Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

I disse coronatider er mange virksomheder og privatpersoner voldsomt presset på økonomien. Det forstår vi – og imødekommer denne usædvanlig vanskelige situation ved at reducere prisen på fjernforløbet i efteråret 2020 med 50 %. Normalprisen på et fjernforløb er 11.500 kr. Den nedsatte pris er 5.750 kr. ekskl. moms og gælder tilmeldinger fra og med 1. maj 2020. Der er ingen rabat. 

Korrekturlæseruddannelsen er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne bliver trænet i at søge hjælp på nettet. Her er dsn.dk, sproget.dk og ordnet.dk blandt de relevante hjemmesider.

Målgruppe

Den videregående danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • PA
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær.

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Få en smagsprøve på korrekturlæsning

Hvis du gerne vil have et indtryk af hvordan vi arbejder med korrekturlæsning, kan du tilmelde dig vores onlinekursus. Her får du gennemgået to eksamenstekster fra korrekturlæseruddannelsen. Kurset varer 1 1/2 time; du tilmelder dig på onlinekursus  om korrekturlæsning.

Du skal selv købe en bog

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe 6. udgave af Politikens Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4). Der er hjemmesider der udgiver sig for at have bogen i elektronisk form, men den skal du ikke hoppe på. De er kun ude efter dine kortoplysninger.

Datoer

Over den grønne tilmeldingsknap i boksen herunder står 6 datoer. Det er IKKE datoer hvor du skal være online for at følge undervisningen. Derimod er det vejledende datoer i forhold til aflevering af opgaver. Som du kan se, har du typiske 1-2 uger til at planlægge hvornår du forbereder dig. Du skal regne med at bruge ca. 12 timer til opgaver og læsestof mellem de nævnte datoer.

14 dage inden den første dato får du tilsendt de første opgaver samt en læseplan og en afleveringsoversigt. Du skal afsætte ca. 5 timer til de indledende forberedelser.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen. Du får desuden links til en gennemgang af alt det der bliver gennemgået på det fysiske hold.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer. 

Prøveeksamen

Du får vedhæftet de tre prøveeksamenstekster nogle dage inden deadline for aflevering. (Deadline for aflevering er den andensidste dato i boksen herunder) Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til prøveeksamensteksterne.

Du får en grundig tilbagemelding på dine korrekturlæste prøveeksamenstekster. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen.  

Eksamen

Til den afsluttende eksamen (online) skal du afsætte 4 timer.

Eksamensdatoen er den sidste dato i boksen herunder. Vi begynder kl. 9.00 og slutter kl. 13.00.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og på sprogseminar.dk, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Til den afsluttende skriftlige eksamen vælger du selv om du sætter startkomma eller ej.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du får et gratis onlinekursus i kommatering
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
Ekstraordinær pris på forløbet i efteråret 2020
 • Prisen er 5.750 kr. ekskl. moms. Der er ingen rabat på prisen.
Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Kursusbevis

Du får udleveret et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle øvelser og opgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget.

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning på computeren og brug af opslagsværker

Du får gennemgået relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen på dsn.dk.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning hvor vi tester hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til hvordan du finder svaret på nettet eller i Håndbog i Nudansk.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips som vil gøre arbejdet lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol og undtagelsesordbog og på hvordan man opdaterer funktionerne så de bliver mere nyttige.

14 dage inden vi går i gang, får du mailet en tekst til korrekturlæsning. Dagen slutter med at du får gennemgået denne tekst.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2

Korrekturlæsning – med god tid

Formiddagen bruger vi til at læse grundig korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag på nettet eller i en af vores håndbøger.

Korrekturlæsning – under tidspres

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi eftermiddagen på at træne hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl der har med grammatik og kommaer at gøre, eller det kan være fejl i brugen af store og små bogstaver og ved forkortelser, accenter og apostroffer.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven, altså den du fik for efter første lektion.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 3

Korrekturlæsning – med tekstredigering (del 1)

Denne dag skal vi arbejde med at gøre tekster læsevenlige. Det vil sige at vi skal i gang med at redigere teksten. Nu går vi dybere end stavefejl og grammatisk korrekthed. Du lærer hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • konkrete formuleringer.

Du arbejder med at præcisere sproget så vi undgår misforståelser.

Du får igen en hjemmeopgave for. Den skal du redigere. Den redigerede tekst skal du sende til underviseren inden for 5 dage. Du får din opgave med underviserens kommentarer retur inden næste undervisningsgang. 

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 4

Korrekturlæsning – med tekstredigering (del 2)

Vi gennemgår de optimale forslag til at forbedre hjemmeopgaven. Vi øver os endnu mere i at forbedre sproget, og endelig arbejder du med eksempler på tekster skrevet af forskellige personer. Mange korrekturlæsere får bidrag fra flere skribenter, for eksempel til en årsberetning, og her kan vi have en rolle med at redigere så teksterne fremstår professionelle og ensartede. Nu er du klar til prøveeksamen. 

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet 3 prøveeksamenstekster nogle dage inden der er deadline for aflevering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til at læse korrektur på teksterne. 

Når de korrekturlæste tekster er afleveret, får du vedhæftet 2 korrekte udgaver af de to første prøveeksamenstekster. Dem skal du sammenligne med dine 2 tekster. Det arbejde får du en time til.

For dig og resten af holdet slutter dagen med en spørgetime fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Ordet er frit. Spørg løs, også gerne om  dine 2 korrekturlæste prøveeksamenstekster. 

Undervisere på redigeringsdelen af uddannelsen inviterer holdet til et onlinemøde om prøveeksamensteksten og den kommende eksamen.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en 4-timers onlineksamen.