Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

Danske Sprogseminarers videregående korrekturlæseruddannelse er den mest avancerede korrekturlæseruddannelse der findes. Til den afsluttende onlineeksamen skal du ikke kun rette fejl; du skal også kunne dokumentere at dine rettelser er korrekte. Derudover skal du  demonstrere at du kan redigere en tekst så den bliver målrettet, læsevenlig og relevant.

På fjernforløbet kommer du igennem det samme stof som på uddannelsen med fremmøde.

Baggrunden for vores korrekturlæseruddannelser

Danske Sprogseminarer har i mange år holdt kurser i korrekturlæsning, grammatik, retskrivning og tegnsætning. Som en naturlig udvikling udbød vi som den første virksomhed en korrekturlæseruddannelse. Det var i foråret 2011. De nævnte kurser har vi siden udviklet til en videregående korrekturlæseruddannelse. Det udbyder vi både som traditionelt forløb (fremmøde) og som et fjernforløb kombineret med onlineundervisning.

Forskelle på den grundlæggende og den videregående korrekturlæseruddannelse

Den danske korrekturlæseruddannelse – videregående afviger fra den danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende på to afgørende punkter:

1)  Til den afsluttende onlineeksamen skal du argumentere for din rettelse af udvalgte fejl. Det kan fx være en fejl hvor der mangler et komma mellem sideordnede ledsætninger. Så skal du indsætte en kommentar hvor du skriver at der skal være komma. Desuden skal du indsætte en henvisning til reglen om komma mellem sideordordnede ledsætninger. Det kan fx være til den relevante side i Håndbog i Nudansk eller til denne paragraf i Dansk Sprognævns retskrivningsregler 2 (a).

 2) Den afsluttende eksamen er endvidere udvidet med en del 2. Den går ud på at du skal tekstredigere. Det vil fx sige 

 • omformulere
 • indsætte flere overskrifter
 • omstrukturere afsnit
 • ændre et afsnit til en punktopstilling.
Uddannelsen varer 2 måneder

Onlinemøderne fordeler sig således:

Gennemgang af undervisningsmateriale (inkl. opgaver): 4 gange a 3 timer = 12 timer

Gennemgang af prøveeksamensteksterne: 4 timer

Vi optager alle onlinemøderne. Så hvis du er forhindret i at deltage, ser du bare optagelsen når det passer dig.

Derudover skal du regne med ca. 10 timers forberedelse mellem onlinemøderne. Men eftersom der er et par uger mellem hvert møde, har du god tid til hjemmearbejdet.

Målgruppe

Den videregående danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • koordinator
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær
 • PA.

Det er ikke en forudsætning at du har gennemført den grundlæggende korrekturlæseruddannelse, men den vil hjælpe dig til at kunne gennemføre – og helst også bestå det videregående forløb.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser ved opslag i Retskrivningsordbogen og på sproget.dk.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Gratis onlinekurser

Når du er tilmeldt en af vores danske korrekturlæseruddannelser, vil du i begyndelsen af uddannelsen få tilbudt gratis deltagelse i følgende onlinekurser.

Kursus i kommareglerne (3 timer)

Kursus i korrekturlæsning (3 timer)

Webinar om kommareglerne uden startkomma (1 time)

Webinar om appositionskommaet (1 time)

Hvis du vælger at tilmelde dig de gratis kurser, skal du være opmærksom på at de skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. Hvis du har gennemført den grundlæggende korrekturlæseruddannelse, har du måske deltaget i kurserne. Men du må gerne deltage igen.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter det traditionelle kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det på uddannelsen. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og generelt på vores hjemmeside, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer. 

Rabatter
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, HK eller af Kommunikation og Sprog.

Rabatterne kan ikke kombineres.

For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de nævnte faglige organisationer du er medlem af.

Test om du er klar til den videregående korrekturlæseruddannelse

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

2-dageskursus i korrekturlæsning som opvarmning til korrekturlæseruddannelsen

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i korrekturlæsning.

Kursusbevis

Du får tilsendt et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle opgaver til tiden.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en onlineeksamen fra 9.00 til 13.00. Ekstern censor på uddannelsen er fra Dansk Sprognævn. Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister adgang til vores lukkede Facebookgruppe – kun for dem der har bestået en korrekturlæseruddannelse.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op igen med næste hold uden at det koster dig noget. 

Praktisk information

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4).

Uddannelsesforløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig (online).

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning på computeren og brug af opslagsværker

Du får gennemgået relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk, som ikke findes på nettet.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning hvor vi tester hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til hvordan du finder svaret på nettet eller i Håndbog i Nudansk.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips som vil gøre arbejdet lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol og undtagelsesordbog og på hvordan man opdaterer funktionerne så de bliver mere nyttige.

14 dage inden vi går i gang, får du mailet en tekst til korrekturlæsning. Dagen slutter med at du får gennemgået denne tekst.

Jane Hansen
Direktør, cand.mag.
Dag 2

Korrekturlæsning – med god tid

Formiddagen bruger vi til at læse grundig korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag på nettet eller i en af vores håndbøger.

Korrekturlæsning – under tidspres

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi eftermiddagen på at træne hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl der har med grammatik og kommaer at gøre, eller det kan være fejl i brugen af store og små bogstaver og ved forkortelser, accenter og apostroffer.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven, altså den du fik for efter første lektion.

Jane Hansen
Direktør, cand.mag.
Dag 3

Den gode tekst, teori og praksis

Vi ser på, hvad der kendetegner en god tekst og arbejder med at gøre tekster læsevenlige. Det vil sige at vi skal i gang med at redigere tekster, og du lærer hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • omskrivning af svære ord og vendinger
 • variation af formuleringer.

Du skal desuden arbejde med at præcisere sproget så vi undgår misforståelser.

Sidst på dagen får du en hjemmeopgave hvor du skal redigere en tekst. Den redigerede tekst skal du sende til underviseren inden for fem dage. Inden næste undervisningsgang får du din opgave retur med underviserens kommentarer.

Dag 4

Den gode tekst skriver ikke sig selv

Du får gennemgået nogle af forslagene til at forbedre teksten i hjemmeopgaven. Du skal desuden øve dig endnu mere i tekstredigering.

Du får desuden mulighed for at arbejde med dine egne tekster under kyndig vejledning af underviseren. Du skal selvfølgelig afprøve dine værktøjer i en række skriveøvelser begge dagene.

Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster kl. 9.00 og skal returnere dem inden kl. 13.00. 

Prøveeksamenstekst 1

Fra kl. 14.00 til 15.00 får du gennemgået den ene tekst. Du sidder naturligvis klar med dine tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål til din underviser.

Gennemgangen bliver optaget så du får et link til optagelsen.

Prøveeksamenstekst 2

Den anden tekst får du en tilbagemelding på fra din underviser.

Jane Hansen
Direktør, cand.mag.
Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en onlineeksamen fra kl. 9.00 til 13.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.

Jane Hansen
Direktør, cand.mag.