Tove Løvsgren

Tove Løvsgren

selvstændig

Tove Løvsgren arbejder som selvstændig korrekturlæser og ekstern redaktør i forlagsbranchen. Hun har en baggrund som tresproglig korrespondent og har arbejdet næsten 20 år i forlagsbranchen. Når hun arbejder med tekster, har hun fokus på både formulering og korrektur.

Korrekturlæsning

Hvad fik du ud af kurset?

Jeg har taget kurset for at få afpudset mine arbejdsmetoder, rette op på dårlige vaner – og for måske at få et par staldfiduser.

Det har været givtigt at få den nyeste udgave af 'Håndbog i Nudansk' og arbejde konkret med den i undervisningen. Jeg vil fremover bruge den som opslagsværk i højere grad end jeg tidligere har gjort.

Kursets tekstanalytiske øvelser var nyttige, og desuden var det lærerigt at få præciseret forskellene mellem det gamle grammatiske komma kommatering uden startkomma.