Kender du idiotkommaet?

Det lyder umiddelbart meget uvenligt og nedladende, men begrebet idiotkomma er faktisk en fagterm, der er kendt blandt sprogfolk. Begrebet dækker over en bestemt form for kommafejl, nemlig forkert anbragt grammatisk komma foran der i en spørgende ledsætning. Et eksempel: ”Det er ikke godt at vide hvem, der har gjort det.” Hvis man sætter startkomma, skal kommaet placeres foran hvem. Hvis man følger Dansk Sprognævns anbefaling og ikke sætter startkomma, skal der slet ikke noget komma i denne sætning.

Fejlene hænger sikkert sammen med en indgroet tilbøjelighed hos mange til at sætte komma før der, som og at – uanset om disse ord indleder en ledsætning.

Ifølge Den Danske Ordbog har ”idiotkomma” foruden denne betydning også betydningen forkert anbragt komma foran at før en infinitiv. Et eksempel: ”Det er sandelig ikke nemt, at sætte kommaer”.

Men umuligt er det slet ikke.