Dansk korrekturlæseruddannelse – grundlæggende (fjernforløb)

Crazy friday

Dette uddannelsesforløb begynder den 29. september til crazy friday-pris. Som du kan se, er der mange penge at spare ved at tilmelde sig den 28. maj.

Du behøver ikke at betale før efter sommerferien.

__________

Vores korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer siden starten i 2011 er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne benytter computer og bliver trænet i at søge hjælp på nettet.

Målgruppe

Den grundlæggende danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær.

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Du skal selv købe en bog

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4).

Datoer og tidsforbrug

Over den grønne tilmeldingsknap i boksen herunder står 6 datoer. Det er IKKE datoer hvor du skal være online for at følge undervisningen. Derimod er det vejledende datoer i forhold til aflevering af opgaver. Som du kan se, har du typiske 1-2 uger til at planlægge hvornår du forbereder dig. Du skal regne med at bruge ca. 10 timer til opgaver og læsestof mellem de nævnte datoer.

14 dage inden den første dato får du tilsendt de første opgaver samt en læseplan og en afleveringsoversigt, inkl. datoer for onlinemøder. Du skal afsætte ca. 5 timer til de indledende forberedelser.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen. 

Hvornår du skal være online

Når du har afleveret en korrekturlæst opgave, får du den retur med rettelser. Efter et par dage vil der være et onlinemøde for hele holdet. Her bliver opgaven/opgaverne gennemgået, og der vil være god tid til spørgsmål. Datoerne for onlinemøderne vil stå på den nævnte afleveringsplan. Vi optager møderne så alle på holdet får et link. Hvis ikke du har mulighed for at deltage, ser du bare optagelsen.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og på sprogseminar.dk, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Til den afsluttende onlineeksamen vælger du selv om du sætter startkomma eller ej.

Gratis kommakursus

Kommaer er et mysterium for mange. Selv rutinerede og veluddannede sprogbrugere kan løbe sur i reglerne. Det er der råd for: Når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen, får du et gratis 3-timers onlinekursus i kommatering. Det øger dine muligheder for at bestå den afsluttende eksamen.

Kommakurset skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. 

Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du får et link til podcasts af alt det der bliver gennemgået på det traditionelle kursus.
 • Du får et eksamensbevis og kommer med i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
 • Du får tilbudt optagelse i en lukket Facebookgruppe for certificerede korrekturlæsere.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusbevis

Du får mailet et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle hjemmeopgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 3-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op igen én gang, og det er gratis for dig. Din omeksamen vil ligge samme dag som næste hold har eksamen.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk og af retskrivningsreglerne på Sprognævnets hjemmeside og på sproget.dk.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen.

Vi kaster et kritisk blik på fordele og ulemper ved stavekontrollen i Word.

Formiddagen slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

2. lektion: Substantiverne - øvelser

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.
Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne (udsagnsordene) som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.
Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier (talord)og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

6. lektion: Pronominer

Pronominer (stedord)som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, hendes, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4

7. lektion: Sætninger

Sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Typer af ledsætninger, fx relative og adverbielle.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition
 • komma efter præposition.

Kommaøvelser.

Brugen af de andre tegn (end komma) har vi løbende beskæftiget os med i gennemgangen af alle opgaverne. 

Dag 5
9. lektion: Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal være færdig med den inden kl. 12.00. Du skal ikke sende den korrekturlæste tekst til din underviser. 

10. lektion: Gennemgang af prøveeksamensteksten (online)

Fra kl. 13.00 til 15.00 får du gennemgået den korrekte tekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål til din underviser.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6
Eksamen (online)

Vi slutter med en 3-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.