Korrektur­læser­uddannelsen, videregående (online)

Danske Sprogseminarers videregående korrekturlæseruddannelse er den mest avancerede korrekturlæseruddannelse, der findes. Med denne uddannelse bliver du i stand til at læse korrektur på og rette og redigere i alle former for tekster.

Du lærer korrekturlæsning, grammatik, retskrivning, tegnsætning og tekstredigering på højeste niveau, og du bliver i stand til altid at argumentere for dine rettelser, når du læser korrektur på eller redigerer andres tekster.

Når du er tilmeldt korrekturlæseruddannelsen, er du velkommen til at tilmelde dig disse kurser, som er gratis for dig. Kurserne skal være overstået inden afsluttende eksamen på uddannelsen.

Håndbog i Nudansk ved siden af en computer
Tilmelding
Kursussted og underviser
(09.00-12.00)
Datoer:

9. og 23. oktober
6. november (prøveeksamen i korrekturdelen)
20. november (eksamen i korrekturdelen)

5. og 26. februar
4. marts (prøveeksamen i redigeringsdelen)
11. marts (eksamen i redigeringsdelen)

(09.00-12.00)
Datoer:

20. marts 2024
10. og 24. april
8 maj
22. maj (prøveeksamen)
29. maj (eksamen)

 

11.500 kr. ekskl. moms

En uge inden første onlinemøde

Indtast dine oplysninger herunder
Fakturering
Hvis du ikke har deltaget i vores kurser før, vil vi gerne vide, hvordan du har fundet Danske Sprogseminarer

Korrekturlæseruddannelsen, videregående (online)

Den videregående korrekturlæseruddannelse hos Danske Sprogseminarer er Danmarks mest avancerede korrekturlæseruddannelse. Korrekturlæseruddannelsen er fordelt på 8 halve dage og består af en korrekturdel og en redigeringsdel. Både undervisning og eksamen er online.

Undervejs vil du

 • blive bedre til at skrive tekster, der fanger din læser, og til at forbedre egne og andres tekster
 • træne at læse korrektur på en lang række tekster
 • lære at finde belæg for dine rettelser ved opslag i Retskrivningsordbogen og på sproget.dk
 • blive i stand til at hjælpe dit firma eller din kunde med at signalere større troværdighed og professionalisme.

2 uger inden første undervisningsgang får du en tekst til korrektur.

Du skal regne med ca. 10 timers hjemmearbejde (korrekturøvelser og læsestof) forud for hver undervisningsgang. Der er et par uger mellem hver gang, så du har god tid til hjemmearbejdet.

Du bliver testet i dine nye færdigheder ved to eksamener, først i korrekturdelen og derefter i redigeringsdelen. Når du har bestået begge eksamener, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister, hvor firmaer og andre kan kontakte dig og tilbyde dig et freelancejob i korrekturlæsning og tekstredigering.

Du får også adgang til vores lukkede Facebookgruppe, som er forbeholdt dem, der har bestået en eller flere af vores korrekturlæseruddannelser.

Hvis du ikke består de to eksamener i korrekturlæsning og tekstredigering, får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation på, at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog, at du har afleveret alle opgaver til tiden.

Du kan gå op igen til eksamen på den videregående korrekturlæseruddannelse med næste hold, uden at det koster dig noget, og du skal kun op i den del, du ikke har bestået.

Den videregående danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig, der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • koordinator
 • oversætter
 • copywriter
 • sekretær
 • PA.

Det er ikke en forudsætning, at du har gennemført den grundlæggende korrekturlæseruddannelse, men den vil hjælpe dig til at kunne gennemføre den videregående korrekturlæseruddannelse – og helst også bestå den. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er klar til den videregående korrekturlæseruddannelse, anbefaler vi, at du tager vores forhåndstest.

 • Du får 25 % rabat, hvis du er medlem af vores Sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat, hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening, HK eller Dansk Journalistforbund.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Gør opmærksom på dit medlemskab, når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen. Det gør du ved i feltet Bemærkninger at skrive, om du er medlem af vores Sprognetværk eller en af de nævnte faglige organisationer.

Er du ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst, kan du søge om tilskud til uddannelsen hos Den Statslige Kompetencefond.

Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du betale i fx 3 rater. Skriv til jane@sprogseminar.dk, hvad der passer dig.

Når du er indskrevet på den videregående korrekturlæseruddannelse (online), er du velkommen til gratis at tilmelde dig følgende:

På uddannelsen bruger vi Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4), som du selv skal købe.

Vi bruger Microsoft Teams på vores videregående korrekturlæseruddannelse. Du skal ikke installere noget program, medmindre du bruger fx en iPad, og du får et link tilsendt på mail.

Vi optager undervisningen. Hvis du er forhindret i at deltage i et eller flere onlinemøder, ser du derfor bare optagelsen, når det passer dig.

Hvis du ikke er sikker på, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre den videregående korrekturlæseruddannelse, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadig er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Dag 1: Korrekturlæsning på computer og brug af opslagsværker

To uger inden første undervisningsgang får du tilsendt undervisningsmateriale, som du skal orientere dig i. Du får desuden to hjemmeopgaver, som du skal sende til underviseren senest en uge før første undervisningsgang.

På den første undervisningsgang får du gennemgået de to førnævnte hjemmeopgaver. Desuden får du demonstreret relevante sproglige kilder, herunder netordbøger, hjemmesider og Google-søgninger. Du lærer også at bruge Håndbog i Nudansk, som ikke findes på nettet.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning, hvor vi tester, hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til, hvor du finder svaret på nettet eller i Håndbog i Nudansk.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips, som vil gøre korrekturlæsning lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol, undtagelsesordbog og på, hvordan man opdaterer funktionerne, så de bliver mere nyttige.

Vi samler desuden op på det tilsendte materiale og gennemgår hjemmeopgaverne. Vi slutter med, at du får fire nye hjemmeopgaver til korrektur. Dem skal du sende til underviseren senest en uge inden næste undervisningsgang. Du får dine tekster retur med underviserens rettelser og kommentarer, før vi mødes igen til anden undervisningsgang.

Dag 2: Korrekturlæsning i praksis

Vi begynder med den grundige korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag på nettet eller i vores håndbog.

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi også tid på at træne, hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl, der har med grammatik og kommaer at gøre, men det kan også være fejl i brugen af store og små bogstaver, bindestreger, forkortelser, accenter og apostroffer.

Vi slutter med, at du får gennemgået hjemmeopgaverne. Der bliver også tid til spørgsmål og gode råd om din forberedelse til den kommende prøveeksamen.

Dag 3: Prøveeksamen i korrekturdelen

Du får vedhæftet prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal returnere den inden kl. 11.00.

Fra kl. 12.00 til 14.00 får du gennemgået den korrekte udgave af prøveeksamensteksten. Du sidder naturligvis klar med din tekst, så du kan se, hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til, at du kan stille spørgsmål til din underviser.

Gennemgangen bliver optaget, og du får et link til optagelsen.

Dag 4: Eksamen i korrekturdelen

Du får tilsendt eksamensteksten kl. 9.00 og skal returnere den inden kl. 11.00. 

Ekstern censor på uddannelsen er ansat i Dansk Sprognævn. Efter ca. en uge får du at vide, om du har bestået denne del.

Dag 5: Den gode tekst i teori og praksis

Vi ser på, hvad der kendetegner en god tekst, og arbejder med at gøre tekster læsevenlige. To uger i forvejen får du tilsendt undervisningsmateriale og hjemmeopgaver, som du skal orientere dig i og lave. En af hjemmeopgaverne skal du lave og sende til underviseren senest en uge før undervisningen.

Du lærer at redigere tekster, og du lærer, hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • omskrivning af svære ord og vendinger
 • variation af formuleringer.

Til undervisningen samler vi op på det tilsendte materiale og gennemgår hjemmeopgaverne. Vi slutter med, at du får nye hjemmeopgaver, hvor du skal redigere tekster og træne dine sprogmuskler. To af hjemmeopgaverne skal du lave og sende til underviseren senest en uge inden næste undervisningsgang. Du får dine redigerede tekster retur med underviserens kommentarer, før vi mødes igen til anden undervisningsgang på tekstredigeringsdelen af uddannelsen.

Dag 6: Den gode tekst skriver ikke sig selv

Vi samler op på det nye undervisningsmateriale, som du har arbejdet med selv mellem de to undervisningsgange på tekstredigeringsdelen af uddannelsen. Derefter gennemgår vi nogle af forslagene til at forbedre teksterne i hjemmeopgaverne.

Du får rig mulighed for at øve dig endnu mere i tekstredigering og afprøve dine værktøjer i en række skriveøvelser. Vi stiller også skarpt på eksamensopgaven, så du kan få afklaret alle dine spørgsmål.

Dag 7: Prøveeksamen i redigeringsdelen

Du får vedhæftet prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal returnere den inden kl. 11.00.

Senest fire dage efter prøveeksamen får du en tilbagemelding fra din underviser.

Dag 8: Eksamen i redigeringsdelen

Du får vedhæftet eksamensteksten kl. 9.00 og skal returnere den inden kl. 11.00. 

Ekstern censor på uddannelsen er ansat i Dansk Sprognævn. Efter ca. en uge får du eksamensresultatet.