Engelsk korrekturlæseruddannelse (fjernforløb)

Engelsk er et sprog som i Danmark får stadig større erhvervsmæssig betydning med deraf følgende øgede krav til perfektion hos sprogmedarbejderne. Alligevel viser det sig at der er mange sprogfejl og uheldig afsmitning fra dansk i engelske tekster. Derfor er der behov for uddannelse på et højt niveau.

Danske Sprogseminarer har derfor i mange år gennemført todageskurser i engelsk korrekturlæsning. Siden er det blevet til en korrekturlæseruddannelse.

Målgruppe

Den engelske korrekturlæseruddannelse (fjernforløb) er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som

 • kommunikationsmedarbejder
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • underviser
 • sekretær
 • selvstændig eller freelancer.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at udnytte elektroniske hjælpemidler og at sprogrevidere.
 • Du bliver undervist i relevante dele af den engelske grammatik for at sikre korrekt stavning, tegnsætning og syntaks.
 • Du lærer at undgå uheldig afsmitning fra dansk på den engelske tekst.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Rabatter
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, HK eller Dansk Magisterforening.

Rabatterne kan ikke kombineres.

For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de nævnte faglige organisationer du er medlem af.

Datoer og tidsforbrug

I boksen herunder står 6 datoer. Det er IKKE datoer hvor du skal være online for at følge undervisningen. Derimod er det vejledende datoer i forhold til aflevering af opgaver. Som du kan se, har du typisk 1-2 uger til at planlægge hvornår du forbereder dig. Du skal regne med at bruge ca. 10 timer til opgaver og læsestof mellem de nævnte datoer.

14 dage inden den første dato får du tilsendt de første opgaver samt en læseplan og en afleveringsoversigt, inkl. datoer for onlinemøder. Du skal afsætte ca. 5 timer til de indledende forberedelser.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

Hvornår du skal være online

Når du har afleveret en korrekturlæst opgave, får du den retur med rettelser. Efter et par dage vil der være et onlinemøde (Zoom) for hele holdet. Her bliver opgaven/opgaverne gennemgået, og der vil være god tid til spørgsmål. Datoerne for onlinemøderne vil stå på den nævnte afleveringsplan. Vi optager møderne så alle på holdet får et link. Hvis ikke du har mulighed for at deltage, ser du bare optagelsen.

Er du klar til den engelske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i engelsk korrekturlæsning.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 3-timers onlineeksamen. Ekstern censor på uddannelsen er fra Aarhus Universitet. Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op igen med næste hold uden at det koster dig noget. 

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Hvad omfatter korrekturlæsning?

En korrekturlæser skal have styr på alle aspekter af teksten:

 • Sigte: Er teksten relevant for læserne?
 • Sammenhæng: Er indholdet klart og terminologien konsistent?
 • Sprogrigtighed: Er stavning, tegnsætning og syntaks korrekt?
 • Stil: Er teksten fri for danske træk?
 • Samlet udtryk: Fremstår tekst og grafik som en vellykket helhed?
 • Sandhedsværdi og aktualitet: Er det (stadig) sandt hvad vi skriver?

Inden kurset skal du udvælge en engelsk tekst fundet på en dansk hjemmeside. Denne tekst skal du læse korrektur på inden den første dato på forløbet. Prøv så godt du kan at analysere teksten i forhold til de nævnte aspekter.

På kurset gennemgår vi udvalgte tekster.

Desuden får du gennemgået en række tips til korrekturlæsning, og du får trænet dit falkeblik på korte engelske tekster. Hvilke fejl er der, hvordan afslører vi dem, og hvordan retter vi dem?

Dag 2

Engelsk praksis, grammatik og nyttige hjælpemidler 

Hvad er typisk for engelsksprogede tekster skrevet af danskere? Hvordan afviger engelske konventioner fra de danske, og hvad betyder det at der ikke findes et engelsk sprognævn?

Vi indkredser den vellykkede tekst og gennemgår også forskellene på britisk og amerikansk engelsk.

Gennem praktiske øvelser finder vi ud af hvor nyttige hhv. trykte ordbøger, onlineordbøger og tekstkorpusser er for en (dansk) korrekturlæser af engelsksproget materiale.

Vi tager en kort gennemgang af de væsentligste dele af den engelske grammatik for dermed at sikre korrekt stavning og syntaks.

Hjemmearbejde til næste gang er baseret på udvalgte afsnit i R. L. Trask, The Penguin Guide to Punctuation.

Dag 3

Engelsk tegnsætning og engelske tekster skrevet af danskere 

Du får gennemgået engelsk tegnsætning, der er anderledes end den danske. Hvordan sætter man komma, og hvordan bruger man fodnoter rigtigt?

Desuden fortsætter vi med at fange danskklingende konstruktioner og erstatte dem med gode engelske formuleringer.

Hjemmearbejde til næste gang: korrekturlæsningsopgaver som bygger på forretningstekster og akademiske tekster.

Dag 4

Praktiske tekstøvelser på papir og skærm – både akademiske og forretningsorienterede

Vi øver os dels i almindelig korrektur på engelsksprogede printede tekster, dels i at omskrive autentiske onlinetekster. 

For at dække det størst mulige område sikrer vi at vi kommer ind på både akademiske og forretningsorienterede tekster.

Dag 5

Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal være færdig med den kl. 12.00. 

Fra kl. 13.00 til 16.00 får du gennemgået prøveeksamensteksten (online). Du sidder naturligvis klar med din tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål til din underviser.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en 3-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.