Webskribentuddannelse

Hjemmesider er for længst blevet en uundværlig informationskilde for de fleste mennesker. Derfor er det vigtigt altid at have fokus på at forbedre teksterne på hjemmesiderne og gøre dem relevante for læserne.

Webskribentuddannelsen lærer dig at målrette tekster til hjemmesider og til sociale medier. Du bliver trænet i at skrive journalistiske tekster til internettet. Når du har bestået den skriftlige eksamen, får du tilbud om at komme med i vores register over webskribenter. Her kan virksomheder søge efter professionelle webskribenter.

Målgruppe

Webskribentuddannelsen er målrettet dig der arbejder med nettet, men som ikke er uddannet journalist. Du arbejder fx som:

 • webmaster
 • marketingkoordinator
 • sekretær
 • kommunikationsmedarbejder.

Forudsætninger

En forudsætning for at få fuldt udbytte af uddannelsen er at du er vant til at skrive til nettet. Hvis du ikke har erfaringer med at skrive til nettet, anbefaler vi dig at tage et af disse to kurser: Skriv til nettet eller Skriv godt og effektivt med nye skriveteknikkerDu kunne fx tage todageskurset i én sæson og derefter uddannelsen i den efterfølgende sæson. 

Indhold og udbytte

På uddannelsen lærer du at

 • skrive bedre tekster til internettet
 • bruge sociale medier professionelt
 • at fastholde brugernes opmærksomhed
 • håndtere journalistiske tekster på nettet.
Fordele
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.
 • Du kan komme i vores register over professionelle webskribenter hvor nye kunder kan finde dig
 • Du får et glimrende springbræt til at udvide dine arbejdsopgaver.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Webskribentuddannelsen strækker sig over 5 hele dage (9.00-16.00) med et par uger mellem hver mødegang. Til hver gang skal du regne med 10-15 timer på hjemmeopgave, øvelser og læsestof. 

Lærebog med i prisen

 • Kort, klart og klikbart – web-tekster, der virker.
Husk computer

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til skriveøvelser.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Efter sidste undervisningsgang får du tilsendt et kursusbevis som bevis på at du har fulgt uddannelsesforløbet. 

Eksamenskrav

Eksamensopgaven bliver bedømt ud fra 3 kriterier:

 1. Er teksten egnet til nettet – overholder den de grundlæggende regler for gode nettekster?
 2. Er teksten journalistisk – er der en klar vinkel, overholder den reglerne for den genre teksten er skrevet i?
 3. Er teksten skrevet i et godt og korrekt sprog – er der sammenhæng mellem sætninger og afsnit, er der sat korrekte kommaer, og er teksten fri for stave- og slåfejl.

Alle 3 kriterier skal være opfyldt for at bestå webskribenteksamenen.

For at kunne gå til den afsluttende eksamen skal du have løst opgaverne undervejs – og til tiden.

Eksamensbevis

Efter bestået eksamen får du tilsendt et eksamensbevis.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Sproget og de journalistiske virkemidler

Vi ser på hvad der skal til for at tiltrække og ikke mindst fastholde brugernes opmærksomhed. Du får præsenteret nyhedstrekanten og lærer at vinkle din historie eller dit budskab og at formulere rammende overskrifter. Du får træning i at gøre dine tekster lettere at læse og forstå på nettet.

Dag 2
Forskellig skrivestil til forskellige genrer

Du får styr på de journalistiske virkemidler på nettet, og vi dykker længere ned i den journalistiske værktøjskasse og træner din evne til at skrive en god historie inden for flere forskellige genrer. 

Dag 3
Nyhedsbreve

Nyhedsbreve har med brugen af mobile enheder fået en renæssance. Du lærer at gennemtænke indholdet i et nyhedsbrev med målgruppen for øje og at servere det for modtageren så det bliver læst.

Dag 4
Brugeren i centrum for dine tekster

Sæt brugeren i centrum når du skriver til nettet. Vi ser på læsemønstre, og du får ideer til hvordan du kan bruge billeder og video til at gøre din tekster endnu mere interessante og læsevenlige. Endelig ser vi på hvordan du kan argumentere sagligt, overbevisende og ikke mindst troværdigt.

Dag 5
De sociale medier

Du skal tænke helt anderledes når du indgår i en dialog på de sociale medier. Vi ser på hvad du skal være særlig opmærksom på for at udnytte mediet bedst muligt.

Som forberedelse til den afsluttende eksamen slutter vi dagen af med spørgetime hvor deltagerne definerer indholdet. 

Eksamen
Aflevering af eksamensopgave

Uddannelsen afsluttes med en eksamensopgave som skal afleveres::

10. december 2019, kl. 12.00.

Du skal ikke møde op på kursusstedet. Opgaven løser du hvor det passer dig.