Dansk korrekturlæseruddannelse – grundlæggende

Dette register indeholder navnene på de korrekturlæsere som har gennemført og bestået vores danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende. Registret indeholder faglige oplysninger som den enkelte korrekturlæser selv redigerer ved at logge ind.

Navn Uddannelse Stilling/Firma Åben for freelanceopgaver
Alice Henius

AU i kommunikation og formidling, farmakonom, merkonom


LEO Pharma A/S

2216 8244
alice.henius@gmail.com

Anette Andersson

Engelsk-tysk korrespondent og E.D. i tysk

Konsulent
Rigspolitiet

2553 2996
aandersson53@hotmail.com

Anette Breitenstein

Korrekturlæser
www.ab-korrektur.dk

Nej

Anette Englund


Søfartsstyrelsen (afd. for Sikre Farvande)

Nej

Anette Kjærgaard


Økonomi- og Indenrigsministeriet

Nej

Anette Melsen Sørensen

Associate Regulatory Affairs Manager
Merial Norden A/S

Nej

Anette Salling

Korrespondent/sekretær

Nej

Anita Schiellerup


Coloplast Danmark A/S

Nej

Anja Egede Frederiksen

BA i eskimologi/sprogvidenskab, deriblandt kurset Morfologi og syntaks på KU.

Korrekturlæser
Altid Korrektur

2252 0871
altidkorrektur@gmail.com

Ann Egebak Bidstrup

Folkeskolelærer med linjefag i musik, matematik og engelsk

Lærer - musik, matematik og engelsk

2893 7312
annbidstrup@dbs.dk

Anne Brinch

BA i spansk og retorik


korrexa.dk

Nej

Anne Cecilie Nesager Roege

BA i Erhvervssprog / ENG-TY, cand.mag. i International Virksomhedskommunikation / ENG (mangler speciale)


Energinet

93992780
ac.roege@gmail.com

Anne Frandsen

Tegnsprogstolk
12K A/S

Nej

Anne Marie Pedersen


6070 7571
anmarped@gmail.com

Anne Munckhaus

Chefsekretær
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ledelsessekretariatet

Nej

Anne Norre Christensen

Assistent
Lif

6177 7916
annenorre@gmail.com

Anne Sønderbye

Cand.it i digital design og kommunikation og BA i erhvervssprog (kommunikation og fransk)


2245 4646
annesonderbye@gmail.com

Anne Sørensen

Kontoruddannelse, HH engelsk, korrekturlæseruddannelse

Sekretær
Dansk Sundhedsinstitut

Nej

Anne Trolle

Tegnsprogstolk
12K A/S

2298 2702
anne@trolle.dk

Anne Wester

Advokatsekretær,Korrespondent i engelsk og italiensk fra CBS,BA i engelsk fra Københavns Universitet

Advokatsekretær, Korrespondent, BA
MAQS Law Firm

Nej

Anne-Dorthe Jensen

Tandlæge, datamatiker

Freelance korrekturlæser og sekretær

4093 9218
adjensen@mail.dk

Annemarie Schultz

Sekretær
Deloitte

Nej

Anne-Mette Nystrøm Søndergaard

Bachelor i engelsk og tysk


VIA University College

61309710
annemettenys@hotmail.com

Annemette Vindelev

ED i engelsk, korrespondent tysk

Chefsekretær
PLO-Hovedstaden

Nej

Annette Gehrs

Webmaster
Dansk Selskab for Almen Medicin

Nej

Annette Ahlquist Persson

2011 Korrekturlæseruddannelsen1987 Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og tysk

Korrespondent/sekretær og korrekturlæser
Rambøll Danmark A/S

Nej

Annette Antonsen

Korrespondent
VELUX A/S, W-PRD

2636 5032
annettelykke.privat@gmail.com

Annette Enevoldsen

Folkeskolelærer med linjefag i engelsk og samfundsfag. Korrekturlæser.

Redaktionsassistent
Jysk Fynske Medier

26252176
annetteogphilip@gmail.com

Annette Laursen


4043 5414
anlau358@gmail.com

Annette Teglbrænder

Sekretær
Danmarks Lærerforening

Nej

Annette Vestergaard

Bibliotekar DB. Psykoterapeut. Advokatsekretær.


Sekretær. FAOD

Nej

Anni Filtenborg


Nej

Annie Due Jensen

Faglig sagsbehandler
HK/Kommunal, Fagligt Team

Nej

Astrid Schleicher Bønnerup


2245 7188
astridboennerup@gmail.com

Benedicte Kragh

Faggruppesekretær
Københavns Universitet

Nej

Bente Iversen

Korrespondent (1976), korrekturlæseruddannelsen (2016)


3025 1436
iversen.bente@hotmail.com

Berit Thomsen

Centerledelsessekretær
Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Nej

Berith Franck Sørensen


Nej

Betina Lund


Aalborg KommuneProjektafsnittet

Nej

Birgit Bonde Jensen

Selvstændig oversætter

+34 654718369
birgit.jensen@bb-j.it

Birgit Falslund Johansen

Sekretær
Odense Kommune, Hjerneskadecentret

2335 8410
gijo2010@live.dk

Birgit Jürgensen Schumacher

- Erhvervssproglig Diplom (ED) i tysk, Syddansk Universitet (2003) - Studium cand.linc.merc. i tysk, Aarhus Universitet - Skandinavisk sprog og litteraturvidenskab, tysk sprog- og litteraturvidenskab, statskundskab, Universitet Kiel


dantrans Oversættelser/Übersetzungen

0049 4308 18801
birgit@dantrans.de

Birgit Lanng

Sekretær
Museum Østjylland

Nej

Birgit Nielsen

Studiesekretær
Roskilde Universitet

Nej

Birgith Therese Højgaard

BA i dansk sprog, litteratur -med vægt på sproglig rådgivning og kommunikation.BA i offentlig administration.Eksamineret korrekturlæser.Folkeskolelærer 1976 med linjefag idansk.

Rådgiver i sprog og kom-munikation.Fuldmægtig, faglig sagsbehandler. Freelance:Korrekturlæser - Sproglig rådgiver - Kommunikationsrådgiver - og Tekstforfatter
DLF

Nej

Birgitte Agerholm

Specialkonsulent, cand.jur.
Skatteministeriet, Jura og Samfundsøkonomi

Nej

Birgitte Bohnstedt

PA
KPMG P/SNewTech

2929 6667
Birboh@gmail.com

Birgitte Hansen

Kontorfuldmægtig
Rigsrevisionen

Nej

Birte Bundgaard Pscheid

EA i engelsk og tyskBachelor i VirksomhedskommunikationMerkonom i MarkedsføringGrafisk Teknologi 1 + 2 (Grafisk Højskole)

Marketing Coordinator
Johnson Controls Denmark Aps, Marketing

Nej

Bit Jensen

Biblioteksassistent

2873 1238
detretteord@gmail.com

Bodil Ancher Andersen

Specialkonsulent
Fødevarestyrelsen

7227 6900
bana@fvst.dk

Bodil Christine Olsen

Kontorfuldmægtig

Nej

Bolette Bang Ingrisch

Direktionssekretær
Danske Medier, Pressens Hus

6130 7075
bbi@va6.dk

Brita Holmqvist

Grafiker
Intryk ApS

Nej

Brith Stenseth


Nej

Camilla Neumann

Kontorfuldmægtig
Rigsrevisionen

Nej

Camilla Ortmann

Bachelor i Erhvervssprog (engelsk) og ED (italiensk)


4048 4548
camillaortmann@gmail.com

Caroline Bjerre

Studerende


Nej

Cecilie Buus Bromose


6014 8814
cbromose91@gmail.com

Charlotte Wognsen

Redaktør
KommaKontoret

2894 8119
charlotte@kommakontoret.dk

Charlotte Christensen

Assistent
Danmarks NationalbankAdministrationsafdelingen

Nej

Charlotte Freudendal-Pedersen

Uddannet korrespondent i engelsk og fransk


Energistyrelsen

Nej

Charlotte Friis

Cand.mag. i latin og oldgræsk


28182398
Charlotte-b-r@hotmail.com

Charlotte Korgaard

Uddannet kontorassistent 1992Advokatsekretær 1994Lægesekretær 2010Sundhedskommunom 2010-2013Arbejdsmiljørespræsentant 2013Dansk korrekturlæser 2020


CK Kontor Service

60878746
charlotte@spooky.dk

Charlotte Pedersen

Kontoruddannelse - Offentlig administration


60788719
charpede10@yahoo.dk

Charlotte Sjælland

Akademisk medarbejder
Dansk Byplanlaboratorium

Nej

Christel Grage

Kontoruddannelse, diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration, Records manager-uddannelse


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

22945982
cbgrage@icloud.com

Christian Frandsen

cand.ling.merc. i engelsk, korrespondent i engelsk og fransk, voksenunderviser, indvandrerlærer, lægesekretær

Sekretær
Aarhus Universitetshospital

Nej

Christina Holgård Sørensen

Cand.mag. i dansk og retorik


Skattestyrelsen og Gode ord

42774833
christinahs@hotmail.dk

Claus Sølvsteen

cand.mag. i tysk; cand.scient. i matematik, fysik og geofysik; ph.d. i geofysik


35264842
claus@solvsteenkorrektur.dk

Conni Borggaard Kristiansen

Sprogkonsulent
Deloitte Business Consulting A/S

Nej

Connie Bundgaard

cand.phil. (engelsk)

Sekretær
Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk afdeling KB3011

Nej

Conny Elise Villadsen

Engelsk korrespondent

Korrespondent/sekretær
Mærsk Olie og Gas A/S, HSEQ

Nej

Conny Rom Petersen

Erhvervssproglig Diplomprøve engelsk, Erhvervssproglig korrespondent engelsk og tysk

Sekretærkoordinator
Dansk Gasteknisk Center a/s

Nej

Ditte Berg


60805432
ditte@ditteberg.com

Dorrit Nielsen

Chefsekretær
Københavns Universitet,Institut for Geovidenskaber og Naturressourcer

2283 3836
dorritchris@hotmail.com

Dorte Bonde Pedersen

Controller
Region Syddanmark

Nej

Dorte Kirkeby Andersen

Mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet.


KunstCentret Silkeborg Bad

5125 9521
kirkeby.strunge@gmail.com

Dorte Lund Toftelund

Kontorassistent
Diabetesforeningen, Kommunikation/Marketing

4191 8806
dortell@gmail.com

Dorte Nielsen

Lægesekretær
Aalborg Universitetshospital

Nej

Dorte Salomon Fredborg

Engelsk korrespondent

Sekretær
3F - Fagligt Fælles Forbund

Nej

Dorte Vedel

Sekretær
Folkekirkens mellemkirkelige Råd, sekretariatet

Nej

Dorthe Klyvø

Korrekturlæser, tekstforfatter og oversætter
Klyvø

Nej

Dorthe Koll Hindsberg


3074 8877
dhindsberg@gmail.com

Dorthe Nerving

Journalist
HK Privat

Nej

Dorthe Palm

Kommunikationskonsulent
Teksttjek.dk

Nej

Dorthe Thyssen Schmidt

Cand.phil i fransk, korrespondent i fransk og tysk

Korrekturlæser
DANSK KORREKTURBUREAU

Nej

Ejgil Bodilsen

Freelance journalist og redaktør
Bodilsen tekst & foto I/SBilledhistorier.dk

2230 5790
ejgil@bodilsentekst.dk

Elisabeth Hovesen

Cand.mag.
Canlo Film og Forlag

Nej

Elisabeth Lindgreen Frimurer

Communications Specialist
Karnov Group Danmark A/S

Nej

Ellen B. Noer

Centersekretær
Aarhus Universitet, Center for Bioinformatik (BiRC)

Nej

Else Larsen


Nej

Else Rydal

Bibliotekar. cand. phil. Korrekturlæser

Nej

Emilie Søndergaard

Cand.mag. i kultur og formidling


Selstændig, Søndergaards skrivevejledning

2512 4321
info@skrivevejledning.dk

Eva Høgh Sørensen

Lærer

2445 8629
hoegh-pedersen@ka-net.dk

Eva Mortensen

Videnskabelig assistent
Aarhus Universitet

Nej

Eva Nørreslet

Cand.mag i fransk, datalogi og kommunikation

lektor, cand.mag.

Nej

Freja Løvhøj

Kontormedarbejder
BH Hotelservice ApS

Nej

Gitte Reimer

Sekretær
Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Nej

Gitte Beck


3FFormandssekretariatet

Nej

Gitte Møller Nielsen

IT-konsulent
Frederikshavn Kommune

Nej

Gitte Vicki Elkjær Frantsen

Erhvervsrådgiver
Alka Forsikring A/S

Nej

Gitte Winding Munch

Kordegn
Bjerringbro Kirke

Nej

Grith Wentzel

Freelanceoversætter
Translations by Wentzel

2462 9416
translations.by.wentzel@gmail.com

Hanne Paulli

Erhvervssproglig korrespondent
Energistyrelsen

Nej

Hanne Steinmeier

Sekretær
Slotsholm A/S

Nej

Hanne Hermann

Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og fransk (CBS), juralog (advokatsekretær HU og juridisk assistent) og korrekturlæser.

Korrespondent, juralog og korrekturlæser
Sundhedsstyrelsen, Lægemiddeljura & EU

Nej

Hanne Lambert

Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og tysk - korrekturlæser

Korrespondent - salgs- og projektsekretær - freelance korrekturlæser
National Oilwell VarcoFreelance korrekturlæser

Nej

Hanne Sørensen

Selvstændig korrekturlæser med indgående kendskab til juridisk sprog @korrekturbureauet.dk


Korrekturbureauet v/Hanne Sørensen

4076 2558
mail@korrekturbureauet.dk

Hanne Steen

Cand.mag.


Nej

Hanne von Wowern

cand.ling.merc./statsaut. translatør i engelsk, diplomjournalist

Oversætter, editor, kommunikatør, skribent, korrekturlæser

Nej

Hans Becker-Larsen


Skov og Landskab, LIFE, KU

Nej

Heidi Agerbo Christensen

Cand.mag. i engelsk, ph.d. i leksikografi


+4522959434
missagerbo@hotmail.com

Heidi Ahlbom

Administrativ medarbejder
KMC Nordhavn

heidi_ahlbom@hotmail.com

Helene Iziki

Kunderådgiver
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nej

Helene Røberg

Grafiker.Eksamineret korrekturlæser (videregående).


Grafisk Plus

2175 7030
helene@grafisk-plus.dk

Helene Toksværd

Cand.mag. i dansk sprog og litteratur samt kulturformidling.

Freelance tekstforfatter, korrekturlæser og oversætter.

Nej

Hella Kastbjerg

Professor- og forskningssekretær
Aarhus UniversitetCenter for Music in the Brain

Nej

Helle Blekinge

Master i Retorik og Filosofi


Post Danmark A/S

6178 0890
blekinge.helle@gmail.dk

Helle Jessing

Cand.mag. i engelsk

Korrekturlæser
Human Capital Group

helle@schjoett.dk

Helle Lykke Andreassen

Korrespondent
Solar Danmark A/S

Nej

Helle Mariann Jensen


2925 8639
hellejensen70@yahoo.dk

Helle Mogensen

Administrativ sagsbehandler
Uddannelsesforbundet

4026 9604
hmo1106@gmail

Helle Skovkjær

Linjefagsuddannet dansk- og tysklærer. Eksamineret korrekturlæser.


Skovkjær Korrektur

51319018
helle.tonerafguld@gmail.gom

Helle Torp Tjørnelund


2234 5807
hellett@hotmail.com

Helle Wibe Næsby

Lægesekretær
Aalborg Universitetshospital

Nej

Henriette Hillgaard


Dansk El-Forbund

Nej

Henrik Lund

Forsker
Grønlands Naturinstitut

Nej

Ida Fogh Kiberg

Studerende

3150 4989
idaafk@gmail.com

Ilse Linde

Fagudvalgskoordinator
Medicinrådet

lindeilse@gmail.com

Ingelise Lendal

Korrespondent


Nej

Inger Holm

EA, engelsk/fransk


Holm-Bach.dk

30309359
inger@holm-bach.dk

Inger Marie Laursen


Nej

Jakob Drong Jensen

Cand.mag. Moderne kultur & kulturformidling

Konsulent

Nej

Jane Jeanet Sønderby Madsen

Cand.merc.kom. (kandidat i erhvervsøkonomi og kommunikation).


jjomadsen@gmail.com

Jane Rikke Hansen

Skolesekretær
Sct. Jørgens Skole

2643 5158
Janerikkehansen@gmail.com

Janne Hessellund


2040 6584
jh@korrekturpennen.dk

Janne Stilund Nielsen

Sekretær og oversætter
Scan-Group

Nej

Jens Anker Clausen


Nej

Jens Fink-Jensen

2017: Diplom i Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. *** *** 2011: Korrekturlæseruddannelsen, Danske Sprogseminarer. *** *** 2007: Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge. 1997: Multimediedesigner, Kunstakademiets Arkitektskole. *** *** 1986: Arkitekt, cand.arch., Kunstakademiets Arkitektskole. *** *** 1976: Nysproglig student, Herlufsholm Kostskole. *** ***


20 93 05 75
info@jensfink.dk

Jens Thorsen


Nej

Jesper Lunau

Presseansvarlig
Sydtrafik

7660 8600
jesperlunau@gmail.com

Jesper Mark Pedersen

Kommunikationsmedarbejder

Nej

Jette K. Dellgreen

Korrespondent

Sekretær
HANSENBERG

Nej

Jette Lynggaard Christensen

Kontorfuldmægtig
Aalborg Universitet

Nej

Jette Rasch

Korrespondent eng/fra

Korrekturlæser/sekretær
-

5180 2026
jette.rasch@mail.dk

Jette Salling

Kontorfuldmægtig
Region Midtjylland

Nej

Joan Kiehl

cand.ling.merc.

Translatør og korrekturlæser
WordPilots

Nej

Joan Marie Christiansen


2635 2949
jope2207@hotmail.com

Johanne Mosdal

Cand.mag.


Medicinrådet

Nej

John Bjarne Frederiksen

Lærer

Seniorkonsulent
Miljøministeriet

2283 0502
emiljeppe@yahoo.dk

Julie Culmsee Pedersen


Nej

Julie Frølich Bundgaard

BankuddannetErhvervssproglig korrespondent Fransk/SpanskED Fransk

Chefsekretær
Danica Pension

Nej

Jytte Matthiesen

Korresp/ED

Nej

Jytte Jensen

Freelancer
Jnsnconsult

Nej

Jytte Rudbeck

Uddannet journalist

Redaktionssekretær
Ritzaus Bureau af 2012 A/SNU-redaktionen

Nej

Jytte Træholt

Sekretær
Jysk Fynske Medier P/S

6170 2529
jyttetraeholt@msn.com

Karen Baumgarden

Forretningsansvarlig for kommunikation
Letpension

Nej

Karen Deth

Publikationskoordinator
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse- og Forskning

Nej

Karen Lise Krabbe

Cand.mag. (dansk/dramaturgi/spansk)

Korrekturlæser
Karen Lise Krabbe

Nej

Karen Skov Hansen

Cand.ling.merc i spansk, bachelor i engelsk

Selvstændig oversætter og korrekturlæser
TALK-Translation

Nej

Karen Thulesen


KORA

Nej

Karin Kristensen

Cand.mag. i engelsk og informationsvidenskab

Freelancer
KarinK - Words & More

KarinK.WordsAndMore@gmail.com

Karin Hartkopp

Folkeskolelærer, BA

4052 8916
karin@hartkopp

Karin Hørup

Studiesekretær
Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse

Nej

Karin Ørbæk Kristensen


Aarhus UniversitetM-lab

Nej

Karoline Hedegaard Brander

Forfatter, forlagsmedhjælper, dansklærer
Ordstrejf

Nej

Kathrine Hinge Ellehauge

HA (psyk), Cand.merc.HRM


26841614
kathrine@hingedahl.dk

Katja Brandt Olsen

Sekretær
Malerforbundet i Danmark

2670 0581
kab@maler.dk

Katja Holmboe Andersen

Ledelsessekretær
Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe

6162 4866
skaha@ft.dk

Katrine Just

Ledelsessekretær
Aarhus Business College

kaju@aabc.dk

Katrine Sofia Lind


Nej

Kira Petersen Francois

MA Translation Studies, University of PortsmouthBA Modern Language Studies, University of Nottingham


Wordloge

0033787878877
kirapetersen@wordloge.com

Kirsten Brandenborg

Cand. merc. Design- and Communication ManagementProjektlederuddannelseKorrekturlæseruddannelse

Selvstændig tekstforfatter, skribent og tekstforfatter.
www.brandenborg.nu

Nej

Kirsten Overgaard Munk


60709743
munkirsten@gmail.com

Kirsten Søby Sørensen

Direktionssekretær
ARKEN Museum for Moderne Kunst

Nej

Kirsten Wraa

Turismemedarbejder

Nej

Kristina Marie Jensen

Koordinator
Nordisk Ministerråd

kmje@norden.org

Kristine Sandstrøm

Cand.mag., korrekturlæser

Freelancer
www.tekstsupporten.dk

Nej

Laila Andersen

Korrespondent

Nej

Laila R. Thymann


Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Nej

Lars Holck Rosenberg


Nej

Lea Sørensen

cand.mag.


Nej

Lene Aamand Sørensen

Journalist

Journalist
Århus Stiftstidende

Nej

Lene Astrup

Oversætter

Nej

Lene Busch Jensen

Kontorfuldmægtig
Kriminalforsorgen

2396 0819
felixjensen@gmail.com

Lene Kirkeby Strøbæk


Nej

Leni Dahl

Cand.mag.

Nej

Leni Ammentorp Jacobsen

Sekretær
KAB

Nej

Lenna Hansen

Afdelingsleder
Statsministeriet

Nej

Linda Hansen

Cand.ling.merc (engelsk)BA i erhvervssprog (engelsk-fransk)

Fuldmægtig
Forsvaret

Nej

Linda Hvidberg Jensen

Assistent
LIF

Nej

Linda Marianne Petersen

Sekretær
Sund og Bælt

Nej

Linda Westh-Larsen


Industriens Pension

2099 2292
lw@ipf.dk

Line Kongaa

Erhvervssproglig korrespondent engelsk/spansk/fransk


Dagrofa ApS

21204215
line.kongaa.lik@gmail.com

Linn Rønlev Reinholdt


Nej

Lis Hels

folkeskolelærer(dansk og engelsk)BA i fransk og retorik

lærer, BA i fransk

Nej

Lis Oldenborg

Direktionssekretær

Nej

Lis Sand

Translatør og tolk i engelsk, kandidat fra Handelshøjskolen i Århus.

Selvstændig oversætter og underviser
Translatør Lis Sand

Nej

Lisa la Cour

Cand.mag. i Historie, Bibliotekar DB


Nej

Lisbeth Ann Johnson


Danske Spil A/S

4033 9049
lisbeth.ann.johnson@hotmail.com

Lisbeth Ingerslev

Uddannet korrespondent i engelsk og spansk, Århus.Etårig grafisk uddannelse fra Jensens Bureau i Århus.

Sekretær og ansvarlig for den daglige administration hos Jøp, Ove & Myrthu A/S i Århus
Jøp, Ove & Myrthu A/S

Nej

Lisbeth J. Nielsen

Sekretær
FTF

Nej

Lisbeth Larsen

BA i spansk og engelsk, CLM i spansk


RUC, AC-medarbejder

Nej

Lisbeth Nielsen

Executive Assistant
FDM

Nej

Lisbeth Schmidt Mikkelsen

Fagjournalist, dansklærer


23747336
lisbethsmikkelsen@gmail.com

Lisbeth Toft Lauritzen

Korrespondent

Overassistent
Søværnets Taktikkursus 9900 Frederikshavn

Nej

Lise Beining


VIVE

Nej

Lise Larsen Sodborg

Kommunikationsmedarbejder
Lejerbo

Nej

Lise Lisby Kruse

cand.interpret

Selvstændig translatør
Lise Kruse Translations

Nej

Lise-Lotte Bjørn

ED i engelsk, Syddansk Universitet, 2005Advokatsekretær, Advokatsekretærernes Uddannelsescenter, 2001Korrespondent i engelsk, Handelshøjskolen i Århus, 1999Bachelor i japansk og driftsøkonomi, Århus Universitet, 1997

Advokatsekretær og oversætter
DAHL Viborg Advokatpartnerselskab

Nej

Lone Andersen

Advokatsekretær, korrekturlæseruddannelsen

Sekretær, direktionssekretariatet
DLR Kredit A/S

2874 3758
l_andersen_dk@hotmail.com

Lone Brændgaard Hansen

Bachelor i erhvervssprog, engelsk og tysk


Aalborg Universitetshospital

alka@sjovpost.dk

Lone Glargaard Holst

Sekretær
Aarhus Universitet,Institut for Klinisk Medicin

2621 6769
glargaard.lone@gmail.com

Lone Rolschau Nielsen

Dansk korrekturlæseruddannelse


sporaford8@gmail.com

Lotte Hansen

BA erhvervssprog

Gruppesekretær
Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Nej

Lotte Vittrup Madsen


Brandts

2753 7019
lotte_vittrup@spangaard.dk

Louise Anneken Belling

Fuldmægtig
Rigsrevisionen,Personalekontoret

Nej

Luna Christensen

BA i Uddannelsesvidenskab, cand.pæd. i Pædagogisk Filosofi.


22310139
lunachristensen@gmail.com

Mai Drustrup

Professorsekretær
Aarhus Universitetshospital, CFIN

Nej

Maibritt Vinther Thomsen


40294139
thomsen.maibritt@gmail.com

Maiken Marie Dyrvig

Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, afgangsår: 2008


Viborg Kommune

2868 6422
mmd@viborg.dk

Maja Maria Rønsch Toftdahl


SKAT

Nej

Maja Pinkowski Rottbøll

Sekretær
KAB

Nej

Majbritt Egelund Rasmussen

AU i HR, Skriftlig Kommunikation fra KEA og administrativ kontoruddannelse


Selvstændig korrekturlæser og tekstforfatter, MAJKOM, www.majkom.dk

23 32 28 20
mer@majkom.dk

Maj-Britt Kent Hansen

BA italiensk/litteraturvidenskab - Københavns Universitet, CPE, English Proficiency - University of Cambridge, Forvaltningsfaglig Grunduddannelse - Danmarks Forvaltningshøjskole,Eksamineret korrekturlæser, dansk og engelsk - Danske Sprogseminarer.


majbrittkent@gmail.com

Malene Bjerre


Sprogvaskeriet

Nej

Manja Sand

Medlemssekretær
Folketinget

2889 2644
manja_sand@adslhome.dk

Maria Kjær-Madsen

Folkeskolelærer/forfatter
Tåsingeskolen

Nej

Maria Mørch Møller


Dansk Erhverv

Nej

Maria-Louise Bak Heiselberg

Journalist (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2009)


51 92 51 64
marialouisebak@yahoo.com

Marianne Toft

Sekretær
Teknologisk Institut, DMRI

Nej

Marianne Lapp


Nej

Marianne Møller Pedersen

Fuldmægtig
Københavns Kommune

Nej

Marianne Olsen


2964 8504
tomaca@mail.dk

Marianne Rytter

Sproglig HandelsskoleeksamenKontoruddannelse (Korrespondentelev)Merkonom i Ledelse og Personaleadm.Professionel KorrekturlæserCertificeret i PI-analyser (personlighedsanalyser)Diverse arbejdsrelateret efteruddannelse

Direktionssekretær
Væksthus Sjælland

Nej

Marianne Stensgaard

Kontorfuldmægtig
Kirkeministeriet

2147 0672
marianne.stensgaard@mail.dk

Marie Klemensen

Arkæolog, cand.mag.

Arkæolog
Horsens Museum

Nej

Marlene Hansen

Researcher
Copydan Tekst & Node

2296 7130
marlenehansen20@hotmail.com

Martin Lund

cand.mag. i dansk

Sproglig rådgiver, sprogrøgter m.m.
RETSKRIVNINGSPOLITIET

Nej

Martine Leindals

Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og spansk

Konsulent
Leindals ApS

martine@leindals.dk

Mathias Steen Hansen

Cand. mag. i dansk og psykologi


mathias_steen@hotmail.com

Merete Popp

Erhvervssprogl. korresp. eng.,tysk,fransk, ED i engelsk, paralegal


PhotoCare Popp Photo

50502358
korrektur@popp.dk

Merete Sømark


Projekt Universitetshospital Køge

Nej

Mette Adler Henriksen

Kommunikationsmedarbejder
Slagelse Kommune

Nej

Mette Christine Møller


DTU

Nej

Mette Elisabeth Agervig

Sekretær/kursuskoordinator
RevisorGruppen Danmark

Nej

Mette Knattrup Sørensen

Sekretær
DEFACTUM, Region Midtjylland

2221 1211
meksoe@rm.dk

Mette Kristina Mortensen

Kvalitetskonsulent
Jobindex A/S, Annonceafdelingen

6110 6924
m.mortensen@outlook.dk

Mette Ljungstrøm

Kontorfuldmægtig
Rigsrevisionen

Nej

Mette Vilstrup

Projektleder
World Translation A/S

Nej

Mettebjørg Trøjborg Jensen


mettefink@private.dk

Mette-Marie Fogh Kiberg

Studerende

4059 4344
mettefoghk@gmail.com

Mette-Marie Hasle


7N A/S

Nej

Mia Folke Nielsen

Sekretær
Dansk Metal

Nej

Michael Sundorph

Redaktionssekretær
DSB, Kommunikation

Nej

Michael Lykke


Nej

Michele Fredenslund

Marketing- og kommunikationskonsulent
Jyllands-PostenMarketing og Kommunikation

Nej

Mie Bardrum

Cand.mag. i dansk og sproglig rådgivning

Fuldmægtig, cand.mag. i dansk og sproglig rådgivning

Nej

Mie Falkenstrøm

Tekstforfatter
Hello, it is Mie

Nej

Mikka Lee-Andersen


mikkalee@hotmail.com

Nina Bentzen


Core Property Management P/S

Nej

Nina Nørgaard Haslund


Professionshøjskolen Metropol

Nej

Nina Sigmund

Journalist


TV 2

20243818
ninasigmund@hotmail.com

Pernille Hegelund

Advokatsekretær
HK/Danmark

Nej

Pernille Mimi Larsen

Tegnsprogstolk
12K A/S

4052 6678
pml@12k.dk

Pernille Mossner

Kursussekretær
Peak Consulting Group

Nej

Pernille Thomsen

Forretningskonsulent
Danmarks NationalbankIT-afdelingen

2182 7776
p9llen@gmail.com

Peter Søe Kristensen


3074 7864
peter.soe.kristensen@mvb.net

Pia Danstrup Gluud

Korrespondent engelsk/tysk

Personlig assistent
NCC Property Development A/S

Nej

Pia Nielsen

Advokatsekretær
Norrbom Vinding

Nej

Pia Palmer

Politiassistent, Korrekturlæser
www.ret-skriv.dk

Nej

Randi Mosegaard

Kommunikations- og sprogmedarbejder
Aarhus Universitet

Nej

Rasmus Gissel

Cand.mag. i engelsk og idehistorie

Oversætter, korrekturlæser og technical writer
Selvstændig

Nej

Rebecca Kirkeby


Nej

Rebekka Lykke Nørremark

Læser retorik på Aarhus universitet


2993 8684
rebekka_ringgaard@hotmail.com

Rikke Væversted

BA i engelsk og tysk


Nej

Rikke Andersen

Cand.mag.


Nej

Rikke Baltzar

BA engelsk/tysk

Administrative coordinator
ALK-Abelló A/S

Nej

Rikke Kirchheiner

cand.mag engelsk/litteraturvidenskab


61817820
rikke.kirchheiner@gmail.com

Rikke Lund Kristensen

Journalist
Ritzaus Bureau

2546 1977
rik@ritzau.dk

Rosa Feigenberg

Forestillingsleder

2623 4594
rosafeigenberg@hotmail.com

Rosa Rana Sara

BA i spansk sprog og kultur, KU. Dansk korrekturlæseruddannelse - grundlæggende, Danske Sprogseminarer.


Nej

Sanne Rossen

Cand. mag. i Retorik


Freelancer

22841207
sannerossen@yahoo.dk

Sanne Steen Petersen


KAB

Nej

Sara Maria Etlersø Gøtterup


3191 5879
sara.maria.e.g@gmail.com

Sidse Rølle Jakobsen

Bladsekretær

Sidserjakobsen@gmail.com

Sidsel Marie Askhøj Nørgaard


Nej

Sidsel Olesen

Cand.ling.merc.

Marketing- og kommunikationskonsulent
Bruun & Hjejle

sidsel.olesen@hotmail.com

Solveig Christiansen

Korrekturlæser - Tegnsætning både med og uden startkommaTekonom - KvalitetsstyringMerkonom - Regnskab

Associate Engineer
Cook Medical

2065 3545
pigeon@stiansen.dk

Solveig Nielsen

Lægesekretær, certificeret, videregående korrekturlæser, medicinsk retskrivning


DEFACTUM

Nej

Solveig Pedersen

Lærer og læsepædagog

Pædagogisk/administrativ konsulent

Nej

Søren Skriver Svendsen

cand. mag. i historie


60910064
sorenskriver@live.dk

Stine Elbæk Wasehuus

Tegnsprogstolk
12K A/S

2860 9820
sew@12k.dk

Stine Lindenborg

Receptionist
VELUX Foundations

Nej

Stine Würtz Sippel

Underviser og selvstændig

stine@sippel.dk

Susanne A. Pedersen

Cand.ling.merc. i engelsk

Cand.ling.merc. i engelsk

Nej

Susanne Borvang

Chefsekretær
Dansk Arbejdsgiverforening

Nej

Susanne Falck

Cand.phil i fransk,2-sprogl. korrespondent (engelsk/fransk)Korrekturlæseruddannelse

Forlagssekretær
Forsikringsakademiet A/S

Nej

Susanne Hemdorff

BA engelsk, erhvervssproglig korrespondent tysk, fransk og spansk, alle uddannelser fra Handelshøjskolen i Århus

Oversætter og korrekturlæser, BA engelsk, selvstændig
Sprog og Kontor

8646 1680
susanne@sprog-og-kontor.dk

Susanne Jaldorf


Nej

Susanne K. Andersen

ED 1. engelsk/EG fransk/tysk

Allround sekretær/administration/bogholderi
http://dk.linkedin.com/in/susannekorsgaardandersen

Nej

Susanne Lauritsen

Sekretær
Socialstyrelsen

Nej

Susanne Lund Kristensen


Nej

Sussie Pilegaard Johansen


Danica Pension

Nej

Tanja Grunnet


Forsvarsministeriets Auditørkorps

Nej

Tanja Lang Flaaten


Skrivestuen Langcrafts

61 15 04 07
kontakt@skrivestuen.dk

Thea Rasmussen

Cand.ling.merc. (engelsk)

Oversætter og korrekturlæser
Sundhedsstyrelsen

Nej

Therese Bjørngaard Petersen


FOA

Nej

Therese Metzsch

Marketingassistant
LEO Pharma A/S

Nej

Theresia Høgh


+4553571312
T.hoegh@outlook.com

Thomas R. Mikkelsen

Cand.scient. (biologi), ph.d.

Lektor
VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

3045 1252
thomas.mikkelsen@gmx.com

Tina Albertsen

Erhvervssproglig bachelor i engelsk og fransk. Certificeret korrekturlæser i dansk og engelsk


Region Midtjylland, Socialstaben

Nej

Tina Brogaard


TMB Kommunikation

40353205
tinamariabrogaard@gmail.com

Tina Ehlers

Kontorfuldmægtig
Moderniseringsstyrelsen

Nej

Tina Holmen Andersen

Sprogkonsulent
Deloitte A/S75900 DC Fælles

Nej

Tina Kloster Beck

Cand.mag. i historie og informationsvidenskab


Folkekirkens Skoletjeneste

30227475
tina@clatuna.dk

Tina Malene Pedersen


Dansk Selskab for Almen Medicin

Nej

Tina Marie Kragh Jensen


Nej

Tina Reincke


40248720
tinareincke@hotmail.com

Tina Rose Jacobsen

Advokatsekretær
Advokatfirmaet SJ Law

Nej

Tina Solberg

Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og tysk

Divisional Assistant (korrekturlæsning og oversættelse)
SAS Institute A/S

Nej

Tine Kastrup

Overassistent
Danmarks Tekniske Universitet

Nej

Tine Tranholm Hansen

Uddannelsessekretær
Køge Handelsskole

Nej

Tobias Caspersen

Tegnsprogstolk
12K A/S

2045 6910
tc@12k.dk

Torben Kastrup Madsen

Cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Fagjournalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Kommunikator, skribent, anmelder, administrator, marketingmedarbejder

21656247
torbenkastrup7@gmail.com

Tove Knudsen

Korrekturlæser, cand.mag.
Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger

4093 4885
toveknudsen@hotmail.com

Trine Andersen

Freelance grafiker
Andersen-freelance.dk

2284 9333
info@andersen-freelance.dk

Trine Bindner Pedersen


trine_bindner@hotmail.com

Trine Smith

Lærer

Nej

Trine Søndergaard

Oversætter, cand.phil. i russisk


Selvstændig oversætter

+45 25145255
trinemocca@gmail.com

Ulla Abildtrup

JournalistKorrekturlæserFlere fag i diplomuddannelsen i kommunikation på DMJX


DR

4236 5678
ullaabildtrup@yahoo.dk

Ulla Kaas

Sekretær
PROSA - Forbundet af It-professionelle

Nej

Ulla Rosendahl


Glud & Marstrand A/S

Nej

Ulla Vosegaard Als


Aarhus Universitet

Nej

Uschi Tech

Forfatter, Oversætter, Korrekturlæser

2334 2387
Uschi.Tech@gmail

Vibeke Dueholm Mortensen

Engelsk-tysk korrespondent, Akademimerkonom

Korrespondent/sekretær
Syddansk Universitet, Juridisk Institut

6550 3863
mortensen@vkprivat.dk

Vibeke Lund Larsen


5151 3802
vibeke.lund.larsen@hotmail.com

Vibeke Rønn

Ledende lægesekretær og PA for professor


Rigshospitalet

22802470
gunnarroenn@gmail.com

Vibeke Vestergaard

HD i Information Technology


Nej

Winnie Hee Sonne Hansen

Lægesekretær
Region Sjælland

Nej