Anita Ågerup Jervelund

cand.mag. i lingvistik

Uddannelse
  • Cand.mag. i lingvistik
Tidligere beskæftigelse
  • Seniorkonsulent i Dansk Sprognævn
Særlige fagområder
  • Sprogbrug og sprognormer
  • Retskrivning
  • Stavefærdighed
  • Grammatik
  • Leksikografi
  • Sproglig rådgivning
Udvalgte publikationer

Undgå de værste sproglige fejl (I: Forfatteralmanak, 2018)

(Sammen med Jørgen Schack) Stavning – efter diktat (I: Læsepædagogen, nr. 1, februar 2017)

(Sammen med Jørgen Schack) Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser (Dansk Sprognævns skrifter 48, 2016)

Daybedden, iPad'en og overheaden – enkelt og dobbelt konsonant i bøjningsformer af nyere ord fra engelsk (I: Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5.-6. november 2013 Sprognævnets konferenceserie 3, 2014)

100 nye ord om året – tilføjelse af nye ord i RO (I: Nyt fra Sprognævnet, 2014/2)

En ny og bedre Retskrivningsordbog – det endelige resultat (I: Nyt fra Sprognævnet, 2013/1)

Mindre ændringer i retskrivningsreglerne (I: Nyt fra Sprognævnet, 2013/1)

(Sammen med Henrik Lorentzen) Pingpong om Retskrivningsordbogen 2012 (I: LEDA-Nyt nr. 55, marts 2013)

Sådan staver vi – om ortografi og stavefejl (Dansk Sprognævn og Dansklærerforeningens Forlag, 2007)

Meningsfuld, prestigefyldt og andre ord på -fuld og -fyldt (I: Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 36, 2006)

(Sammen med Bent Jørgensen og Birgitte Brinkmann Thomasen) Vejledning i retskrivning af vejnavne (Dansk Sprognævns skrifter 29, 2001), 

Underviser på følgende: