Sprognetværk i København

Vælg dato:
Pris:
5.795 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kniber det med tiden på dit arbejde til at fordybe sig i det sproglige? Savner du nogen at drøfte sproglige emner med? Interesserer du dig generelt for sprog, og vil du gerne blive klogere?

Hvis du svarer ja til disse spørgsmål, er vores sprognetværk noget for dig. Med sprognetværket henvender vi os til virksomheder der prioriterer sproglig kompetence hos deres ansatte.

Forum for sproginteresserede

I vores professionelle sprognetværk får du med- og modspil fra ligesindede fra andre brancher og er selv med til at lægge linjen for indholdet. Derfor tør vi godt vove den påstand at vi sammen leverer et unikt røntgenbillede af sproget. Emnerne kan spænde fra oversættergerningens mange udfordringer over sprogets udvikling til grammatiske og litterære emner. Uanset hvor vi havner, er et højt fagligt niveau sprognetværkets røde tråd.

Du får lejlighed til at drøfte spørgsmål der er vigtige for dig – i et fortroligt og inspirerende forum. Hvert møde byder på aktuelle og indholdsrige indlæg fra sprogeksperter med markante synspunkter og talegaver der ikke behøver byttemærke. Hyppigst i form af foredrag – skønt vi af og til ryster posen med et interview.

4 årlige aftenmøder med 2 foredrag hver gang

Vi mødes 4 gange årligt (16.00-20.00). Hvert møde indeholder 2 foredrag, normalt et dansk og et engelsk. På netværksmøderne har du mulighed for at netværke med mange andre sprogmedarbejdere. Hvis du er forhindret i at møde en aften, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted.

Tag en gæst med til vores 25-års jubilæum

Årets første netværksmøde – den 10. marts i København og den 11. marts i Århus – kombinerer vi med Danske Sprogseminarers 25-års jubilæum. Som medlem af vores sprognetværk i 2020 er du velkommen til denne aften at tage en gæst med gratis. På tilmeldingsblanketten skal du blot i feltet "Bemærkninger" skrive navnet på din gæst.

Program for jubilæumsaftenen:

16.00-17.00  Reception og afternoon tea
17.00-17.10  Velkomst
17.10-18.00  Foredrag 1
18.00-19.00  Buffet
19.00-20.00  Foredrag 2

Pris og rabatter

Et årligt medlemskab koster 5.795 kr. ekskl. moms.

15 % fagforeningsrabat
Som medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening får du 15 % rabat på dit medlemskab. For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

25 % rabat til studerende, arbejdsløse og pensionister
Hvis du er studerende, arbejdsløs eller pensionist, får du 25 % rabat på medlemskabet. For at få denne rabat skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken gruppe du tilhører.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Som medlem af vores sprognetværk får du 25 % rabat på alle vores aktiviteter.  

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Medlemskabets varighed

Du er medlem indtil du melder dig ud. Hvis du ikke ønsker at være medlem mere, skal du melde dig ud inden årsskiftet ved at skrive til jane@sprogseminar.dk.

Netværksprogram

10. marts 2020

Foredrag 1: Må man godt sige ”hun” om sin mor?

Microsoft Word har udviklet en ny stavekontrol der skal fremme en mere inkluderende sprogbrug. Europaparlamentet har opdateret sin vejledning i kønsneutralt sprog.

Over hele den vestlige verden forsøger myndigheder, organisationer og virksomheder at ændre vores normer og værdier gennem sproget.

Men er det muligt, og er det overhovedet ønskeligt? Og hvor går grænsen mellem sund fornuft og galimatias? Flere og flere politibetjente er kvinder, og derfor virker ordet ”betjent” naturligt for begge køn. Men hvad med voldtægtsmænd? De er – ifølge sagens natur – stort set altid mænd. Skal de hedde voldtægtspersoner?

I dette foredrag skildrer Anna Libak den politiske og idehistoriske baggrund for udviklingen og giver sit bud på hvor grænsen for sproglig inklusion går hvis vi stadig skal kunne tale ubesværet sammen.

Anna Libak
Anna Libak

journalist, avisredaktør

Foredrag 2: Why is Charles Dickens so important?

In the first few decades after his death in 1870, Charles Dickens was often dismissed as an author for children and the simple-minded. He was thought to be fun to read at Christmas, but sentimental and unrealistic.

All that has changed. Since the mid-20th century, his reputation has grown, to the extent that many would now see him as one of the two most important figures in literature in English, second only to Shakespeare (whom Dickens loved, and with whose work he has a profound relationship). Our understanding of what it is to be human has changed a lot in the last century or so, and suddenly Dickens doesn’t seem so unrealistic after all. On the contrary, he has extraordinary insights into individual psychology and the workings of society, as well as an almost uniquely creative relationship with the English language.

This talk will explain why Dickens has become so relevant, and present several exciting discoveries that have recently been made in the busy world of Dickens Studies.

Dominic Rainsford
Dominic Rainsford

professor, ph.d.

22. september 2020

Foredrag 1: Komma er et læseredskab

Kært barn har mange navne. Der er sætningskomma, pausekomma, meningskomma, funktionskomma, nyt komma, enhedskomma, nyt nordisk komma og flere. Disse er positioner i skrifthistorien efter 1918 styret af kommaets opgaver, som dels er logiske, dels musikalske. Kommaets dobbeltnatur har dannet to lejre.

Den ene lejr fører sætningskommaet som grammatikkens standart. Nogle bruger grammatikken for kommaets skyld; andre kommaet for grammatikkens skyld. Fristelsen er regelmekanikkens illusion om skrivesikkerhed og pædagogisk rigorisme. Denne lejr er skriftsprogsrettet.

Den modsatte lejr taler for pausekommaet og dets varianter. Kommaet er her standart for krop, åndedræt, puls, rytme og takt. Lejren er talesprogsrettet og argumenterer med at talesproget virker uden kommaer.

Kommaer har ingen betydning. De er værktøj til at optimere læsningen og operatorer til at omsætte tekstindholdet til virkelighedserkendelse.

Hans Jacob Iversen
Hans Jacob Iversen

cand.mag.

Foredrag 2: Hvorfor er det så svært at lære dansk?

Alle som har prøvet at lære dansk som voksne, er enige om at dansk er svært at lære. Dansk er vanskeligt at lære, ikke kun for voksne som lærer dansk som andetsprog, men også for børn som lærer dansk som modersmål.

Foredraget giver et forskningsbaseret bud på hvad det er ved det danske sprog som udfordrer dem der gerne vil eller skal lære dansk. Den seneste forskning peger på at det er de samme udfordringer som børn såvel som voksne møder når de lærer dansk.

Ocke-Schwen Bohn
Ocke-Schwen Bohn

professor, dr.phil.

19. oktober 2020

Foredrag 1: Undgå floskler og tom kommunikation

Jobmarkedet hungrer efter robuste, omstillingsparate medarbejdere der kan holde mange bolde i luften, og som er holdspillere der står klar med arsenaler af skarpe penne. Flosklerne står også ofte i kø i mange andre sammenhænge når vi formulerer os. Problemet er bare at de slidte udtryk og smarte buzzwords sjældent fortæller ret meget om noget som helst.

Hvis vi skal ramme modtageren med klar, præcis og levende kommunikation, er det derfor afgørende at få ryddet ud i klichéerne, lægge den varme luft på is, ”tænke ud af boksen” og … nåh nej, dér var den igen! Det er naturligvis nemmere sagt end gjort at ændre sine vaner og forny sit sprog.

I dette oplæg får du hjælp til lige netop det. Du får idéer til at bryde ud af klichéernes jerngreb og eksempler på hvordan du kan twiste en fast vending og gøre den til din egen. Du får desuden konkrete greb til at puste liv i dine tekster ved at skabe billeder og udnytte sprogets fulde klanglige potentiale.

Og endelig skal vi diskutere om visse buzzwords og faste udtryk kan have deres berettigelse, og i så fald hvornår og hvordan?

Andreas Immanuel Graae
Andreas Immanuel Graae

adjunkt, ph.d.

Foredrag 2: Relax your tenses: English loves verbs!

This presentation-cum-workshop will make an avoidance of the heavy use of nouns in an endless string in sentences… NO: this presentation will avoid using heavy nouns that weigh down a sentence. Remember the golden rule: English loves verbs!

Once this has been dealt with, we will examine why Danes are so excessively fond of English continuous tenses (I’m living in Copenhagen, I was mowing my lawn yesterday, I have been buying ten books this week) and try and tease apart the functional differences between the present, past and present perfect simple and continuous tenses.

What is the common feature that runs through the continuous forms? What is the 80/20 rule when applied to simple/continuous tenses? Why does it all matter? Because it does. All the questions that you never thought to ask about verb tenses in English will be answered.

Whatever you do and whatever you’re doing – come on down to this presentation!

Pete Westbrook
Pete Westbrook

sprogkonsulent, MA

17. november 2020

Foredrag 1: Forbrydelse og straf i det moderne Norden

Den moderne store nordiske kriminallitteratur begyndte med svenskerne Sjöwall & Wahlöös 10-bindsværk Roman om en forbrydelse fra 1965-75. Forfatterparrets genre var den realistiske politirutineroman. Via fire politifolk anført af den navnkundige strisser Martin Beck, som skildrer de diverse opklaringer af mord. Romanerne tematiserede som gennemgående motiv at der var noget råddent i Folkehjemmet. At det svenske socialdemokratiske velfærdssamfund ikke levede op til sine idealer om lige ret og værdighed for alle.

Dette politiske aspekt er i dag stadigvæk et særkende for den verdensberømte nordiske krimilitteratur. Inden for rammerne af en speget krimigåde og et socialt plot at diskutere de nordiske samfunds fælles og forskellige problemer. Fungerer vores højt priste lov og orden perfekt? Hos os i Norden er ondskab noget samspilsramt, ikke noget man fødes til. Vi går ikke ind for dødsstraf eller selvtægt. Alligevel er der uforklarlig ondskab, hævn og hang til at tage loven i egen hånd. I den nordiske krimi er alt socialt og moralsk til spændende debat.   

  

Bo Tao Michaëlis
Bo Tao Michaëlis

kritiker og anmelder, mag.art.

Foredrag 2: Vinterland – en nordisk krimi

Journalistparret Janni Pedersen fra TV 2 og Kim Faber fra Politiken debuterede i marts 2019 med krimien Vinterland – en stærk, medrivende og anmelderrost roman om ondskab, ensomhed og magtesløshed i et Danmark der er ved at fryse til. Om hovedpersonen Martin Junckersen og hans tidligere makker Signe Kristiansens parallelle arbejde med at finde gerningsmændene bag flere drab og et terrorangreb på Nytorv i København.

Janni Pedersen og Kim Faber har begge mange års erfaring som journalister og har i arbejdet med romanen ikke mindst trukket på Jannis store kendskab til politiarbejde, retssager og terrorbekæmpelse. Og Kims erfaringer som en af de første danske journalister der kastede sig ud i genren narrative journalism, fortællende journalistik. De to fortæller om hvordan de arbejder i spændingsfeltet mellem virkelighed og fiktion, om hvordan man bygger troværdige karakterer op, og hvordan det et at kaste nyhedstrekanten væk og begive sig ud i at bygge en hel historie op over 460 sider.