Jacob Bonelli

Stilling Oversætter
Evaluering

Vi kom godt rundt om de vigtigste værktøjer. Mange gode eksempler. Vigtigt med praktiske/hands-on øvelser. Især mulighederne med ChatGPT og Gemini.