Den danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende (fjernforløb)

Der er generelt mange sprogfejl på hjemmesider, i mails, i det offentliges kommunikation, i produktbeskrivelser, aviser, bøger og stillingsannoncer. Hvis der ud over sprogfejl også er formuleringer der giver anledning til misforståelser, efterlader man et uheldigt indtryk hos læseren, fx en kunde.

Mange kalder sig professionel korrekturlæser, men ”korrekturlæser” er en ubeskyttet titel. Derfor har mange korrekturlæsere desværre ikke den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. De retter ofte fordi de synes noget ser mere rigtigt ud – ikke fordi de ved hvad der er rigtigt.

Den danske korrekturlæseruddannelse

Som den første virksomhed udviklede vi i 2011 en korrekturlæseruddannelse. Den har vi siden omdøbt til den danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende.

Årsagen til denne navneændring var at vi så et behov for at udvikle en videregående korrekturlæseruddannelse. Begge uddannelser udbyder vi som fjernforløb kombineret med onlineundervisning.

Vores korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer siden starten i 2011 er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne benytter computer og bliver trænet i at søge retskrivningsregler på nettet.

Målgruppe

Den grundlæggende danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær.

Vores fjernforløb er baseret på selvstudium kombineret med onlineundervisning. Selvstudiet er for dig der vil tage uddannelsen samtidig med at du passer dit arbejde. Selvstudiet er naturligvis også for dig der er eller overvejer et arbejde som freelancekorrekturlæser.

Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du får et link til kursusmaterialet.
 • Du får et eksamensbevis og kommer med i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
 • Du får tilbudt optagelse i en lukket Facebookgruppe for certificerede korrekturlæsere.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Datoer og tidsforbrug

I boksen herunder står 6 datoer. Det er IKKE datoer hvor du skal være online for at følge undervisningen. Derimod er det vejledende datoer i forhold til aflevering af opgaver. Som du kan se, har du typisk 1-2 uger til at planlægge hvornår du forbereder dig. Du skal regne med at bruge ca. 10 timer til opgaver og læsestof mellem de nævnte datoer.

14 dage inden den første dato får du tilsendt de første opgaver samt en læseplan og en afleveringsoversigt, inkl. datoer for onlinemøder (Teams). Du skal afsætte ca. 5 timer til de indledende forberedelser.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen. 

Hvornår du skal være online

Når du har afleveret en korrekturlæst tekst, får du den retur med rettelser. Desuden får du vedhæftet den korrekte udgave af teksten til sammenligning med din. Efter et par dage vil der være et onlinemøde (Teams) for hele holdet. Her bliver teksten/teksterne gennemgået, og der vil være god tid til spørgsmål. Datoerne for onlinemøderne vil stå på den nævnte afleveringsplan. Vi optager møderne så alle på holdet får et link. Hvis ikke du har mulighed for at deltage, ser du bare optagelsen.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og på sprogseminar.dk, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Til den afsluttende onlineeksamen vælger du selv om du sætter startkomma eller ej.

Gratis kommakursus

Kommaer er et mysterium for mange. Selv rutinerede og veluddannede sprogbrugere kan løbe sur i reglerne. Det er der råd for: Når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen, får du et gratis 3-timers kursus i kommareglerne. Det øger dine muligheder for at bestå den afsluttende eksamen.

Kommakurset skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. 

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i korrekturlæsning. 

Du skal selv købe en bog

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4).

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusbevis

Du får mailet et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle hjemmeopgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 3-timers onlineeksamen. Ekstern censor på uddannelsen er fra Dansk Sprognævn. Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op igen med næste hold uden at det koster dig noget. 

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk, af Dansk Sprognævns retskrivningsregler og af sproget.dk.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen.

Vi kaster et kritisk blik på fordele og ulemper ved stavekontrollen i Word.

Formiddagen slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

2. lektion: Substantiverne - øvelser

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne (udsagnsordene) som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.
Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier (talord)og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

6. lektion: Pronominer

Pronominer (stedord)som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, hendes, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4

7. lektion: Sætninger

Sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Adadverbielle, nominale og relative ledsætninger.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition
 • komma efter præposition.

Kommaøvelser.

Brugen af de andre tegn (end komma) har vi løbende beskæftiget os med i gennemgangen af alle opgaverne. 

Dag 5
9. lektion: Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal returnere den med dine rettelser senest kl. 12.00.

10. lektion: Gennemgang af prøveeksamensteksten (online)

Når du har afleveret din korrekturlæste tekst, får du vedhæftet den korrekte tekst til sammenligning med din. Du får desuden et link til Microsoft Teams.

Fra kl. 13.00 til 16.00 får du gennemgået den korrekte tekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål til  om prøveeksamensteksten og om den afsluttende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6
Eksamen (online)

Vi slutter med en 3-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.