Meld dig ind i vores Sprognetværk

Kniber det med tiden på dit arbejde til at fordybe sig i det sproglige? Savner du nogen at drøfte sproglige emner med? Interesserer du dig generelt for sprog, og vil du gerne blive klogere?

Hvis du kan nikke genkendende til disse spørgsmål, er vores Sprognetværk noget for dig. Med Sprognetværket henvender vi os til privatpersoner og freelancere der savner et fagligt netværk. Netværket henvender sig dog også til virksomheder der prioriterer sproglig kompetence hos deres ansatte.

Forum for sproginteresserede

I vores professionelle Sprognetværk får du med- og modspil fra ligesindede fra andre brancher og er selv med til at lægge linjen for indholdet. Derfor tør vi godt vove den påstand at vi sammen leverer et unikt røntgenbillede af sproget. Emnerne kan spænde fra oversættergerningens mange udfordringer over sprogets udvikling til grammatiske og litterære emner. Uanset hvor vi havner, er et højt fagligt niveau Sprognetværkets røde tråd.

Du får lejlighed til at drøfte spørgsmål der er vigtige for dig – i et fortroligt og inspirerende forum. Hvert møde byder på aktuelle og indholdsrige indlæg fra sprogeksperter med markante synspunkter og talegaver der ikke behøver byttemærke. Hyppigst i form af foredrag – skønt vi af og til ryster posen med et interview.

4 årlige aftenmøder med 2 foredrag hver gang

Vi mødes 4 gange årligt (16.00-20.00). Hvert møde indeholder 2 foredrag, normalt et dansk og et engelsk. På netværksmøderne har du mulighed for at netværke med mange andre sprogmedarbejdere. Hvis du er forhindret i at møde en aften, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted.

Pris og rabat

Prisen for et års medlemskab er 5.995 kr. ekskl. moms.
Du får 15 % rabat på årskontingentet hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, HK, Dansk Magisterforening eller Dansk Journalistforbund.

Tilmelding

Klik på billedet (for den relevante by) herunder for at læse mere og for at tilmelde dig.