabatter
  • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af HK, Kommunikation og Sprog eller af DM.

Rabatterne kan ikke kombineres.

For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusmateriale

På kurset får du udleveret

  • en PowerPoint-præsentation
  • supplerende sider og diverse øvelser.
Forplejning og tidsrum

Der er fuld forplejning hele kursusdagen; fra kl. 8.30 er der morgenkaffe med brød. Selve kurset begynder kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

Kursusprogram

08.00 Morgenkaffe med brød

09.00 Engelsk tegnsætning – et overblik

Om formiddagen gennemgår vi brugen af samtlige interpunktionstegn, og vi sammenligner for hvert tegn den engelske praksis med de danske regler. Særligt ser vi på de fire funktioner som kommaer har på engelsk, og vi sætter også fokus på den ’omvendte’ brug af punktum og komma i hhv. decimaltal og tal med mere end tre cifre. Vi opdager hvor logisk engelsk tegnsætning er i forhold til den danske – men også hvor stor variation den engelske tegnsætning trods alt giver plads til. 

12.00 Frokost

13.00 Engelsk tegnsætning – øvelser

Om eftermiddagen øver vi os i at finde typiske ’danske’ tegnsætningsfejl i engelske tekster, og du får brug for din nye viden om engelsk tegnsætning i en række øvelser, hvor især kommaer, punktummer og semikoloner er i spil.

16.00 Kurset slutter