Engelsk korrekturlæsning

Korrekturlæsning og sprogrevision

English Style Guide (University of Copenhagen)

European Commission English Style Guide

U.S. Government Printing Office Style Manual

Grammar, Punctuation, and Capitalization. A Handbook for Technical Writers and Editors
Udførlig håndbog fra NASA.

Larry Trask: Guide to Punctuation 
Særdeles omfattende onlinelærebog med alt om korrekt tegnsætning.

How to Write in Plain English
Gode, jordnære råd om (britisk) engelsk.

Plainenglish.co.uk/files/proofreading.pdf
Ten tips for proofreading (også glimrende til dansk korrekturlæsning).

The Economist Style Guide
Udførlige no-nonsense tips om god sprogbrug.

Lexico: English Grammar
Oxford-ordbøgernes tips om grammatik mv.

Grammar.com
"All the grammar you need to succeed in life"

 

Kvalitetsordbøger

Britisk engelsk

Cambridge Advanced Learner's Dictionary

Collins Dictionary

Longman Dictionary of Contemporary English

Macmillan Dictionary

Oxford Advanced Learner's Dictionary

https://ozdic.com/

 

Amerikansk engelsk

Merriam-Webster English Dictionary

The American Heritage Dictionary

 

Fraseologi

The Phrase Finder

Dictionary of Idioms

 

Synonymer

Merriam-Webster Online Thesaurus

Roget's Thesaurus 

 

Engelsk-dansk

Dansk-engelsk/Engelsk-dansk Ordbog (Ordbogen.com, nu også med Gyldendals Røde) 
Rummer mange termer, men er stadig svag på visse områder (fem gratis søgninger dagligt; fuld adgang fra 39 kr. om måneden).

Linguee (Bygger på omfattende arkiv af EU-oversættelser; mangler mange 'hverdagsord')

 

Andre temaer

Acronyms 
Forklarer tusindvis af forkortelser.

British and American terms
Alfabetisk liste over forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk.

Common Errors in English 
En lang liste over faldgruber.

Online Etymology Dictionary 
Oplyser engelske ords oprindelse og "gamle" betydninger.

Onelook.com
Søger samtidigt i et stort antal engelske ordbøger.

 

Tekstkorpora

Viser hvordan ord og konstruktioner bruges af indfødte sprogbrugere.

British National Corpus 
Rummer britisk skrift- og talesprog; 100 millioner løbende ord (1975-1993).

Corpus of Contemporary American English 
Største engelsksprogede korpus: 1 millard løbende ord (1990-2019).

iWeb: The Intelligent Web-based Corpus

 

Avisarkiver

News on the Web (NOW Corpus)

New York Times on the Web 
Med artikler tilbage til 1996.

The Guardian 
Rummer alle Guardian- og Observerartikler (gratis adgang).

 

Leksika og diverse opslagsværker

CIA's World Factbook 
Masser af ny information om alverdens nationer.

Encyclopedia.com 

Wikipedia, the Free Encyclopedia
Den originale net-encyklopædi.

Wikipedia, den frie encyklopædi 
Den (mindre) danske udgave.