Tove Løvsgren

Stilling selvstændig
Baggrund

Tove Løvsgren arbejder som selvstændig korrekturlæser og ekstern redaktør i forlagsbranchen. Hun har en baggrund som tresproglig korrespondent og har arbejdet næsten 20 år i forlagsbranchen. Når hun arbejder med tekster, har hun fokus på både formulering og korrektur.

Evaluering

Jeg har taget kurset for at få afpudset mine arbejdsmetoder, rette op på dårlige vaner – og for måske at få et par staldfiduser.

Det har været givtigt at få den nyeste udgave af 'Håndbog i Nudansk' og arbejde konkret med den i undervisningen. Jeg vil fremover bruge den som opslagsværk i højere grad end jeg tidligere har gjort.

Kursets tekstanalytiske øvelser var nyttige, og desuden var det lærerigt at få præciseret forskellene mellem det gamle grammatiske komma kommatering uden startkomma.