Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående

Danske Sprogseminares videregående korrekturlæseruddannelse er den mest avancerede korrekturlæseruddannelse der findes. Til den afsluttende onlineeksamen skal du ikke kun rette fejl; du skal også dokumentere at din rettelse er korrekt. Desuden skal du demonstrere at du kan redigere en tekst så den bliver målrettet, læsevenlig og relevant.

Danske Sprogseminarer har i mange år holdt kurser i korrekturlæsning, grammatik, retskrivning og tegnsætning. Som en naturlig udvikling udbød vi som den første virksomhed en korrekturlæseruddannelse. Det var i foråret 2011. De nævnte kurser har vi siden udviklet til en videregående korrekturlæseruddannelse. Den findes nu både som traditionelt forløb (fremmøde) og som et fjernforløb kombineret med onlineundervisning.

Den danske korrekturlæseruddannelse – videregående afviger fra den danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende på to afgørende punkter: 

1) Til den afsluttende onlineeksamen skal du argumentere for din rettelse af udvalgte fejl. Det kan fx være en fejl hvor der mangler et komma mellem sideordnede ledsætninger. Så skal du indsætte en kommentar hvor du skriver at der skal være komma. Desuden skal du indsætte en henvisning til reglen om komma mellem sideordordnede ledsætninger. Det kan fx være til den relevante side i Håndbog i Nudansk eller til denne paragraf i Dansk Sprognævns retskrivningsregler 2 (a).

 2) Den afsluttende eksamen er endvidere udvidet med en del 2. Den går ud på at du skal tekstredigere. Det vil fx sige 

 • omformulere
 • indsætte flere overskrifter
 • omstrukturere afsnit
 • ændre et afsnit til en punktopstilling.
Målgruppe og forudsætninger

Den danske korrekturlæseruddannelse – videregående er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • oversætter
 • sekretær
 • PA.
Er du klar til den videregående korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i korrekturlæsning.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter det traditionelle kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og generelt på vores hjemmesider, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Gratis kommakursus

Kommaer er et mysterium for mange. Selv rutinerede og veluddannede sprogbrugere kan løbe sur i reglerne. Det er der råd for: Når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen, kan du få et gratis 3-timers onlinekursus i kommatering. Det øger dine muligheder for at bestå den afsluttende eksamen.

Kommakurset skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. 

Undervisningsdatoer

I boksen herunder ser du datoerne for kurset.
De fire første datoer møder du op på kursusstedet fra 9.00 til 16.00.
Den femte dato er prøveeksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.30.
Den sjette dag er eksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.30.

Praktisk information

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til øvelserne.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage med et par uger mellem hver mødegang. Hvis du vælger at supplere med et gratis 3-timers kursus i kommareglerne, skal du regne med en halv dag mere. Dertil kommer naturligvis 3½ time til den afsluttende onlineeksamen. I alt 6 dage.

14 dage inden første mødegang får du en mail om det du skal forberede. Du skal regne med ca. 5 timer til de indledende forberedelser. Mellem hver mødegang skal du regne med ca. 10 timer på hjemmeopgaver og læsestof.

Undervisningsdatoer

De fire første datoer møder du op på kursusstedet fra 9.00 til 16.00.

Den femte dato er prøveeksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.30.

Den sjette dag er eksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.30.

Kursusmateriale

Håndbog i Nudansk er inkluderet i prisen og bliver din primære lærebog. Den er uundværlig for korrekturlæseren. Desuden lærer du naturligvis at slå op i Retskrivningsordbogen og i Dansk Sprognævns retskrivningsregler.

Sproget.dk og ordnet.dk er andre relevante hjemmesider som du lærer at benytte.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Efter sidste undervisningsgang får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation for at du har fulgt uddannelsesforløbet.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en onlineeksamen fra 9.00 til 12.30. Ekstern censor på uddannelsen er fra Dansk Sprognævn. Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op igen med næste hold uden at det koster dig noget. 

Hvis du bliver forhindret

På hvert uddannelsesforløb sker det at en eller flere deltagere bliver forhindret i at møde op til alle undervisningsgangene. Skulle det også ske for dig, får du et link til det der er blevet gennemgået. Så kan du i ro og mag indhente det forsømte.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning på computeren og brug af opslagsværker

Du får gennemgået relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk, som ikke findes på nettet.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning hvor vi tester hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til hvor du finder svaret på korrekturrettelsen.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips som vil gøre arbejdet lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol og undtagelsesordbog og på hvordan man opdaterer funktionerne så de bliver mere nyttige.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2

Korrekturlæsning – med god tid

Formiddagen bruger vi til at læse grundig korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag i Håndbogen eller på nettet

Korrekturlæsning – under tidspres

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi eftermiddagen på at træne hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl der har med grammatik og kommaer at gøre, eller det kan være fejl i brugen af store og små bogstaver og ved forkortelser, accenter og apostroffer.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 3

Den gode tekst, teori og praksis

Du får tilsendt en hjemmeopgave som du skal løse og sende til underviseren inden denne dag. På selve dagen skal vi arbejde med at gøre tekster læsevenlige. Det vil sige at vi skal i gang med at redigere tekster, og du lærer hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • omskrivning af svære ord og vendinger
 • variation af formuleringer.

Du skal desuden arbejde med at præcisere sproget så vi undgår misforståelser.

Sidst på dagen får du endnu en hjemmeopgave hvor du skal redigere en tekst. Den redigerede tekst skal du sende til underviseren inden for fem dage. Inden næste undervisningsgang får du din opgave retur med underviserens kommentarer.

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 4

Den gode tekst skriver ikke sig selv

Du får gennemgået nogle af forslagene til at forbedre teksten i hjemmeopgaven. Du skal øve dig endnu mere i tekstredigering, og desuden skal du redigere tekster skrevet af forskellige personer. Mange får bidrag fra flere forskellige skribenter, fx til en årsberetning, og her er det vigtigt at redigere så teksterne fremstår professionelle og ensartede.

Du får mulighed for at arbejde med dine egne tekster under kyndig vejleding af underviseren. Du skal selvfølgelig også afprøve din nye – eller genopfriskede – viden i en række skriveøvelser.

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster kl. 9.00 og skal returnere dem til inden kl. 12.30. 

Fra kl. 13.30 til 16.00 får du gennemgået den ene tekst. Du sidder naturligvis klar med dine tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål om prøveeksamensteksten og om den kommende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget så du får et link til optagelsen.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en onlineeksamen fra kl. 9.00 til 12.30, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.