Ocke-Schwen Bohn

professor, dr.phil.

Uddannelse
 • Staatsexamen i engelsk og geografi fra Universität Kiel (1979)
 • Dr.phil. i engelsk lingvistik, Universität Kiel (1983)
Beskæftigelse
 • Professor ved Institut for Kommunikation og Kultur – engelsk, Århus Universitet 
Tidligere ansættelser
 • Direktør, Kiels universitets sproglaboratorier
 • Postdoctoral Research Fellow (andetsprog), University of Alabama, Birmingham, USA
 • Underviser i engelsk lingvistik, Kiels universitet
Undervisnings- og forskningsområder
 • Fonetik og psykolingvistik
 • taleperception og -produktion
 • Sprogtilegnelse ved indlæring af første- og andetsprog
 • Udenlandsk accent
 • Fonetisk typologi
 • Tosproget hukommelse
Udvalgte publikationer

The L2 acquisition of English sentence structure: the early stages. A case study of four German children. Dissertation, Universität Kiel. Arbeitspapiere zum Spracherwerb 32,1984)

Formulas, frame structures, and stereotypes in early syntactic development: some new evidence from L2 acquisition (I Linguistics 24, 1986)

Zum Status formelhafter Sprache gegenüber kreativen Eigenbildungen im Zweitsprachenerwerb der Morphosyntax (I: Kühlwein, W., ed., Perspektiven der angewandten Linguistik: Forschungsfelder, 1987)

Precursors to the development of sentence structure in L1 and L2 acquisition (I: Arabski, J., ed., On foreign language learning. Wrocɫaw: Polska Akademia Nauk, 1989)

Interactions between new and similar vowels in L2 speech development (I: Kettemann, B. & Wieden, W., eds., Current Issues in European Second Language Acquisition Research, 1993)

Cross-language speech perception in adults: L1 transfer doesn't tell it all (I: Strange, W., ed., Speech perception and linguistic experience: Theoretical and methodological issues in cross-language speech research, 1995)

(sammen med L. Polka) A cross-language comparison of vowel perception in English-learning and German-learning infants (I: Journal of the Acoustical Society of America 100, 1996)

There’s more to learning nonnative vowels than establishing gestural and acoustic targets (I: Leather, J. & James, A., eds., New Sounds 97: Proceedings of the Third International Symposium on the Acquisition of Second-Language Speech, 1997)

Wahrnehmung fremdsprachlicher Laute: Wo ist das Problem? (I: Wegener, H., eds., Eine zweite Sprache lernen: Empirische Untersuchungen zum Zweitspracherwerb, 1998)

(sammen med A. Steinlen) Acoustic studies comparing Danish vowels, British English vowels, and Danish-accented British English vowels (I: Journal of the Acoustical Society of America 105, 1999)

Tosprogethed (I: Magasinet Humaniora 2-2004)

A fond farewell to the Critical Period Hypothesis for non-primary language acquisition. (I: Saleemi, A., Bohn, O-S. & Gjedde, A., eds., In search of a language for the mind-brain: Can multiple perspectives be unified?, 2005)

Exploring the Natural Referent Vowel hypothesis in infant perception experiments (I: Journal of tHe Acoustical Society of America 121, 2007)

Universelle og sprogspecifikke træk i spædbørns perception af sproglyde (I: Psyke & Logos 29, 2008)

(Sammen med C.T. Best) Testing PAM and SLM: Perception of American English approximants by native German listeners (I: Dziubalska-Koɫaczyk, K., Wrembel, M. & Kul, M., eds., Proceedings of the 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2010)

(Sammen med C.T. Best) Native-language phonetic and phonological influences on perception of American English approximants by Danish and German listeners (I: Journal of Phonetics 40, 2012)

Acoustic characteristics of Danish infant directed speech. Proceedings of Meetings on Acoustics 19, 2013

(Sammen med C.L. Garibaldi) Phonetic similarity predicts ultimate attainment quite well: The case of Danish /i, y, u/ and /d, t/ for native speakers of English and of Spanish. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, 2015

(Sammen med C.L. Garibaldi) Production and perception of Danish front rounded /y/: A comparison of ultimate attainment in native Spanish and native English Speakers (I: Yavas, M., Kehoe, M. M. & Cardoso, W. C., eds., Romance-Germanic bilingual phonology, 2017)

Underviser på følgende: