Engelsk korrekturlæseruddannelse

Crazy friday

Dette uddannelsesforløb begynder den 23. marts 2022 til crazy friday-pris. Som du kan se, er der mange penge at spare ved at tilmelde sig den 28. maj.

Du behøver ikke at betale før efter sommerferien.

__________

Engelsk er et sprog som i Danmark får stadig større erhvervsmæssig betydning med deraf følgende øgede krav til perfektion hos sprogmedarbejderne. Alligevel viser det sig at der er mange sprogfejl og uheldig afsmitning fra dansk i engelske tekster. Derfor er der behov for uddannelse på et højt niveau.

Danske Sprogseminarer har i flere år afholdt et videregående forløb i engelsk korrekturlæsning. Ofte er vi blevet spurgt om ikke vi vil udbyde den tidligere engelske korrekturlæseruddannelse igen – det vil vi godt. 

Målgruppe

Den engelske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som

 • kommunikationsmedarbejder
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær
 • selvstændig eller freelancer.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik – svarende til en BA.

Er du klar til den engelske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i engelsk korrekturlæsning.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at udnytte elektroniske hjælpemidler og at sprogrevidere.
 • Du bliver undervist i relevante dele af den engelske grammatik for at sikre korrekt stavning, tegnsætning og syntaks.
 • Du lærer at undgå uheldig afsmitning fra dansk på den engelske tekst.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem HK, Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening eller CA.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme med i vores register over certificerede engelske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage (9.00-16.00) med et par uger mellem hver mødegang og afsluttes med en 3-timers eksamen (online). Når vi medregner eksamensdagen, skal du afsætte næsten 6 dage til uddannelsesforløbet.

Mellem hver mødegang skal du regne med 6-8 timer til hjemmearbejde.

14 dage inden første mødegang får du tilsendt de indledende forberedelser til uddannelsen. 

Husk computer

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til korrekturøvelser.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 3-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget. Vi har en ekstern censor til at vurdere eksamensbesvarelserne.

 

Uddannelsesforløb

Dag 1

Hvad omfatter korrekturlæsning?

En korrekturlæser skal have styr på alle aspekter af teksten:

 • Sigte: Er teksten relevant for læserne?
 • Sammenhæng: Er indholdet klart og terminologien konsistent?
 • Sprogrigtighed: Er stavning, tegnsætning og syntaks korrekt?
 • Stil: Er teksten fri for danske træk?
 • Samlet udtryk: Fremstår tekst og grafik som en vellykket helhed?
 • Sandhedsværdi og aktualitet: Er det (stadig) sandt hvad vi skriver?

Inden kurset skal du udvælge en engelsk tekst fundet på en dansk hjemmeside. Denne tekst skal du læse korrektur på inden 1. undervisningsgang. Prøv så godt du kan at analysere teksten i forhold til de nævnte aspekter.

På kurset gennemgår vi udvalgte tekster.

Desuden får du gennemgået en række tips til korrekturlæsning, og du får trænet dit falkeblik på korte engelske tekster. Hvilke fejl er der, hvordan afslører vi dem, og hvordan retter vi dem?

Dag 2

Engelsk praksis, grammatik og nyttige hjælpemidler 

Hvad er typisk for engelsksprogede tekster skrevet af danskere? Hvordan afviger engelske konventioner fra de danske, og hvad betyder det at der ikke findes et engelsk sprognævn?

Vi indkredser den vellykkede tekst og gennemgår også forskellene på britisk og amerikansk engelsk.

Gennem praktiske øvelser finder vi ud af hvor nyttige hhv. trykte ordbøger, onlineordbøger og tekstkorpusser er for en (dansk) korrekturlæser af engelsksproget materiale.

Vi tager en kort gennemgang af de væsentligste dele af den engelske grammatik for dermed at sikre korrekt stavning og syntaks.

Hjemmearbejde til Dag 3 er baseret på udvalgte afsnit i R. L. Trask, The Penguin Guide to Punctuation.

Dag 3

Engelsk tegnsætning og engelske tekster skrevet af danskere 

Du får gennemgået engelsk tegnsætning, der er anderledes end den danske. Hvordan sætter man komma, og hvordan bruger man fodnoter rigtigt?

Desuden fortsætter vi med at fange danskklingende konstruktioner og erstatte dem med gode engelske formuleringer.

Hjemmearbejde til Dag 4: korrekturlæsningsopgaver som bygger på forretningstekster og akademiske tekster.

Dag 4

Praktiske tekstøvelser på papir og skærm – både akademiske og forretningsorienterede

Vi øver os dels i almindelig korrektur på engelsksprogede printede tekster, dels i at omskrive autentiske onlinetekster. 

For at dække det størst mulige område sikrer vi at vi kommer ind på både akademiske og forretningsorienterede tekster.

Dagen slutter med en spørgetime.

Dag 5

Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster kl. 9.00 og skal være færdig med dem kl. 12.00. 

Fra kl. 13.00 til 15.00 får du gennemgået de korrekte tekster. Du sidder naturligvis klar med dine tekster så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål til din underviser.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en 3-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.