Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Grammatik og retskrivning

Hvad fik du ud af kurset?

Kurset har været bedre end jeg havde forventet. Jeg føler mig mere sikker og klar til at rette egne og andres tekster. Det er fedt at kunne argumentere for rettelserne. Underviseren var yderst kompetent. Hun havde god humor og uddybende forklaringer.