Sprognetværk i København

Vælg dato:
Pris:
5.795 kr. ekskl. moms
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kniber det med tiden på dit arbejde til at fordybe sig i det sproglige? Savner du nogen at drøfte sproglige emner med? Interesserer du dig generelt for sprog, og vil du gerne blive klogere?

Hvis du svarer ja til disse spørgsmål, er vores sprognetværk noget for dig. Med sprognetværket henvender vi os til virksomheder der prioriterer sproglig kompetence hos deres ansatte.

Forum for sproginteresserede

I vores professionelle sprognetværk får du med- og modspil fra ligesindede fra andre brancher og er selv med til at lægge linjen for indholdet. Derfor tør vi godt vove den påstand at vi sammen leverer et unikt røntgenbillede af sproget. Emnerne kan spænde fra oversættergerningens mange udfordringer over sprogets udvikling til grammatiske og litterære emner. Uanset hvor vi havner, er et højt fagligt niveau sprognetværkets røde tråd.

Du får lejlighed til at drøfte spørgsmål der er vigtige for dig – i et fortroligt og inspirerende forum. Hvert møde byder på aktuelle og indholdsrige indlæg fra sprogeksperter med markante synspunkter og talegaver der ikke behøver byttemærke. Hyppigst i form af foredrag – skønt vi af og til ryster posen med et interview.

4 årlige aftenmøder med 2 foredrag hver gang

Vi mødes 4 gange årligt (16.00-20.00). Hvert møde indeholder 2 foredrag, normalt et dansk og et engelsk. På netværksmøderne har du mulighed for at netværke med mange andre sprogmedarbejdere. Hvis du er forhindret i at møde en aften, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted.

Program for en netværksaften:

16.00-17.00  Kaffe/te og kage (og netværk)
17.10-18.00  Foredrag 1 
18.00-19.00  Buffet 
19.00-20.00  Foredrag 2

Pris og rabatter

Et årligt medlemskab koster 5.795 kr. ekskl. moms.

15 % rabat
Som medlem af Kommunikation og Sprog eller af DM får du 15 % rabat på dit medlemskab af sprognetværket. For at få rabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Som medlem af vores sprognetværk får du 25 % rabat på alle vores kurser og uddannelser. Undtaget er vores korte onlinekurser.  

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Medlemskabets varighed

Du er medlem indtil du melder dig ud. Hvis du ikke ønsker at være medlem mere, skal du melde dig ud inden årsskiftet ved at skrive til jane@sprogseminar.dk.

Netværksprogram

14. september 2021

Foredrag 1: Når mænd og kvinder kommunikerer: Brug forskellene, og skab bedre resultater

Forstår du ikke hvad din kvindelige kollega vil med alle sine spørgsmål på møderne? Eller hvorfor din mandlige kollega bevarer sin (alt for) direkte facon? Har du som kvinde nu og da følelsen af ikke at blive lyttet til? Og oplever du som mand at du siger ”det forkerte” selvom du blot svarer på et simpelt spørgsmål? Så er dette foredrag interessant for dig.

Opdag bl.a. hvordan

- et uskyldigt ord som JA eller NEJ kan skabe misforståelser og mistolkninger

- hjernen spiller ind

- at lytte er en kunst i sig selv – afhængigt af hvem der taler til dig

- optimalt præsterende teams spiller sammen

- mænd og kvinder ønsker at blive ’set’.

Birgitte Baadegaard
Birgitte Baadegaard

forfatter, cand.merc.

Foredrag 2: You shall know a word by the company it keeps!

The title of this presentation comes from the well-known British linguist John Sinclair and refers to the lexico-grammatical (mix of vocabulary and grammar) concept of collocations. If this is a new term for you:
worry not! It merely means ‘word partnerships’, referring to the phenomenon that certain words ‘go together’, while other combinations simply don’t ‘sound right’. So, for example, you ‘do your homework’, you don’t ‘make your homework’ – although you would, for example, ‘make a cake’.

Collocations can take the form of different combinations of words: verb-noun (make a difference), adjective-noun (major problem), verb-adverb (argue convincingly), adverb-adjective (bitterly cold), and so on.

Pete Westbrook
Pete Westbrook

sprogkonsulent, MA

12. oktober 2021

Foredrag 1: Når novellen er god, er den uforglemmelig

En af de danske skønlitterære forfattere der har vakt størst opmærksomhed med noveller og romaner i de senere år, er Dorthe Nors. Det har hun ikke kun gjort herhjemme – hun fik faktisk sit internationale gennembrud i USA.

Dorthe Nors har haft en anselig succes i USA siden novellen Hejren fra novellesamlingen Kantslag i 2013 blev bragt i det ansete magasin The New Yorker. Det er første gang en dansk forfatter har fået en tekst antaget i dette magasin. Kantslag blev i 2014 udgivet i USA under titlen Karate Chop, og den har siden gået sin sejrsgang over there.

Oprah Winfreys magasin, Oprah, har sammenlignet værket med dansk møbelkunst – sublim og enkel: ”Dorthe Nors knows how to capture the smallest moments and sculpt them into the unforgettable.”

Den amerikanske filmskaber og forfatter Chris Kraus har sagt om Dorthe Nors: ”Nors’ writing creeps up on you, and then overwhelms with its emotional power. She is a master.”

Dorthe Nors
Dorthe Nors

forfatter, cand.mag.

Foredrag 2: Fremmed accent: virkning og årsag

Det første indtryk af et andet menneske bevirker at vi vurderer hende eller ham i mange forskellige sociale og psykologiske dimensioner. Ud over kropssprog og udseende bidrager talerens accent afgørende til vores førsteindtryk. Voksne som begår sig på et fremmed sprog, kan næsten ikke undgå at tale med fremmed accent, og deres accent kan påvirke lyttere på forskellige – mest negative – måder.

Foredraget giver et forskningsbaseret overblik over de sociale, psykologiske og kommunikative effekter af fremmed accent. Forskningen har bragt nogle overraskende resulter om bl.a. forholdet mellem hvor stærk accenten er, hvor nem/svær accenten er at forstå, og hvem der er mest kritisk i vurdering af fremmed accent – de indfødte eller de fremmede.

Ocke-Schwen Bohn
Ocke-Schwen Bohn

professor, dr.phil.

16. november 2021

Foredrag 1: Korrekturlæsning på Politiken

Det er langtfra alle dagblade der tager korrekturlæsning alvorligt. Netop ”langtfra” bliver fx meget ofte skrevet i to ord, hvor det som i eksemplet skal skrives i ét. Men næsten aldrig på Politiken, for her har man nemlig et korps af korrekturlæsere der dagligt tjekker avisens artikler.

Per Lykke er korrekturchef på Politiken og bliver dagligt konfronteret med konflikten mellem at få læst ordentlig korrektur og at overholde avisens deadlines. Han er i jævnlig kontakt med avisens læsere og véd hvilke fejl der kan få dem helt op i det røde felt. Og så samler han på kuriøse fejl fra avisens skribenter der viser at verden er af lava (en af hans favoritfejl).

Sprogfejl er dog ikke blot sjove. De irriterer og skaber støj på linjen. Og værst af alt: De forringer formidlingen, fjerner fokus fra indholdet og skaber måske ligefrem tvivl om artiklens sanddruelighed.

Per Lykke
Per Lykke

korrekturchef, cand.mag.

Foredrag 2: Salonen i Bagdad

Måske hørte du Sara Omar, irakisk kurder, på et af vores netværksmøder i 2019. Dengang var det helt centrale emne social kontrol.

Med foredraget om romanen Salonen i Bagdad skifter vi fokus fra social kontrol til overklassekvinders liv i Bagdad,

Skønhedssalonen er kvindernes fristed. Hver dag åbner den dørene for Bagdads kvinder fra velhavende middel- og overklassefamilier, og kvinderne træder ind i omgivelser hvor det udelukkende handler om dem og deres skønhed. Men virkeligheden udenfor er hele tiden til stede. Både for dem og for de kvinder der arbejder i salonen, og som aldrig ville have råd til at træde ind ad døren som kunde.

Romanen indeholder en række portrætter af kvinder fra vidt forskellige sociale lag – men som deler livet i et mandsdomineret samfund. Hvad tænker de, hvordan lever de? Hvad har de af muligheder? Hvordan kan kvinder leve deres liv i et samfund hvor krig, patriarkat og stramme normer sætter rammerne?

Sanne Gram Fadel
Sanne Gram Fadel

forfatter, journalist

7. december 2021

Foredrag 1: Sproget får det glatte lagen

Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere bevidst end andre.

Vi skal se på danskeres kultur i forandring og på hvordan vi hele tiden sikrer at ordsprog og talemåder passer til den tid vi skal bruge dem i. Vi skal se på tekst- og billedeksempler med både talesprogets og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde eksempler der enten styrker smilenes størrelse eller får mavesyren til at skumme.

”Verden er af lava”. Eller hvad siger du?

Michael Ejstrup
Michael Ejstrup

redaktionssekretær i Folketinget, ph.d.

Foredrag 2: No cow on the ice

Chris MacDonald is renowned for his talks on health and wellbeing, but at this meeting he will share with us his first-hand experience as an American in Denmark learning to speak Danish. If you want to learn a foreign language, it’s a major advantage to do so as early in life as possible.

Chris MacDonald was 26 when he arrived in Denmark, and he knows all about how troublesome it is to learn Danish. But he did it, and he’s a keen and humorous observer of Danish mentality. As he once told the ladies’ magazine Alt for Damerne: “You’ve got a lot of expressions in Danish for ‘everything’s going to be okay’, and if things don’t turn out okay, that’s okay, too – for Danes, there is no such thing as a bad lunch.”

Chris MacDonald
Chris MacDonald

forfatter, cand.scient.