Sprognetværk

Kniber det med tiden på dit arbejde til at fordybe dig i det sproglige? Savner du nogle at drøfte sproglige emner med? Interesserer du dig generelt for sprog, og vil du gerne blive klogere?

Hvis du kan nikke genkendende til disse spørgsmål, er vores Sprognetværk noget for dig. Med Sprognetværket henvender vi os til privatpersoner og freelancere, der savner et fagligt netværk. Netværket henvender sig dog også til virksomheder, der prioriterer sproglig kompetence hos deres ansatte.

På årets første netværksmøde koncentrerer vi os om det, alle taler om: ChatGPT.

I forlængelse af det første netværksmøde får du som netværksmedlem tilbudt at komme med i vores helt nye og lukkede Facebookgruppe. Formålet med gruppen er, at du i et lukket og fortroligt rum kan drøfte dine muligheder med ChatGPT. Det kan fx være til tekstproduktion, oversættelse eller korrekturlæsning. Danske Sprogseminarer stiller en tovholder til rådighed for at sikre aktivitet i gruppen.

En gruppe mennesker sidder ved borde og ser op mod en underviser