Korrektur­læser­uddannelsen (online)

”Korrekturlæser” er en ubeskyttet titel, og derfor kalder mange sig professionel korrekturlæser. Men desværre er det langtfra alle, der har den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. På korrekturlæseruddannelsen lærer du alle de relevante retskrivningsregler, så du bliver sikker på, at dine korrekturrettelser er korrekte. En dygtig korrekturlæser skal nemlig ikke rette til det, der ser rigtigt ud, men til det, som er rigtigt.

Kan den professionelle korrekturlæser have glæde af AI-redskaber som ChatGPT?

Det korte svar er "ja". Vi udvikler hele tiden vores korrekturlæseruddannelser for at sikre, at vores kursister får et indgående kendskab til de nyeste opslagsværker. Derfor har vi naturligvis fokus på kunstig intelligens. Her er både ChatGPT til korrekturlæsning og Gemini særdeles interessante. Der er rigtig god hjælp at hente begge steder, men man er som bruger nødt til at være meget kritisk, for det er bestemt ikke alt, man får det korrekte svar på.

Gratis kurser

Når du er tilmeldt korrekturlæseruddannelsen, får du automatisk Teamslinks til alle vores gratis webinarer, som du kan se på dette link.

Tastatur, telefon, skriveblok og pen
Tilmelding
Kursussted og underviser
(09.00-12.00)
Datoer:

25. september 2023
1., 9. og 23. oktober
6. november
13. november (prøveeksamen fra 9.00 til 11.00)
20. november (eksamen fra 09.00 til 11.00)

13.500 kr. ekskl. moms

En uge inden første onlinemøde

Indtast dine oplysninger herunder
Fakturering
Hvis du ikke har deltaget i vores kurser før, vil vi gerne vide, hvordan du har fundet Danske Sprogseminarer

Korrekturlæseruddannelsen (online)

Vores korrekturlæseruddannelse har siden 2011 været vores mest populære uddannelse. Mange har efterspurgt et onlineforløb, og derfor udbydes korrekturlæseruddannelsen nu både som onlineuddannelse og som fremmødeuddannelse.

Indholdet på de to uddannelser er det samme: 

 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser ved opslag i Håndbog i Nudansk, i Retskrivningsordbogen, på sproget.dk og på ChatGPT.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.

2 uger inden første undervisningsgang får du en tekst til korrektur. Forud for hver af de øvrige undervisningsgange får du 2 tekster til korrektur.

Du skal regne med ca. 10 timers hjemmearbejde (korrekturøvelser og læsestof) mellem hver undervisningsgang. Der er et par uger mellem hver gang, så du har god tid til hjemmearbejdet.

Du bliver testet i dine nye færdigheder ved en onlineeksamen. Når du har bestået eksamen i korrekturlæsning, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister, hvor firmaer og andre kan kontakte dig og tilbyde dig et freelancejob i korrekturlæsning og tekstredigering.

Du bliver også tilbudt adgang til vores lukkede Facebookgruppe, som er forbeholdt dem, der har bestået korrekturlæseruddannelsen.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation på, at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog, at du har afleveret alle opgaver til tiden.

Du kan gå op igen til eksamen på korrekturlæseruddannelsen med næste hold, uden at det koster dig noget.

Vores grundlæggende korrekturlæseruddannelse er målrettet dig, der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • copywriter
 • underviser
 • sekretær
 • PA.
 • Du får 25 % rabat, hvis du er medlem af vores Sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat, hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening, HK eller Dansk Journalistforbund.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Gør opmærksom på dit medlemskab, når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen. Det gør du ved i feltet Bemærkninger at skrive, om du er medlem af vores Sprognetværk eller en af de nævnte faglige organisationer.

Du kan også søge om tilskud til uddannelsen hos Den Statslige Kompetencefond, hvis du er ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst.

Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du betale i fx 3 rater. Skriv til jane@sprogseminar.dk, hvad der passer dig.

På korrekturlæseruddannelsen bruger vi Håndbog i Nudansk ofte, og du skal derfor sørge for at indkøbe et eksemplar af bogen før første undervisningsgang.

Vi bruger Microsoft Teams på vores online korrekturlæseruddannelse. Du skal ikke downloade noget, medmindre du fx bruger iPad. Så skal du først downloade appen Microsoft Teams.

Vi optager undervisningen. Hvis du er forhindret i at deltage i et eller flere onlinemøder, ser du derfor bare optagelsen, når det passer dig.

Hvis du ikke er sikker på, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre korrekturlæseruddannelsen, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du – efter at have taget den – stadig er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Uddannelsesprogram

Dag 1: Introduktion

Første dag får du en introduktion til uddannelsesforløbet på korrekturlæseruddannelsen, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk, Dansk Sprognævns retskrivningsregler, sproget.dk og af ChatGPT.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen. Eftersom der er en ny Retskrivningsordbog på vej, skal du naturligvis også være på forkant med den.

Vi slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse, vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

Substantiver

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • stavning i ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.

Dag 2: Temadag om AI-værktøjer

En moderne korrekturlæser bruger moderne hjælpemidler. Derfor afholder vi som en del af vores korrekturlæseruddannelse en temadag om brugen af AI-baserede værktøjer, herunder bl.a. ChatGPT og Gemini.

Du lærer, hvordan du bedst muligt udnytter ChatGPT og andre avancerede værktøjer til at hjælpe dig med at læse korrektur – og hvilke fejl teknologien ikke nødvendigvis fanger. Vi kommer rundt om de mest brugbare værktøjer på markedet, og vi dækker både fordele og ulemper ved de forskellige værktøjer, så du fremover kan integrere dem effektivt i dit arbejde.

Underviseren på denne temadag er Alessandra Digsmed Bjerregaard.

Dag 3: Verber, adjektiver, adverbier og præpositioner

På tredjedagen på vores korrekturlæseruddannelse kigger vi på verberne (udsagnsordene) som ordklasse. Vi ser nærmere på fejltyper som fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

Så skal vi tale om adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) som ordklasser. Vi kigger især på fejltyper som fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Dag 4: Numeralier, konjunktioner og pronomener

Første halvdel af korrekturlæseruddannelsens fjerde dag går med numeralier (talord) og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Vi kigger på fejltyper som fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

Herefter skal vi tale om pronomener (stedord) som ordklasse. Vi kommer ind på fejltyper som fx

 • hans, hendes, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.

Dag 5: Sætninger og kommaer

Sidste undervisningsdag på korrekturlæseruddannelsen begynder vi med sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Vi kigger også på adverbielle, nominale og relative ledsætninger.

Til sidst gennemgår vi kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og mellem ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition (navnetillæg)
 • komma efter præposition (forholdsord).

Der vil være en række kommaøvelser og en gennemgang af andre tegn, fx tankestreg, apostrof og citationstegn.

Dag 6: Prøveeksamen

Du får prøveeksamensteksten tilsendt på mail kl. 9.00 og skal returnere den med dine rettelser senest kl. 11.00.

Når du har afleveret din korrekturlæste tekst, får du vedhæftet den korrekte tekst til sammenligning med din. Du får desuden et link til Microsoft Teams.

Fra kl. 13.00 til 15.00 får du gennemgået den korrekte tekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst, så du kan se, hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til, at du kan stille spørgsmål om prøveeksamensteksten og den afsluttende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 7: Eksamen

Korrekturlæseruddannelsen afsluttes med en 2-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder. Du får ligesom til prøveeksamen tilsendt eksamensteksten på mail og skal returnere den med dine rettelser kl. 11.00.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.