Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående

Danske Sprogseminares videregående korrekturlæseruddannelse er den mest avancerede korrekturlæseruddannelse der findes. Til den afsluttende onlineeksamen skal du ikke kun rette fejl; du skal også dokumentere at dine rettelser er korrekte. Desuden skal du demonstrere at du kan redigere en tekst så den bliver målrettet, læsevenlig og relevant.

Den danske korrekturlæseruddannelse – videregående afviger fra den danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende på to afgørende punkter: 

1) Til den afsluttende onlineeksamen får du en tekst med et stort antal sprogfejl. Nogle af disse fejl har en understregning. Det betyder at du ikke kun skal rette fejlen; du skal også indsætte en kommentar hvor du forklarer fejlen, og hvor du henviser til en relevant retskrivningsregel.

Det kan fx være en understreget fejl hvor der mangler et komma mellem sideordnede ledsætninger. Så skal du indsætte en kommentar hvor du skriver at der her skal være komma mellem de sideordnede lesætninger. Desuden skal du indsætte en henvisning til den relevante kommaregel. Det kan fx være til den relevante side i Håndbog i Nudansk eller til denne paragraf i Dansk Sprognævns retskrivningsregler 2 (a).

 2) Den afsluttende eksamen er endvidere udvidet med en del 2. Det vil sige du får endnu en eksamenstekst. Denne opgave går ud på at du skal tekstredigere. Det vil fx sige 

 • omformulere
 • indsætte flere overskrifter
 • omstrukturere afsnit
 • ændre et afsnit til en punktopstilling.
Hvem er uddannelsen for?

Den danske korrekturlæseruddannelse – videregående er målrettet dig der selv skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • oversætter
 • sekretær
 • PA.

Det er ikke en forudsætning at du har gennemført den grundlæggende korrekturlæseruddannelse, men den vil hjælpe dig til at kunne gennemføre – og helst også bestå det videregående forløb.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du får et gratis onlinekursus i kommatering. 
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
Gratis onlinekurser

Når du er tilmeldt en af vores danske korrekturlæseruddannelser, vil du i begyndelsen af uddannelsen få tilbudt gratis deltagelse i følgende onlinekurser.

Kursus i kommareglerne (3 timer)

Kursus i korrekturlæsning (3 timer)

Webinar om korrekturlæsning (1 time)

Hvis du vælger at tilmelde dig de gratis kurser, skal du være opmærksom på at de skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. Hvis du har gennemført den grundlæggende korrekturlæseruddannelse, har du måske deltaget i kurserne. Men du må gerne deltage igen.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter det traditionelle kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det på uddannelsen. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og generelt på vores hjemmeside, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma –men vi underviser gerne i det.

Rabatter
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, HK eller Dansk Magisterforening.

Rabatterne kan ikke kombineres.

For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de nævnte faglige organisationer du er medlem af.

Test om du er klar til den videregående korrekturlæseruddannelse

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Overvej vores 2-dageskursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i korrekturlæsning.

Undervisningsdatoer

I boksen herunder ser du datoerne for uddannelsen.
De fire første datoer møder du op på kursusstedet fra 9.00 til 16.00.
Den femte dato er prøveeksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.30.
Den sjette dag er eksamensdatoen; den er også online og foregår fra 9.00 til 12.30.

Praktisk information

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til øvelserne.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage med et par uger mellem hver mødegang. 

14 dage inden første mødegang får du en mail om det du skal forberede. Du skal regne med ca. 5 timer til de indledende forberedelser. Mellem hver mødegang skal du regne med ca. 10 timer på hjemmeopgaver og læsestof.

Kursusmateriale

Håndbog i Nudansk er inkluderet i prisen og bliver din primære lærebog. Den er uundværlig for korrekturlæseren. Desuden lærer du naturligvis at slå op i Retskrivningsordbogen og i Dansk Sprognævns retskrivningsregler.

Sproget.dk og ordnet.dk er andre relevante hjemmesider som du lærer at benytte.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Du får tilsendt et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle opgaver til tiden.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en onlineeksamen fra 9.00 til 12.30. Ekstern censor på uddannelsen er fra Dansk Sprognævn. Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister og adgang til vores lukkede Facebookgruppe – kun for dem der har bestået en korrekturlæseruddannelse.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op igen med næste hold uden at det koster dig noget. 

Hvis du bliver forhindret

På hvert uddannelsesforløb sker det at en eller flere deltagere bliver forhindret i at møde op til alle undervisningsgangene. Skulle det også ske for dig, får du et link til det der er blevet gennemgået. Så kan du i ro og mag indhente det forsømte.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning på computeren og brug af opslagsværker

Du får gennemgået relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk, som ikke findes på nettet.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning hvor vi tester hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til hvor du finder svaret på korrekturrettelsen.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips som vil gøre arbejdet lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol og undtagelsesordbog og på hvordan man opdaterer funktionerne så de bliver mere nyttige.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2

Korrekturlæsning – med god tid

Formiddagen bruger vi til at læse grundig korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag i Håndbogen eller på nettet

Korrekturlæsning – under tidspres

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi eftermiddagen på at træne hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl der har med grammatik og kommaer at gøre, eller det kan være fejl i brugen af store og små bogstaver og ved forkortelser, accenter og apostroffer.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 3

Den gode tekst, teori og praksis

Du får tilsendt en hjemmeopgave som du skal løse og sende til underviseren inden denne dag. På selve dagen skal vi arbejde med at gøre tekster læsevenlige. Det vil sige at vi skal i gang med at redigere tekster, og du lærer hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • omskrivning af svære ord og vendinger
 • variation af formuleringer.

Du skal desuden arbejde med at præcisere sproget så vi undgår misforståelser.

Sidst på dagen får du endnu en hjemmeopgave hvor du skal redigere en tekst. Den redigerede tekst skal du sende til underviseren inden for fem dage. Inden næste undervisningsgang får du din opgave retur med underviserens kommentarer.

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 4

Den gode tekst skriver ikke sig selv

Du får gennemgået nogle af forslagene til at forbedre teksten i hjemmeopgaven. Du skal øve dig endnu mere i tekstredigering, og desuden skal du redigere tekster skrevet af forskellige personer. Mange får bidrag fra flere forskellige skribenter, fx til en årsberetning, og her er det vigtigt at redigere så teksterne fremstår professionelle og ensartede.

Du får mulighed for at arbejde med dine egne tekster under kyndig vejleding af underviseren. Du skal selvfølgelig også afprøve din nye – eller genopfriskede – viden i en række skriveøvelser.

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster kl. 9.00 og skal returnere dem inden kl. 12.30. 

Fra kl. 13.30 til 16.00 får du gennemgået den ene tekst. Du sidder naturligvis klar med dine tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål om prøveeksamensteksten og om den kommende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget så du får et link til optagelsen.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en onlineeksamen fra kl. 9.00 til 12.30, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.