Michael Ejstrup

redaktionssekretær i Folketinget, ph.d.

Current Position:
 • Since 2018 - Editor. The Danish Parliament
Education and Qualifications
 • 2009 Ph.d. in Linguistics and Phonetics, University of Southern Denmark and University of Lund
 • 2003 MA in Linguistics and Phonetics, University of Copenhagen and University of Lund 2001 BA in Linguistics and Rhetorics, University of Copenhagen and University of Lund
 • 1988 Clinical Dietitician, University of Aarhus
Other Academic Activities and Achievements
 • 2018- Editor. The Danish Parliament 2009-2019 Head of Research in Language. Danish School of Media and Journalism
 • 2005-2009 Ph.d. fellow, University of Southern Denmark and University of Lund
 • 2010-2013 Affiliated associate professor, Media Science, University of Aarhus
 • 2009-2010 Affiliated Assoc. Prof, Linguistics and Nord. Stud. University of Southern Denmark
 • 2003-2005 Affiliated associate professor, Logopedics, Nordic Stud. University of outhern Denmark
 • 2003-2004 Affiliated associate professor, linguistics and audiologopedics, University of Copenhagen
 • 2000-2003 Teaching Assistant, Linguistics and Audiologopedics, University ofCopenhagen
 • 1998-2004 Head of Media, Stibo Graphic, Aarhus/ Horsens
 • 1992-1999 Editor, Diætisten, The Association of Danish Clinical Dietitians
 • 1992-1998 Head of Office, The Association of Danish Clinical Dietitians 1989-1998 Vice Precident, The Association of Danish Clinical Dietitians
 • 1988-1992 Clinical Dietitician, Central Hospitals, Nykoebing F. and Copenhagen
Flere oplysninger

Jeg varetager desuden opgaver som specialevejleder og censor ved hhv. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet;

Jeg varetager vejlederfunktionen for adjunkter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og varetager desuden funktionen som censor for professionshøjskolers lektoranmodninger inden for ernæringsvidenskab.

Jeg afholder virksomhedskurser om blandt andet speak og holder foredrag i mange forskellige sammenhænge om sprog, sprognormering, kommunikation og sprogets sammenhænge med natur og kultur.

Jeg holder forelæsninger for Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning. Især efterspurgte er emnerne: Danmarkskortet (med fokus på natur, kultur, mad, sprog og mennesker), Dialekter og sø og land (med fokus på danske talesprog og deres mangfoldighed) og Sprogets ædle stene (med fokus på faste vendinger og deres foranderlighed - sproget får det glatte lagen).

Deltager ofte i debatter i elektroniske medier, Skriver bøger (monografier), skriver kapitler i debatskabende bøger og udvikler programmer om sprog sammen med blandt andre DR og TV 2.

Jeg underviser studerende på flere forskellige studieretninger i sprogforståelse og fortælleteknik. Blandt andre studerende i journalistik, fotojournalistik, kommunikation og fagjournalistik.

Jeg afholder efteruddannelseskurser med fokus på blandt andet speak, stemmetræning, skriftlig formidling og sprogkorrekthed.

Selected publications:
 1. Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2003). Danish Vowels in Spontaneous Speech in Three Modern Regional Variants. Proceedings of 15 th International Congress of Phonetic Sciences. M.J., D. Recasens, J. Romero eds. Universitat Anoma de Barcelona.
 2. Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2004). Vowels in Regional Variants of Danish. Proceedings, FONETIK 2004, De pt. of Linguistics, Stockholm University, pp. 88-92.
 3. Ejstrup, Michael (2009). Sproglig mangfoldighed længe leve. In Det rum[me]lige sprog. Dansklærerforeningens Forlag. København. pp 55-75.
 4. Ejstrup, M. (2009) Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje Årtusinde. En Undersøgelse af Danske Talesprog i Vest-, Syd- og Østdanmark med Fokus på Akustisk Undersøgelse af Vokaler. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.
 5. Ejstrup, Michael (2010). Vokaler i moderne danske talesprog, RASK, nr. 32, Syddansk Universitet. Odense (pp. 103-129).
 6. Ejstrup, Michael (2010). På godt forskelligt dansk. NYS, nr. 39. Dansk Sprognævn København (pp. 93 -137).
 7. Ejstrup, Michael (2011). Truende eller troende jyske jøder. DANSKNOTER 1. Dansklærerforeningens Forlag. København (pp. 22-30).
 8. Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2011) Takt og tale og tv-avis gennem 40 år. In Forandringens journalistik 40 års tilbageblik. Red. Buch R. Aarhus: Ajour. 40-72.
 9. Ejstrup. M (2011). Grundbog i sprog. Gyldendal. København (275 pages).
 10. Ejstrup, M. (2012) Perceptionsundersøgelse af moderne danske dialekter. Ord & Sag Vol. 31; p 30-36. Aarhus Universitet. Aarhus.
 11. Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2012) Loops of spoken language in Danish Broadcasting Corporation News. Preceedings 39th International Systemic Functional Congress; 13-20. To boldly proceed. Papers from the 39th International mmmmSystemi Functional Congress. Edited by John S. Knox. July, 2012. Sydney, Australia.
 12. Ejstrup, M. (2012) Variation and Change in Danish Nominal Morphology. US-China Foreign Language. Vol. 10, Nb. 10, October 2012 (Serial Number 109). David Publishing Company. El Monte, Californien. USA.
 13. Ejstrup, M. (2013) Få får for lidt, mange for meget. Diætisten; 123; 21.årg. pp. 14-15.
 14. Ejstrup, M. (2013). Survey on the Perception of Modern Danish Dialects. Proceedings of XI.th Congress of Nordic Prosody. University of Tartu. Eva Liina Garcia, Pärtel Lippus. eds Peter Lang.
 15. Ejstrup, M. (2013). Ordets magt – tillid og foragt. I Ytringsfriheden til forhandling – ytringsfrihedens betingelser og udfordringer i det 21. århundrede. Hans Reitzels Forlag. København. Kap 1. Pp. 27-49.
 16. Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2013). Mass Media in a Vicious Circle. In Proceedings, 2nd Annual International Conference on Journalism and Mass Communications; JMComm 2013.
 17. Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2014). Semantic Gaps are Dangerous. Preceedings. EuroMedia, Brighton, United Kingdom. ISSN 2188-9643.
 18. 18. Ejstrup, M. (2014). Nøj er møj'. Hardsyssel Årbog 2014. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Denmark. ISBN 978-87-87358-35.
 19. Ejstrup, M. (2014). Nøj er møj'. Hardsyssel Årbog 2014. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Denmark. ISSN 0046-6840.
 20. Kabel, L,. Hansen, E., Svith, F., Johansen, K., Ejstrup, M., Thøis, P., Buch, R. & Koch, T. Ø. (2015) Forskning i Medierne: Om socialt udsatte børn og unge. Ajour. Aarhus. (130 pages).
 21. Ejstrup, M. & Ramstedt, M. (2015) De voksnes magt. En sprogvidenskabelig undersøgelse af nyhedsmediernes beskrivelser af børn og unge i socialt udsatte positioner. Sproget sætter på plads og i bås. In Forskning i Medierne: Om socialt udsatte børn og unge. Ajour. Aarhus; p 86-96.
 22. Ejstrup, M. Blom, J. N. (2015). Hva eller va? Journalistica vol. 1. The State and University Library, Aarhus, Denmark. ISSN 1904-796.
 23. Jensen, N. H. & Petersen, M. B. & Høgh-Olesen, H. & Ejstrup, M. (2015). Testing Theories about Ethnic Markers: Ingroup Accent Facilitates Coordination, Not Cooperation. Human Nature.
 24. Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2015). Media Language - Clear or Obscure. Preceedings. Waset. Preceeding, Montreal. Canada.
 25. Ejstrup, M. og Elsig, A. (2015). Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med. Reitzels Forlag. København.
 26. Ejstrup, M. & Jakobsen, Bjarne le Fevre (2016). Semiotic Approach to Media Language. IAFOR Journal of Media, Communication & Film. 3 1. p. 77-89.
 27. Ejstrup M. (2016). Vælg dit sprog – tal ordentligt. Hans Reitzels Forlag. København. (204 pages).
 28. Blom, J. N. & Ejstrup, M. & Hopmann, D. (2016) The Effects of Phonetic Reduction on Actual and Percieved Comprehension by News Audiences. Journalism Studies. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1215256.
 29. Ejstrup, M. (2018). Ordet fanger. Akademisk Forlag. København. (340 pages)
 30. Ejstrup, M. (2018). Kommer tid, kommer penge. In Festskrift. Aarhus Universitetsforlag.
 31. Blom, J. N. & Ejstrup, M. (2019). Læsernes holdninger til journalisters stavefejl i digitale medier. Red. Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen og Tina Thode Hougaard. MUDS nr. 17; Aarhus Universitet. Aarhus.
 32. Blom, J. N. & Ejstrup, M. (2019). BRÆJKING NEWS - om betydningen af skriftlig sprogkorrekthed på elektroniske medier. NYS 57. Dansk Sprognævn. Bogense, Denmark.
Forthcoming:
 1. Ejstrup, M (2019), Meget er stadig møj. I bogudgivelse med Aaarhus Universitet, redaktører Peter Bakker og Ole Stig Andersen.
 2. Stendevad, S. L. & Ejstrup, M (2019), I bogudgivelse med Aaarhus Universitet, redaktører Peter Bakker og Ole Stig Andersen. Politikernes talesprog kan afgøre valget.

Underviser på følgende: