Henriette Lambertsen

Stilling Centersekretær på Rigshospitalet
Evaluering

Jeg er meget tilfreds med det høje faglige niveau. Jeg har fået mange gode værktøjer, herunder også aha-oplevelser og genopfriskning af gammel viden. Jeg føler mig helt sikkert bedre rustet end tidligere, men jeg er også opmærksom på at jeg løbende skal arbejde med stoffet. Jane Hansen var meget kompetent og vidende. Hun var god til at veksle mellem tavleundervisning og gruppearbejde. 

Kursusmaterialet var meget gennemarbejdet og brugbart.

Alle som skriver tekster selv, vil få godt udbytte af kurset.