Henrik Gottlieb

lektor, ph.d.

Uddannelse
 • Cand.mag. i engelsk og sproglig rådgivning fra Københavns Universitet (1990) 
 • Ph.d. i oversættelsesvidenskab, Københavns Universitet (1997)
Beskæftigelse
 • Lektor ved Engelsk Institut, KU
Tidligere ansættelser
 • Tv-tekster ved DR
 • Forsker ved Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, KU 
 • Kandidatstipendiat ved Engelsk Institut, KU
Undervisnings- og forskningsområder
 • Oversættelse i billedmedierne, specielt tv-tekstning
 • Teksttyper og oversættelse
 • Idiomatiske konstruktioner i dansk og engelsk
 • Korpuslingvistik og leksikografi
 • Sprogbrug og sprognormer
 • Engelsk påvirkning af dansk og andre sprog
Udvalgte publikationer

Tekstning: oversættelse på fersk gerning (I: Oversættelseshåndbogen, Munksgaard, 1994) 

Tekstning, et polysemiotisk puslespil(I: Medierne og sproget, Ålborg Universitetsforlag, 1996) 

Subtitles, Translation & Idioms, ph.d.-afhandling (Engelsk Institut, KU, 1997)

Tekstning af fakta-programmer. Fagoversettelse: Språkkunnskap uten fagkunnskap?, Bergen,  1998

The Impact of English (I: ZAA, Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 47/2, 1999)

Hvilke stavefejl er rigtige? Om sikre sprogbrugere og det usikre sprog(I: Retorikmagasinet, 2001) 

Hey, jeg har et navn, okay? Dansk dubbing: fra asken i ilden (I: Studier i Nordisk 2000-2001: Selskab for Nordisk Filologi 2002) 

Tekstning – oversættelse for åben skærm, (I: Anglo Files, Medlemsblad for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet & HF, nr. 130, nov. 2003) 

Danish Echoes of English (I: Nordic Journal of English Studies 3/2, 2004)

Anglicisms and Translation (I: In and Out of English: For Better, For Worse? Multilingual Matters, 2005)

Linguistic Influence (I: Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition, Elsevier Ltd., 2006)

Screen Translation. (I: Understanding Translation. Academica, 2008)

Subtitling against the current: Danish concepts, English minds (I: New Trends in Audiovisual Translation Multilingual Matters, 2009)

Parallelism or Convergence? The English Influence on Danish (I: Angles 9, 2009) 

English-inspired Post-9/11 Terms in Danish Media (I: Translating Information. Universidad de Oviedo, 2010) 

Subtitles: Readable Dialogue? (I: Research in accessibility in audiovisual translation. John Benjamins Publishing, 2011)

Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger
 • Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Århus Handelshøjskole, Århus Universitet samt universiteter, handelshøjskoler mv. i Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Østrig, Italien, Frankrig, Spanien, Grækenland, Australien, Kina, Brasilien og Sydafrika

Underviser på følgende: