Kursus i moderne oversættelse og dens hjælpemidler

Lær at oversætte hurtigere og bedre ved hjælp af elektroniske hjælpemidler.

Der er sket meget inden for sprogteknologi de senere år, så meld dig til vores kursus i moderne oversættelse og dens hjælpemidler. På kurset bliver du opdateret på de seneste landvindinger inden for oversættelse og elektroniske hjælpemidler.

Du vil blive bedre til kritisk at udnytte onlinekilder og -værktøjer, og du vil lære at oversætte med Phrase (det tidligere Memsource).

To computerskærme
Tilmelding
Kursussted og underviser

8.995 kr. ekskl. moms

2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Indtast dine oplysninger herunder
Fakturering
Hvis du ikke har deltaget i vores kurser før, vil vi gerne vide, hvordan du har fundet Danske Sprogseminarer

Moderne oversættelse

På vores kursus i moderne oversættelse og dens hjælpemidler får du en indføring i de centrale begreber inden for den moderne oversættelses­videnskab og den dertil knyttede praksis. Vi ser, hvordan maskinoversatte tekster fungerer i forhold til forskellige teksttyper, oversættelsesstrategier og målgrupper. Du får desuden lejlighed til at afprøve og sammenligne forskellige onlinekilders bud på løsninger af en række typiske oversættelsesproblemer. 

Phrase Logo

På kursets andendag ser vi på principperne bag maskinoversættelse, oversættelseshukommelser og efterredigering. Du får mulighed for at arbejde med Phrase, som vi stiller gratis til rådighed på kurset.

Phrase Cloud er en komplet oversættelsesplatform, der anvender oversættelseshukommelse og maskinoversættelse integreret med oversættelse udført af menneskelige oversættere, samt terminologistyring såvel som online og desktop-CAT-værktøjer.

Efter kurset vil du selvstændigt kunne

  • oversætte tekster ved hjælp af opslag i ordbøger og tekstkorpusser
  • oversætte hurtigt og effektivt med Phrase
  • opbygge dine egne termbaser og oversættelseshukommelser
  • samarbejde smidigt med andre oversættere.

Kurset henvender sig til såvel nye som erfarne oversættere, der gerne vil sætte sig ind i den nyeste udvikling inden for oversættelse i teori og praksis.

Målgruppen består derfor ikke alene af fagsproglige oversættere, der bruger – eller overvejer at bruge – maskinoversættelse i deres daglige arbejde. Også litterære oversættere og journalister vil have glæde af at kende de genveje (og vildveje) som moderne ordbøger, korpusser og oversættelsesteknologier frister med.

  • Du får 25 % rabat, hvis du er medlem af vores Sprognetværk.
  • Du får 15 % rabat, hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening, HK eller Dansk Journalistforbund.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Gør opmærksom på dit medlemskab, når du tilmelder dig kurset i moderne oversættelse og dens hjælpemidler. Det gør du ved i feltet Bemærkninger at skrive, om du er medlem af vores Sprognetværk eller en af de nævnte faglige organisationer.

På kurset får du stillet CAT-værktøjet Phrase til rådighed. Medbring selv en bærbar computer.

Der er fuld forplejning begge dage; fra kl. 8.30 er der morgenkaffe med brød. Selve kurset begynder begge dage kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

Du kan læse mere om parkeringsforhold, hvis du klikker på kursusstedet over tilmeldingsformularen.

Kursusprogram

08.30: Morgenkaffe med brød

Dag 1: Introduktion til begreber og hjælpemidler i oversættelse mellem engelsk og dansk

Vi starter med en indføring i en række centrale begreber inden for den moderne oversættelses­videnskab og -praksis – med fokus på hjælpemidler som ordbøger, tekstkorpusser og andre (elektroniske) kilder. Vi undersøger styrker og svagheder ved de forskellige ressourcer, man som "humanoversætter" har adgang til – fx programmer som Collins Translator – og vi ser, hvilke hjælpemidler der egner sig til hvilke teksttyper.

Du vil få rig lejlighed til at afprøve og sammenligne de forskellige onlinekilders bud på løsninger af en række typiske oversættelsesproblemer. Vi tager her udgangspunkt i korte, almene tekster på hhv. dansk og engelsk, men du er velkommen til at bidrage med tekster, du selv arbejder (eller har arbejdet) med.

Dag 2: Hands-on-kursus om maskinoversættelse, oversættelseshukommelse og efterredigering

Oversættelsesprogrammer, der kombinerer oversættelseshukommelse med maskinoversættelse, er blevet uundværlige værktøjer for mange professionelle oversættere.

Vi starter dagen med at se nærmere på programmet Phrase og gennemgå principperne bag maskinoversættelse, oversættelseshukommelse og efterredigering. Når man oversætter i Phrase, gemmes alle ens oversættelser i tekstbaser, og man kan løbende opbygge termbaser opdelt i forskellige emner eller for forskellige kunder. Jo mere man arbejder med programmet, desto bedre bliver det til løbende at genkende tidligere oversatte ord og sætninger, foreslå oversættelser og sikre en ensartet brug af terminologi.

Du får et hands-on-kursus i Phrase og opnår en så stor grad af fortrolighed med programmet, at du let kan arbejde videre med det eller andre lignende programmer i dit oversættelsesarbejde.