Blog

Gymnasielærere er generelt ikke sikre i retskrivning

Jeg læste med stor interesse en artikel i Politiken fredag den 15. oktober. Artiklen handlede om, at eleverne i gymnasiet generelt ikke er særlig dygtige til at skrive korrekt. I artiklen kom det også til udtryk, at det måske delvis skyldes dansklærernes nedprioritering af faget.

Jeg har arbejdet som gymnasielærer i dansk og har i over 25 år drevet min egen kursusvirksomhed, Danske Sprogseminarer. Min erfaring siger mig, at det ikke er hos eleverne, at problemet ligger. Det ligger derimod hos underviserne, dvs. gymnasielærerne, men jeg tænker faktisk også på folkeskolelærerne. Når de ikke prioriterer undervisning i retskrivning, skyldes det efter min mening, at de er usikre mht. retskrivning. Jeg er ret overbevist om, at usikkerheden skyldes mangelfuld uddannelse i retskrivning. Så for at gøre noget ved lærernes manglende sproglige kompetence er man nødt til at se nærmere på de ...

Kommareglerne

Mellem helsætninger

Eksempel: Det regner i dag, så bliver vi hjemme.

I opremsninger
Eksempel: Hver dag spiser de fisk, æg, brød og gryn.           

Ved tilføjelser
Eksempel: Han kan godt lide vegetarmad, fx linsefrikadeller.                        

Ved navnetillæg
Eksempel: Danmarks største å, Gudenåen, løber gennem Silkeborg.

Foran men
Eksempel: De holder fri i dag, men i morgen er de igen på arbejde.

Efter ledsætninger (slutkomma)
Eksempel: At de spiser sundt, er der ingen tvivl om.

Før og efter parentetiske ledsætninger
Eksempel: Hans forældre, som lige har fejret sølvbryllup, er rejst til USA.

Foran andre ledsætninger (valgfrit startkomma)
Eksempel: Der er ingen tvivl om, ...

Startkomma og ledsætning

Hvis du ønsker at deltage i et af vores kommakurser, har du to muligheder:

1) Kursus i kommareglerne (fremmøde fra 9.00 til 16.00 i København)
2) Onlinekursus i kommareglerne (9.00-12.00)

Hvad er et startkomma? 

Kommaet før ledsætninger (bisætninger) kalder Dansk Sprognævn et startkomma. Vælger vi at sætte startkomma, følger vi de gamle kryds og bolle-kommaregler fra 1918. Vælger vi ikke at sætte startkomma, følger vi Dansk Sprognævns anbefaling. 

Eksempler:

Børnene siger, at de kan lide fisk (med startkomma)

Børnene siger at de kan lide fisk (uden startkomma)

Startkommaet står altså før ledsætningen at de kan lide fisk.

Hvad er en ledsætni ...

Skriv dit liv – hvis du tør

Det må være en svær kunst at skrive om sig selv så det får almen relevans – men flere personer på forskellige alderstrin herhjemme mestrer det man kunne kalde inspirerende og opbyggelig selvudstillelse. I det følgende skal fire af dem hyldes. 

To af de vigtigste, om end uskrevne, regler for denne genre er: Nul sentimentalitet, godt med selvironi. Mest afgørende er dog et talent for at servere dyb eksistentiel indsigt på en uprætentiøs eller ligefrem legende facon. 

Weekendavisen har en særlig klumme, Levned & Meninger, afsat til denne form for ”livsskriveri”. Unge Iben Foss udviste for nylig i de spalter den særligt ædle form for generøsitet det er at dele sine bommerter med omverden. I artiklen Godnat, der handler om hendes søvnbesvær, fortæller hun om en af de mere begivenhedsrige vågne nætter. Den indtræf da hun i starten af tyverne ”udlevede fjumreårsklichéen om ...

Kender du idiotkommaet?

Det lyder umiddelbart meget uvenligt og nedladende, men begrebet idiotkomma er faktisk en fagterm der er kendt blandt sprogfolk. Begrebet dækker over en bestemt form for kommafejl, nemlig forkert anbragt grammatisk komma foran der i en spørgende ledsætning. Et eksempel: ”Det er ikke godt at vide hvem, der har gjort det.” Hvis man sætter startkomma, skal kommaet placeres foran hvem. Hvis man følger Dansk Sprognævns anbefaling og ikke sætter startkomma, skal der slet ikke noget komma i denne sætning.

Fejlene hænger sikkert sammen med en indgroet tilbøjelighed hos mange til at sætte komma før der, som og at – uanset om disse ord indleder en ledsætning.

Ifølge Den Danske Ordbog har ”idiotkomma” foruden denne betydning også betydningen forkert anbragt komma foran at før en infinitiv. Et eksempel: ”Det er sandelig ikke nemt ...

Kommadebat

Jeg synes det er en forkert beslutning, og jeg fristes til at antage at konklusionerne på et sådant serviceeftersyn af kommareglerne er givet på forhånd. Jeg antager desuden at formålet med undersøgelsen er at legitimere en beslutning som også er givet på forhånd: Nævnet vil beslutte at fastholde startkommaet, og de vil erstatte valgfriheden med et letbenet alternativ som ingen kan finde ud af.  

Lad os se – efter afsluttet serviceeftersyn – om ikke 1918 og visse kræfter i nævnet "sejrer" i kommakrigen. Jeg håber jeg tager fejl.

Konklusionerne er givet på forhånd

1) Nævnet vil undersøge den eksisterende kommateringspraksis, fx i uddannelserne og i den offentlige administration.

Undersøgelsen vil vise at langt de fleste underviser i/forsøger at følge de gamle kommaregler fra 1918 og sætter startkomma. 

Men undersø ...