Henrik Gottlieb

Uddannelse

 • Cand.mag. i engelsk og sproglig rådgivning fra Københavns Universitet (1990) 
 • Ph.d. i oversættelsesvidenskab, Københavns Universitet (1997)
 • Dr.phil. i anglicismer, Københavns Universitet (2021)

Beskæftigelse

 • Lektor emeritus, dr.phil., ph.d.

Tidligere ansættelser

 • Tv-tekster ved DR
 • Forsker ved Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, KU 
 • Kandidatstipendiat ved Engelsk Institut, KU

Undervisnings- og forskningsområder

 • Oversættelse i billedmedierne, specielt tv-tekstning
 • Teksttyper og oversættelse
 • Idiomatiske konstruktioner i dansk og engelsk
 • Korpuslingvistik og leksikografi
 • Sprogbrug og sprognormer
 • Engelsk påvirkning af dansk og andre sprog

Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger

 • Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Århus Handelshøjskole, Århus Universitet samt universiteter, handelshøjskoler mv. i Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Østrig, Italien, Frankrig, Spanien, Grækenland, Australien, Kina, Brasilien og Sydafrika
Henrik Gottlieb
Henrik Gottlieb

Lektor emeritus, dr.phil., ph.d.