Lisbeth Nielsen

Stilling Kontorfuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand
Evaluering

Meget grundigt og fik sat en masse på plads. 

Meget engageret og nærværende. God til at forklare, og kursusmaterialet er gennemtænkt og relevant.