Henrik Gottlieb

lektor, ph.d.

Uddannelse
 • Cand.mag. i engelsk og sproglig rådgivning fra Københavns Universitet (1990). 
 • Ph.d. i oversættelsesvidenskab, Københavns Universitet (1997).
Beskæftigelse
 • Lektor ved Engelsk Institut, KU.
Tidligere ansættelser
 • Tv-tekster ved DR. 
 • Forsker ved Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, KU. 
 • Kandidatstipendiat ved Engelsk Institut, KU. 
Undervisnings- og forskningsområder
 • Oversættelse i billedmedierne, specielt tv-tekstning.
 • Teksttyper og oversættelse. 
 • Idiomatiske konstruktioner i dansk og engelsk. 
 • Korpuslingvistik og leksikografi. 
 • Sprogbrug og sprognormer. 
 • Engelsk påvirkning af dansk og andre sprog.
Udvalgte publikationer
 • Tekstning: oversættelse på fersk gerning (I: Oversættelseshåndbogen, Munksgaard 1994). 
 • Tekstning, et polysemiotisk puslespil(I: Medierne og sproget, Ålborg Universitetsforlag 1996). 
 • Subtitles, Translation & Idioms, ph.d.-afhandling (Engelsk Institut, KU 1997).
 • Tekstning af fakta-programmer. Fagoversettelse: Språkkunnskap uten fagkunnskap?, Bergen (1998). 
 • The Impact of English (I: ZAA, Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 47/2, 1999).
 • Hvilke stavefejl er rigtige? Om sikre sprogbrugere og det usikre sprog(I: Retorikmagasinet 2001). 
 • Hey , jeg har et navn, okay? Dansk dubbing: fra asken i ilden (I: Studier i Nordisk 2000-2001: Selskab for Nordisk Filologi 2002). 
 • Tekstning – oversættelse for åben skærm, (I: Anglo Files, Medlemsblad for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet & HF, nr. 130, nov. 2003). 
 • Danish Echoes of English (I: Nordic Journal of English Studies 3/2, 2004).
 • Anglicisms and Translation (I: In and Out of English: For Better, For Worse? Multilingual Matters, 2005).
 • Linguistic Influence (I: Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition, Elsevier Ltd., 2006).
 • Screen Translation. (I: Understanding Translation. Academica, 2008).
 • Subtitling against the current: Danish concepts, English minds (I: New Trends in Audiovisual Translation. Multilingual Matters, 2009).
 • Parallelism or Convergence? The English Influence on Danish (I: Angles 9, 2009). 
 • English-inspired Post-9/11 Terms in Danish Media (I: Translating Information. Universidad de Oviedo, 2010). 
 • Subtitles: Readable Dialogue? (I: Research in accessibility in audiovisual translation. John Benjamins Publishing, 2011).
Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger
 • Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Århus Handelshøjskole, Århus Universitet, samt universiteter, handelshøjskoler mv. i Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Østrig, Italien, Frankrig, Spanien, Grækenland, Australien, Kina, Brasilien og Sydafrika.

Underviser på følgende: