Engelsk korrekturlæseruddannelse – videregående

Danske Sprogseminarers engelske korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Vi har i mange år holdt todageskurser i engelsk korrekturlæsning, og for få år siden udviklede vi en engelsk korrekturlæseruddannelse med en afsluttende skriftlig eksamen.

Nu tilbyder vi en videregående engelsk korrekturlæseruddannelse. Det videregående forløb afviger fra det tidligere forløb på 2 afgørende punkter:

1) Til den afsluttende 4-timers onlineeksamen skal du argumentere for nogle af dine korrekturrettelser gennem brug af kommentarfunktionen i Word. Du skal for det første rette fejlen; for det andet skal du indsætte en kommentar med en forklaring på rettelsen og en henvisning til en relevant kilde.

2) Den skriftlige eksamen er desuden udvidet med en redigeringsopgave der består i at du skal redigere en del af indholdet i en tekst. Redigeringen kan bestå i at omformulere, indsætte rubrikker/underrubrikker eller omstrukturere afsnit.

Der er behov for en engelsk korrekturlæseruddannelse på et højt niveau

Engelsk er et sprog som i Danmark får stadig større betydning, både erhvervs- og forskningsmæssigt. Med denne udvikling følger at flere og flere bruger engelsk i professionelle sammenhænge, og at det at beherske engelsk i stigende grad betragtes som en generalistkompetence. For sprogmedarbejdere der har engelsk som en kernekompetence, er dette en udfordring, for det øger kravene til perfektion. Sprogmedarbejderne skal ikke blot kunne finde og rette fejl i specialiserede tekster skrevet på engelsk af andre; de skal også i stigende grad kunne forklare og begrunde deres rettelser og forslag og dokumentere rigtigheden heraf.

Målgruppe og forudsætninger

Den videregående engelske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver selv eller hjælper andre med at håndtere engelsksprogede tekster – fra videnskabelige artikler og afhandlinger til årsrapporter, hjemmesider, profilbrochurer og pressemeddelelser. Du arbejder fx som

 • oversætter/korrekturlæser
 • selvstændig/freelancer
 • kommunikationsmedarbejder
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • underviser
 • sekretær.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik – svarende mindst til en BA. Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, kan du tage vores forhåndstest

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i engelsk korrekturlæsning.

Indhold og udbytte
 • Du får en introduktion til avanceret engelsk korrekturlæsningsteknik baseret på udvalgt litteratur, og du bliver trænet i at anvende disse teknikker på egne og andres tekster.
 • Du får en introduktion til hvordan forskellige tekstgenrers kommunikative funktion afspejles i teksternes struktur og sproglige form. Du bliver trænet i at afkode og forbedre teksters tema- og udsagnsstrukturer og i at forbedre deres sproglige form så de fremstår sprogligt korrekt på engelsk og tjener deres formål bedst muligt.
 • Du bliver undervist i relevante dele af den engelske grammatik for at sikre korrekt stavning, tegnsætning og syntaks – og i at finde og rette eksempler på afsmitning fra dansk i den engelske tekst.
 • Du får en introduktion til de bedste elektroniske hjælpemidler til engelsk korrekturlæsning, og du bliver trænet i at anvende disse hjælpemidler til at rette sproglige fejl, omformulere tekstafsnit og dokumentere dine rettelser.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.
 • Du får kompetencer der styrker din position fordi du bliver i stand til at begrunde dine rettelser og forslag.
Fordele
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller af Dansk Magisterforening.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser på et videregående niveau og kan komme med i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage (9.00-16.00) og afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Når vi medregner eksamensdagen, skal du afsætte 6 dage til uddannelsesforløbet.

Mellem hver mødegang er der som regel 14 dage. I løbet af de 14 dage skal du regne med i gennemsnit at bruge 15 timer til hjemmearbejde.

14 dage inden første mødegang får du tilsendt en opgave fra din underviser. Opgaven skal løses inden for et par dage og returneres så underviseren kan nå at tage opgavebesvarelserne med i sin forberedelse til første mødegang.

Kursusmateriale

Du får udleveret et omfattende kompendium med relevante materialer, diverse øvelser samt en samling links til udvalgte ordbøger, sprogbrugstips, tekstkorpora og andre nyttige hjælpemidler.   

Du skal selv medbringe en computer – til skriveøvelserne. 

Kursusmaterialerne tager bl.a. udgangspunkt i følgende bøger:

 • The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors and Publishers.
 • Gowers E.: The Complete Plain Words.
 • Huckin TN, Olson: LA. Technical Writing and Professional Communication. For Nonnative Speakers of English.
 • Mossop B.: Revising and Editing for Translators.
 • Strunk O.: The Elements of Style.
 • Sørensen K.: English and Danish Contrasted. A Guide for Translators.
 • Swales J, Feak CB: English in Today’s Research World.
 • Swan M.:: Practical English Usage.
 • Waddingham A.: New Hart’s Rules: The Oxford Style Guide.
Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, får du tilsendt et kursusbevis. Du kan gå til reeksamen én gang uden at det koster dig noget. 

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. Hvor går grænsen?

I arbejdet med korrekturlæsning befinder vi os ofte i et grænseland mellem korrektur, sproglig revision og tekstredigering. I det første modul ser vi på forskellene mellem de tre aspekter af professionel engelsk korrekturlæsning og på hvordan opgaverne kan afgrænses og løses bedst muligt i teori og praksis. Du lærer at arbejde med de bedste teknikker (fx Mossop B.: Revising and Editing for Translators), som anvendes på egne og andres tekster uanset om opgaven er at læse korrektur på eller revidere/redigere en engelsk tekst. Dag 1 giver desuden en opsummering af de centrale læringspointer fra basiskurset i engelsk korrekturlæsning, og du får feedback på den opgave du har afleveret inden kursusstart.

Dag 2

Den gode tekst: målgruppetilpasning med fokus på grammatik, danglish og læsevenlighed

En professionel korrekturlæsning skal selvfølgelig være helt fri for stavefejl, slåfejl og grammatiske fejl. Men teksten skal også være flydende, levende og tilpasset målgruppen. Vi forkuserer derfor på udvalgte dele af engelsk grammatik der erfaringsmæssigt volder danskere problemer, og på hvordan afsmitning fra dansk på den engelske tekst kan undgås. Vi arbejder målrettet og intensivt med konkrete teknikker (bl.a. på basis af Sørensen K.: English and Danish Contrasted. A Guide for Translators) til at opspore afsmitning fra dansk i engelske tekster og til at ændre sætninger, så modersmålsafsmitning undgås på både ord- og sætningsniveau.

Du får en hjemmeopgave. Her skal du rette en række almindelige fejl som man ofte finder hos danskere der skriver på engelsk.

Dag 3

Samspillet mellem tekst og kontekst. Hvordan man styrker teksten

Som korrekturlæser skal man kende konventionerne for hvordan tekster opbygges, og hvordan sproget er inden for de fagområder man arbejder med – hvad enten det er britisk eller amerikansk engelsk.

Vi ser vi derfor på hvordan kontekstuelle faktorer og gældende konventioner påvirker teksters opbygning og sproglige form. Du får en introduktion til begreberne tema og rema, og vi arbejder konkret med hvordan man kan forbedre tema-rema-strukturen (”den røde tråd”) i udvalgte tekstgenrer.

Du får en hjemmeopgave hvor du skal redigere en tekst.

Dag 4

Gør dig selv og andre endnu bedre! Hjælpemidler til dokumentation og læring

I takt med at engelsk i stigende grad bliver en generalistkompetence, bliver det vigtigere at vi som sprogmedarbejdere kan begrunde de rettelser og ændringer vi foretager. Der er også ofte behov for at vi hjælper dem uden en sproglig baggrund med at skrive sprogligt korrekt på engelsk.

I fjerde modul får du derfor en introduktion til de bedste elektroniske hjælpemidler til engelsk korrekturlæsning og dokumentation. Vi bruger hjælpemidlerne til at rette gængse sproglige fejl, og vi træner dig i at bruge kilderne til at forklare rettelser og til at opbygge digitale spørgsmål-svar-vidensbanker til din egen korrekturlæsning.

Du får mulighed for at arbejde med dine egne tekster under vejledning af underviseren så du kan afprøve teknikkerne og din nye viden.

Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet 3 prøveeksamenstekster kl. 9.00 og skal sende dem til din underviser kl. 13.00. 

Din underviser inviterer dig til et onlinemøde om prøveeksamensteksterne.

Dag 6
Eksamen 

Vi slutter med en 4-timers onlineeksamen.