Sprognetværk i København

Vælg dato:
Pris:
5.795 kr. ekskl. moms
Datoer:
13. september
15. november 2022
Tilmeldingsfrist:
2 uger inden kurset. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset.

Kniber det med tiden på dit arbejde til at fordybe sig i det sproglige? Savner du nogen at drøfte sproglige emner med? Interesserer du dig generelt for sprog, og vil du gerne blive klogere?

Hvis du svarer ja til disse spørgsmål, er vores Sprognetværk noget for dig. Med Sprognetværket henvender vi os til virksomheder der prioriterer sproglig kompetence hos deres ansatte.

Forum for sproginteresserede

I vores professionelle Sprognetværk får du med- og modspil fra ligesindede fra andre brancher og er selv med til at lægge linjen for indholdet. Derfor tør vi godt vove den påstand at vi sammen leverer et unikt røntgenbillede af sproget. Emnerne kan spænde fra oversættergerningens mange udfordringer over sprogets udvikling til grammatiske og litterære emner. Uanset hvor vi havner, er et højt fagligt niveau sprognetværkets røde tråd.

Du får lejlighed til at drøfte spørgsmål der er vigtige for dig – i et fortroligt og inspirerende forum. Hvert møde byder på aktuelle og indholdsrige indlæg fra sprogeksperter med markante synspunkter og talegaver der ikke behøver byttemærke. Hyppigst i form af foredrag – skønt vi af og til ryster posen med et interview.

4 årlige aftenmøder med 2 foredrag hver gang

Vi mødes 4 gange årligt (16.00-20.00). Hvert møde indeholder 2 foredrag, normalt et dansk og et engelsk. På netværksmøderne har du mulighed for at netværke med mange andre sprogmedarbejdere. Hvis du er forhindret i at møde en aften, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted.

I 2022 supplerer vi med et bonus-foredrag online.

Tag en gæst med gratis

På årets sidste netværksmøde kan du tage en gæst med gratis.

Program for en netværksaften:

16.00-17.00  Kaffe/te og kage (og netværk)
17.00-18.00  Foredrag 1 
18.00-19.00  Buffet (og netværk)
19.00-20.00  Foredrag 2

Pris og rabatter

Et årligt medlemskab koster 5.795 kr. ekskl. moms.

15 % rabat
Som medlem af Kommunikation og Sprog, HK eller af Dansk Magisterforening får du 15 % rabat på dit medlemskab af Sprognetværket. For at få rabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Som medlem af vores Sprognetværk får du 25 % rabat på alle vores kurser og uddannelser. Undtaget er vores korte onlinekurser.  

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Medlemskabets varighed

Du er medlem indtil du melder dig ud. Hvis du ikke ønsker at være medlem mere, skal du melde dig ud inden årsskiftet ved at skrive til jane@sprogseminar.dk.

Netværksprogram

15. marts 2022

Foredrag 1: Talesprogets vidunderlige verden

Talesproget bliver ofte beskyldt for at være ukorrekt, ufuldstændigt eller sjusket.

Det er ikke svært at finde eksempler på det i avisers læserbreve og klummer eller på sociale medier. Men i det omfang sådanne beskyldninger ikke kun er udtryk for at nogle sprogrevsere vil flashe deres dannethed over for andre, mindre sprogligt dannede medborgere, beror de gerne på en sammenligning med et ideelt skriftsprog, og de afslører en manglende forståelse for både hvad sprog er, og hvad sproget skal.

Sprog – og sprogbrug – bør nemlig ikke ses ud fra krav om velformethed eller vellyd, men som et udtryk for den situation som en sprogbruger befinder sig, med det formål vedkommende nu engang har med at udtrykke sig. Tager man først sådanne briller på i sit sprogsyn, vil man blive imponeret af hvad talesproget kan og gør i al dets mere eller mindre velformede mangfoldighed. Oplægget vil således vise hvorfor det er vigtigt at studere talesproget på dets præmisser, og dermed hvorfor det er vigtigt at knuselske det frem for at nedgøre det.

Jan Heegård Petersen
Jan Heegård Petersen

lektor, ph.d., Københavns Universitet

Foredrag 2: Open-minded or backward-looking? – the Danish paradox

Growing up in Britain with a Danish mother, Ambassador Emma Hopkins used to compare her life as a teenager in Britain with that of her cousins in Denmark. In her eyes, Denmark seemed like an extraordinarily open-minded country, where men and women enjoyed a high level of equality compared to Britain.

In 2020, Emma Hopkins became the British Ambassador to Denmark and moved to Copenhagen to start a new life with her family. Here, she experienced the Danish paradox: a society that on the surface seems very equal but in reality still has a long way to go.

This evening, Emma Hopkins will talk about her early and current experiences with Denmark, her thoughts on gender equality in Denmark vs. Britain, and the cultural differences and similarities between Denmark and Britain.

Emma Hopkins
Emma Hopkins

britisk ambassadør i Danmark

16. marts 2022

Ekstra bonus-foredrag online: 16. marts 2022

Engelsk i dansk – om synlige og usynlige anglicismer

Dette foredrag holder dr.phil. Henrik Gottlieb i Sprognetværket i Århus den 16. marts kl. 19. Du har to muligheder for at høre det:

1) Fysisk: Kom til Århus den 16. marts, og deltag i netværksmødet der. Du er velkommen hele aftenen. Husk at give Jane Hansen besked på jane@sprogseminar.dk inden den 10. marts.

2) Online: Du kan opleve foredraget online den 16. marts fra kl. 19 til 20. Du får automatisk et link til foredraget.

_______________________


Siden anden verdenskrig har engelsk været altdominerende over hele verden. Også dansk er blevet stærkt påvirket af det engelske sprog og den angloamerikanske tankegang – eller mindset, som mange nu foretrækker at sige. Vi har i Danmark dels ’lånt’ tusindvis af ord direkte fra engelsk, dels kopieret et utal af engelske vendinger og sammensætninger. Disse usynlige anglicismer dækker alle livets forhold – lige fra vores ’kernefamilie’ og ’flokimmunitet’ til frygten for ’et ræs mod bunden’ og håbet om ’gøre verden til et bedre sted’.

Henrik Gottlieb forsvarede i oktober 2021 sin doktordisputats, ”Echoes of English”, om de mange former for engelskpåvirkning af dansk og andre sprog. Han er formand for det internationale ”Global Anglicism Database (GLAD) network”, en kreds af sprogforskere der indsamler anglicismer fra 20 sprog verden over. Det danske bidrag til databasen, der er tilgængelig på nettet, består nu i over 12.000 anglicismer – en stadig mere afgørende del af det danske ordforråd.

I sit foredrag vil Henrik Gottlieb komme ind på hvilke konsekvenser disse engelske ekkoer har haft, og kan få, for dansk sprog og kultur.

Henrik Gottlieb
Henrik Gottlieb

lektor emeritus, dr.phil., ph.d.

17. maj 2022

Foredrag 1: Byg en sprogbase

Retskrivning er en omfattende disciplin, og selv når man omhyggeligt følger Retskrivningsordbogens anvisninger, er der mange spørgsmål der melder sig:

 • Skal man skrive initialforkortelser med store eller små bogstaver?
 • Skal man skrive i ét eller flere ord?
 • Skal man sætte startkomma eller ej?
 • Skal man acceptere udenlandske udtryk?
 • Skal man tvangsoversætte dem eller lade dem være på udenlandsk?

Et forslag er at en organisation udarbejder et sprogværktøj eller et opslagsværk der vejleder og træffer afgørelser. Et værk som alle medarbejdere har adgang til, og som har så god en brugerflade at alle får lyst til at bruge det mange gange hver dag.

Sådan et opslagsværk har man i Folketingets Administration, og det vil danne udgangspunkt for en fortælling om hvordan man skaber og bruger et målrettet sprogligt hjælpeværktøj som rigtig mange bruger dagligt. 

Michael Ejstrup
Michael Ejstrup

redaktionssekretær i Folketinget, ph.d.

Foredrag 2: The proof of the pudding is in the eating!

Proofreading is the final step in producing a good translation of a text. Proofreaders focus on making sure that the target text as a whole not only makes sense, but ensures clear communication of the intended message to the intended users.

So what should you be on the lookout for when proofreading translations from Danish to English? What key differences are there between Danish and English that might make it difficult to translate from one to the other? What are some of the pitfalls you need to be aware of when checking English texts that have been translated from Danish?

Using examples from authentic texts, this workshop will highlight different aspects of proofreading, such as vocabulary choice, grammar, syntax, cohesion and coherence. The workshop aims to come up with a usable checklist of typical ‘trouble-spots’ to be aware of in the quest to produce concise, precise and idiomatically correct English in your proofread texts.

Pete Westbrook
Pete Westbrook

sprogkonsulent, MA, Københavns Universitet

13. september 2022

Foredrag 1: Hvordan begreberne bias og the default male påvirker ord og sprog i både samfund og på arbejdsmarked

Vores verden er skabt af og for mænd. Det er ikke en anklage – blot et historisk faktum som vi skal bruge til at skabe en mere balanceret ramme. Denne virkelighed påvirker alt omkring os – herunder det sprog vi bruger, de værdier vi udtrykker, og de lederværdier vi taler op.

Med fokus på arbejdsmarkedet vil vi i dette foredrag studere følgende:

 • Hvordan vores sprog i jobannoncer påvirker de ansøgere vi tiltrækker.
 • Hvordan jobsamtaler ubevidst håndteres forskelligt ift. om det er mænd eller kvinder der interviewes.
 • Hvordan vores sprog til møder påvirker dem der får deres navn på mødereferatet.
 • Hvordan mænd og kvinder tilgår jobsamtalen på forskellig vis – og hvordan det påvirker vores karriere og arbejdsliv.

For at forstå de 4 punkter er vi også nødt til at kigge på den historiske tidslinje som vi alle er en del af: Vi er nødt til at se tilbage for at kunne se frem.

Birgitte Baadegaard
Birgitte Baadegaard

forfatter, cand.merc.

Foredrag 2: At være eller ikke, sådan er det

Da Niels Brunse i 2018 afsluttede sin samlede oversættelse af Shakespeares skuespil, skrev Erik Skyum-Nielsen i Information: ”Niels Brunses oversættelser tør man (…) spå en lysende fremtid. De kan holde dette århundrede ud”.

Det er store ord. Men stort er det også at Brunses værk faktisk er den første samlede oversættelse til dansk af Shakespeares skuespil – den hidtidige standardoversættelse er Edvard Lembckes udgave (1861-73), men Lembcke fik kun 35 skuespil med.

Brunse er godt klar over at han ikke bestemmer hvad der kommer med i en forestilling. Når han under arbejdet tænker ”Hvor er det vellykket, hvor er det morsomt”, må han leve med at instruktøren sletter i manuskriptet.

Hvad gør en forfatter ved det? Han leverer sin egen tolkning. Og det er netop hvad Niels Brunse har gjort i romanen Horatius. I den giver han os en velgennemtænkt tolkning af Shakespeares Hamlet. Og han giver os samtidig et helstøbt kunstværk. Som Berlingskes anmelder, Jørgen Johansen, skrev: ”Et dristigt projekt! Men Brunse slipper imponerende godt fra vovestykket".

Niels Brunse
Niels Brunse

forfatter og oversætter

15. november 2022

Foredrag 1: "Tal dansk", sagde robotten

Vi danskere bestemmer selv over vores sprog. Eller gør vi?

Om ikke så mange år begynder vores maskiner og computere at tale med os. Bilen vil måske sige: ”Du har drukket for meget, jeg vil ikke køre med dig".

Snart er sproget ikke længere kun vores, for robotterne vil også være med. 

Vi vil prøve at forudse hvad der sker med det danske sprog, når vores tekniske hjælpemidler begynder at tale.

Christina Dideriksen
Christina Dideriksen

MA, ph.d.-stipendiat, Dansk Sprognævn

Peter Juel Henrichsen
Peter Juel Henrichsen

cand.mag, ph.d., Dansk Sprognævn

Foredrag 2: Tal ordentligt! – om sprogsnobberi og definitionsmagt over sprog

Adrian Hughes synes selv at han taler et formfuldendt, varieret og distinkt dansk og har sågar fået DR’s Sprogpris for det.

I 30 år har han bestræbt sig på at formidle kunst, historie og kultur med spidsfindige talemåder. Men hvem afgør at noget sprog er mere prisværdigt end andet?

Som vært på P1’s Klog på Sprog møder Hughes ustandseligt kravet om at andres sprog lægges i benlås. Lyttere raser over sprogbrugere som ikke sondrer mellem ligge og lægge og misbruger talemåder ved at råbe jagt i gevær. Engagement i sprog er tæt forbundet med ønsket om at ændre andres. I foredraget fortæller Adrian Hughes hvordan han arbejder med sit eget sprog som kulturformidler, og hvordan han undviger faren for at udvikle sprog-fascisme

I foredraget giver Adrian Hughes sine råd til at

 • kondensere tekst
 • gøre sproget personligt
 • undgå klicheer
 • dosere metaforer.  
Adrian Hughes
Adrian Hughes

radiovært, journalist, Danmarks Radio