Jørgen Schack

seniorforsker, cand.mag.

Uddannelse
  • Cand.mag. i dansk og humanistisk informatik (1990)
Beskæftigelse
  • Seniorforsker ved Dansk Sprognævn
Tidligere ansættelser
  • Sprogmedarbejder ved IBM
  • Forskningsstipendiat ved Institut for Nordisk Filologi, KU
Undervisnings- og forskningsområder
  • Sprogbrug og sprognormer
  • Stavefærdighed
  • Dansk grammatik
  • Orddannelse
  • Sprogteori
Udvalgte publikationer

Om ordet neger (I: Nyt fra Sprognævnet 1995/4)

Betydning og reference. Om varemærker og deres relation til kategorierne proprium og appellativ (I: Danske Studier, 1998)

Blandt sprogets kimærer (I: Danske Studier, 1999)

Ordmærker i dansk (I: Studier i Nordisk 1998-1999. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning)

Til en moderne danskprofessor. Om attributivforbindelse som førsteled (I: Sproglige åbninger. E som Erik, H som halvfjerds. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. Hans Reitzels Forlag, 2001)

Lægemiddelnavne (I: Navnet er Trofast. Modersmål-Selskabets Årbog 2003. C.A. Reitzels Forlag, 2003)

Ortografisk synkope (I: På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60-års fødselsdag 4. februar 2004. Wessel og Huitfeldt, 2004)

Frekvens og proveniens. Om nyere fremmedord i det centrale danske ordforråd (I: Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-årsdagen. Dansk Sprognævns skrifter 36, 2006)

(Sammen med Pia Jarvad) Håndbog i klarsprog for ansatte hos Folketingets Ombudsmand (udgivet af Folketingets Ombudsmand, 2008)

Varemærker i den sproglige rådgivning (I: Sprog i Norden, 2008)

Distinctive names: constraints on brand name creation (I: Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences, Vol. 43, 2008)

Adverbium + præposition - ét eller to ord? (I: Nyt fra Sprognævnet 2011/3)

Dig og mig og vi to. Synspunkter på kasus i moderne dansk (I: NyS 45)

(Sammen med Christian Becker-Christensen) Ord og ordforbindelser, som "hører nøje sammen med en efterfølgende ledsætning". Om startkommaets placering i henhold til Retskrivningsordbogens § 50.1 og 50.3 (I: Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Dansk Sprognævns skrifter 46, 2015)

(Sammen med Philip Diderichsen og Sune Just Christensen) Ranking corpus texts by spelling error rate (I: Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH) 10 December 2015 Warsaw, Poland, s. 31-38

(Sammen med Philip Diderichsen). Jagten på den gode og sikre sprogbruger (I: Nyt fra Sprognævnet/3)

(Sammen med Anita Ågerup Jervelund) Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser (Dansk Sprognævns skrifter 48, 2016)

Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger

Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet i København, EU’s oversættelsestjeneste i Bruxelles og Luxembourg.

Underviser på følgende: