Korrekturlæsning

Tips til korrekturlæsning

Følgende tips har alene at gøre med at rette forkert til rigtigt, dvs. rette indiskutable fejl.

Allerførst er det en rigtig god ide at være klar over hvilke typer fejl du overser. Det kan fx være kommafejl eller grammatiske fejl.

Hvis du har rigtig god tid, anbefaler jeg denne måde at arbejde på:

 • Begynd i god tid.
 • Stavekontrollér teksten.
 • Gå teksten igennem på skærmen, og ret alle de fejl du ser.
 • Zoom teksten op, og gå den igennem igen.
 • Print teksten, og sæt dig et roligt sted.

Derefter er du klar til næste fase:

 • Foretag nu en fokuseret korrekturlæsning, dvs. gå teksten langsomt igennem med fokus på én type fejl. Det kan fx være kommafejl.
 • Markér alle kommafejlene på papiret.
 • Gå derefter teksten igennem med fokus på næste type fejl.
 • Fortsæt sådan til du er færdig med de fokuserede gennemgange.

Nu er du klar til at rette de fejl du har fundet.

 • Sæt dig igen ved din computer, og ret de fejl du har fundet.
 • Print om nødvendigt teksten igen, gå et andet sted hen, og foretag igen de fokuserede gennemgange.
 • Gentag til du ikke kan finde flere fejl.
 • Vent et par dage, og tag turen en gang til (printe, fokusere og rette fejl).

Jeg ved godt det ikke er "inde i tiden" at printe. Du klarer dig måske også fint med at undlade det. Min erfaring er dog at mange af mine kursister finder flere fejl når de læser korrektur på papiret.