Blog

Pendulord kan hæmme kommunikationen. Men vi kan lære at leve med dem

Pendul: et bevægeligt ophængt legeme, der kan svinge frem og tilbage om et punkt ell. en akse (Ordbog over det danske Sprog)

Det er møgirriterende: Bedst som man har lært sig sproget og dets ords betydning, skrider det hele. Uansvarlige sprogbrugere vender op og ned på sagerne og insisterer på nye betydninger af ordene. Vi andre – der ikke blot er født før verden gik af lave, men som også har tilbragt enkelte vågne stunder i dansktimerne (jeg husker dem begge) – kan kun slå kors for os og vende blikket mod himmelen. O tempora, o mores.

Du aner formentlig hvor det bærer hen. Det drejer sig om pendulord. Et pendulord er et ord der skifter betydning. Ikke sjældent således at ordet for nogle får en betydning der er den stik modsatte af den oprindelige. Uheldigvis er der gerne en overgangsperiode hvor nogle holder fast i den oprindelige betydning (hv ...

Korrekturlæsning

Følgende tips har alene at gøre med at rette forkert til rigtigt, dvs. rette indiskutable fejl.

Allerførst er det en rigtig god ide at være klar over hvilke typer fejl du overser. Det kan fx være kommafejl eller grammatiske fejl.

Hvis du har rigtig god tid, anbefaler jeg denne måde at arbejde på:

  • Begynd i god tid.
  • Stavekontrollér teksten.
  • Gå teksten igennem på skærmen, og ret alle de fejl du ser.
  • Zoom teksten op, og gå den igennem igen.
  • Print teksten, og sæt dig et roligt sted.

Derefter er du klar til næste fase:

  • Foretag nu en fokuseret korrekturlæsning, dvs. gå teksten langsomt igennem med fokus på én type fejl. Det kan fx være kommafejl.
  • Markér alle kommafejlene på papiret.
  • Gå derefter teksten igennem med fokus på næste type fejl.
  • For ...