Dansk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

Korrekturlæseruddannelsen er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne bliver trænet i at søge hjælp på nettet. Her er dsn.dk, sproget.dk og ordnet.dk blandt de relevante hjemmesider.

Det nyeste tiltag er den videregående korrekturlæseruddannelse som fjernforløb.

Uddannelsen som fjernforløb

Bor du langt væk fra vores uddannelsessteder i Århus og København? Har du vanskeligt ved at få fri fra arbejde til at tage en korrekturlæseruddannelse? Eller vil du meget gerne tage uddannelsen, men er den uden for rækkevidde pga. økonomien?

Hvis du kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, er vores nye tiltag noget for dig. Med det nye forløb kan vi nå alle interesserede uanset hvor i landet de bor, og der er tilmed mange penge at spare. Normalprisen for det traditionelle forløb er 18.500 kr. ekskl. moms. Fjernforløbet koster kun 11.500 kr. ekskl. moms. Derudover sparer du rejsetid og transportudgifter.

Sådan foregår det

Inden fjernforløbet begynder, skal du selv købe 6. udgave af Politikens Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4). Der er hjemmesider der udgiver sig for at have bogen i elektronisk form, men den skal du ikke hoppe på. De er kun ude efter dine kortoplysninger.

14 dage inden uddannelsesstarten den 26. september får du en mail om det du skal forberede. Du skal regne med ca. 5 timer til de indledende forberedelser. Mellem hver undervisningsgang skal du regne med ca. 12 timer på podcasts, hjemmeopgaver, og læsestof. Inden uddannelsesstarten vil underviseren kontakte dig for at drøfte forløbet så du er helt med på hvordan det kommer til at foregå.

Der er 14 dage mellem hver af de fem undervisningsgange inden den afsluttende eksamen. Derfor planlægger du helt selv hvornår du – inden for de 14 dage – vil forberede dig. Du får links til podcasts af alt det der bliver gennemgået på det fysiske hold.

Du får vedhæftet det du skal arbejde med efterhånden som du får brug for det. Du får en grundig tilbagemelding på alle dine opgaver så du nøjagtigt ved hvad du skal arbejde mere med for at kunne bestå den afsluttende eksamen.

Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til jane@sprogseminar.dk og få svar inden for 24 timer.

Prøveeksamen

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen. Du får vedhæftet de tre prøveeksamenstekster nogle dage før deadline for aflvering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til dit arbejde med teksterne.

Deadline for aflevering: 21. november kl. 13.00 (vedhæftes samlet til jane@sprogseminar.dk).

Eksamen

Til den afsluttende eksamen skal du afsætte 4 timer og møde op på et af vores kursussteder.

København: 2. december eller
Århus: 5. december

Vi begynder kl. 9.00 og slutter med frokost kl. 13.00.

Kryds og bolle-komma?

Mange spørger os hvilke kommaregler vi underviser i på de danske korrekturlæseruddannelser. Svaret er: kryds og bolle-kommaet. Det valg har vi truffet fordi næsten alle vores kursister sætter kryds og bolle-komma. (Måske har du bemærket at der ikke er så mange kommaer på sprogseminar.dk. Det skyldes at vi følger Dansk Sprognævns anbefaling og har fravalgt det såkaldte startkomma).

Til den afsluttende skriftlige eksamen vælger du selv om du sætter startkomma eller ej.

Indhold og udbytte
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg og at formulere en forklaring på dine rettelser.
 • Du bliver bedre til at skrive og til at forbedre andres tekster.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele og priser
 • Prisen er 11.500 kr. ekskl. moms. Det traditionelle forløb koster 18.500 kr. ekskl. moms.
 • Du får et gratis kommakursus med i købet. 
 • Du får 25 % rabat på uddannelsen hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Målgruppe

Den videregående danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • PA
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær.
Kursusbevis

Du får udleveret et kursusbevis som dokumentation på at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog at du har afleveret alle øvelser og opgaver inden afleveringsfristen.

Eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes som nævnt med en 4-timers skriftlig eksamen. 

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning på computeren og brug af opslagsværker

Du får gennemgået relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen på dsn.dk.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning hvor vi tester hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til hvordan du finder svaret på nettet eller i Håndbog i Nudansk.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips som vil gøre arbejdet lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol og undtagelsesordbog og på hvordan man opdaterer funktionerne så de bliver mere nyttige.

14 dage inden vi går i gang, får du mailet en tekst til korrekturlæsning. Dagen slutter med at du får gennemgået denne tekst.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2

Korrekturlæsning – med god tid

Formiddagen bruger vi til at læse grundig korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag på nettet eller i en af vores håndbøger.

Korrekturlæsning – under tidspres

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi eftermiddagen på at træne hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl der har med grammatik og kommaer at gøre, eller det kan være fejl i brugen af store og små bogstaver og ved forkortelser, accenter og apostroffer.

Dagen slutter med at du får gennemgået hjemmeopgaven, altså den du fik for efter første lektion.

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 3

Korrekturlæsning – med tekstredigering (del 1)

Denne dag skal vi arbejde med at gøre tekster læsevenlige. Det vil sige at vi skal i gang med at redigere teksten. Nu går vi dybere end stavefejl og grammatisk korrekthed. Du lærer hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • konkrete formuleringer.

Du arbejder med at præcisere sproget så vi undgår misforståelser.

Du får igen en hjemmeopgave for. Den skal du redigere. Den redigerede tekst skal du sende til underviseren inden for 5 dage. Du får din opgave med underviserens kommentarer retur inden næste undervisningsgang. 

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 4

Korrekturlæsning – med tekstredigering (del 2)

Vi gennemgår de optimale forslag til at forbedre hjemmeopgaven. Vi øver os endnu mere i at forbedre sproget, og endelig arbejder du med eksempler på tekster skrevet af forskellige personer. Mange korrekturlæsere får bidrag fra flere skribenter, for eksempel til en årsberetning, og her kan vi have en rolle med at redigere så teksterne fremstår professionelle og ensartede. Nu er du klar til prøveeksamen. 

Tina Reichstein
sprogkonsulent, cand.mag.
Dag 5
Prøveeksamen

Du får prøveeksamensteksterne mailet. Sæt 4 timer af til at løse opgaverne.
Vedhæft dem til jane@sprogseminar.dk. Så får du en tilbagemelding på hvordan du har klaret det. Formålet er at du får et præcist indtryk af hvad du skal repetere inden den afsluttende eksamen.

Til prøveeksamen får du en grundig tilbagemelding på dine opgavebesvarelser. Tilbagemeldingen er vigtig i forhold til at repetere det relevante stof inden den afsluttende eksamen.

Du får vedhæftet de tre prøveeksamenstekster nogle dage inden deadline. Du bør afsætte 4 timer uden afbrydelser til dit arbejde med teksterne.

Deadline for aflevering: 21. november kl. 13.00 (vedhæftes samlet til jane@sprogseminar.dk).

Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Eksamen og eksamensbevis

Vi slutter med en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamensopgaverne består af tre dele:

Første del er en tekst på ca. en A4-side, som du får udleveret på papir. Du skal læse korrektur uden brug af hjælpemidler.

Andel del er en tekst på ca. to A4-sider, som du får vedhæftet. Du skal læse korrektur med brug af hjælpemidler. Nogle af fejlene er understreget. Disse fejl skal du både rette og forklare.

Tredje del er en tekst på ca. en A4-side, som du får vedhæftet. Opgaven er tekstredigering.

Efter bestået eksamen får du mailet et eksamensbevis og ret til at komme med i vores register. Hvis du ikke består den skriftlige eksamen, kan du gå til en reeksamination uden at det koster dig noget.