Korrektur­læser­uddannelsen, videregående (online)

Danske Sprogseminarers videregående korrekturlæseruddannelse er den mest avancerede korrekturlæseruddannelse, der findes. Med denne uddannelse bliver du i stand til at læse korrektur på og redigere tekster. Du lærer grammatik, retskrivning, tegnsætning og tekstredigering på højeste niveau, og du bliver i stand til altid at argumentere for dine rettelser, når du læser korrektur på eller redigerer andres tekster.

Kan den professionelle korrekturlæser have glæde af AI-redskaber som ChatGPT?

Det korte svar er "ja". Vi udvikler hele tiden vores korrekturlæseruddannelser for at sikre, at vores kursister får et indgående kendskab til de nyeste opslagsværker. Derfor har vi naturligvis fokus på kunstig intelligens. Her er både ChatGPT til korrekturlæsning og Gemini særdeles interessante. Der er rigtig god hjælp at hente begge steder, men man er som bruger nødt til at være meget kritisk, for det er bestemt ikke alt, man får det korrekte svar på.

Gratis kurser

Når du er tilmeldt korrekturlæseruddannelsen, får du automatisk et Teamslink til hver af vores gratis webinarer, som du kan se på dette link.

Håndbog i Nudansk ved siden af en computer
Tilmelding
Kursussted og underviser
(09.00-12.00)
Datoer:

23. september
1., 7. og 21. oktober
4. november
18. november (prøveeksamen online fra 09.00 til 13.00)
25. november (eksamen online fra 09.00 til 13.00)

13.500 kr. ekskl. moms

En uge inden første onlinemøde

Indtast dine oplysninger herunder
Fakturering
Hvis du ikke har deltaget i vores kurser før, vil vi gerne vide, hvordan du har fundet Danske Sprogseminarer

Korrekturlæseruddannelsen, videregående (online)

Den videregående korrekturlæseruddannelse hos Danske Sprogseminarer er Danmarks mest avancerede korrekturlæseruddannelse. Korrekturlæseruddannelsen er fordelt på 4 undervisningsgange (9.00-12.00) og består af en korrekturdel og en redigeringsdel. Der er desuden en prøveeksamen og naturligvis en afsluttende eksamen. Begge eksaminer varer 4 timer.

Både undervisning og eksamen er online.

Undervejs vil du

 • træne at læse korrektur på en lang række tekster
 • lære at finde belæg for dine rettelser ved opslag i Håndbog i Nudansk, på Sprognævnets retskrivningsregler, sproget.dkChatGPT og Gemini
 • blive bedre til at skrive tekster, der fanger din læser, og til at forbedre egne og andres tekster
 • blive i stand til at hjælpe dit firma eller din kunde med at signalere større troværdighed og professionalisme.

2 uger inden første undervisningsgang får du en tekst til korrektur.

Du skal regne med ca. 10 timers hjemmearbejde (korrekturøvelser og læsestof) forud for hver undervisningsgang. Der er et par uger mellem hver gang, så du har god tid til hjemmearbejdet.

Du bliver testet i dine nye færdigheder ved en afsluttende 4-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Du bliver desuden tilbudt optagelse i vores freelanceregister, hvor firmaer og andre kan kontakte dig og tilbyde dig et freelancejob i korrekturlæsning og tekstredigering.

Du får også adgang til vores lukkede Facebookgruppe, som er forbeholdt dem, der har bestået en eller flere af vores korrekturlæseruddannelser.

Hvis du ikke består eksamen, får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation på, at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog, at du har afleveret alle opgaver til tiden.

Du kan gå til omeksamen på den videregående korrekturlæseruddannelse med næste hold, uden at det koster dig noget. Du skal op i både korrekturdelen og redigeringsdelen.

Den videregående danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig, der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • koordinator
 • oversætter
 • copywriter
 • sekretær
 • PA.

Det er ikke en forudsætning, at du har gennemført korrekturlæseruddannelsen, men den vil hjælpe dig til at kunne gennemføre den videregående korrekturlæseruddannelse – og helst også bestå den. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er klar til den videregående korrekturlæseruddannelse, anbefaler vi, at du tager vores forhåndstest.

 • Du får 25 % rabat, hvis du er medlem af vores Sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat, hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening, HK eller Dansk Journalistforbund.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Gør opmærksom på dit medlemskab, når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen. Det gør du ved i feltet Bemærkninger at skrive, om du er medlem af vores Sprognetværk eller en af de nævnte faglige organisationer.

Er du ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst, kan du søge om tilskud til uddannelsen hos Den Statslige Kompetencefond.

Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du betale i fx 3 rater. Skriv til jane@sprogseminar.dk, hvad der passer dig.

På uddannelsen bruger vi Håndbog i Nudansk (ISBN: 978-87-400-1011-4), som du selv skal købe.

Vi bruger Microsoft Teams på vores videregående korrekturlæseruddannelse. Du skal ikke installere noget program, medmindre du bruger fx en iPad.

Vi optager undervisningen. Hvis du er forhindret i at deltage i et eller flere onlinemøder, ser du derfor bare optagelsen, når det passer dig.

Hvis du ikke er sikker på, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre den videregående korrekturlæseruddannelse, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadig er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Uddannelsesprogram

Dag 1: Korrekturlæsning på computer og brug af opslagsværker

To uger inden første undervisningsgang får du tilsendt undervisningsmateriale, som du skal orientere dig i. Du får desuden to hjemmeopgaver, som du skal sende til underviseren senest en uge før første undervisningsgang.

På den første undervisningsgang får du gennemgået de to førnævnte hjemmeopgaver. Desuden får du demonstreret relevante sproglige kilder, herunder Håndbog i Nudansk, Sprognævnets retskrivningsregler, Sproget.dk, ChatGPT og Gemini.

Dette bliver fulgt op af øvelser i korrekturlæsning, hvor vi tester, hvordan man bruger kilderne. Når vi finder fejl i teksterne, får du præcise henvisninger til, hvor du finder svaret.

Du får gennemgået korrekturlæsningsfunktionerne i Word, og du får i den forbindelse en række tips, som vil gøre korrekturlæsning lettere. Vi ser også på Words stave- og grammatikkontrol, undtagelsesordbog og på, hvordan man opdaterer funktionerne, så de bliver mere nyttige.

Vi samler desuden op på det tilsendte materiale og gennemgår hjemmeopgaverne. Vi slutter med, at du får fire nye hjemmeopgaver til korrektur. Dem skal du sende til underviseren senest en uge inden næste undervisningsgang. Du får dine tekster retur med underviserens rettelser og kommentarer, før vi mødes igen til anden undervisningsgang.

Dag 2: Temadag om AI-værktøjer

En moderne korrekturlæser og tekstskribent bruger moderne hjælpemidler. Som en del af vores videregående korrekturlæseruddannelse afholder vi derfor en temadag om brugen af AI-baserede værktøjer, herunder bl.a. ChatGPT og Gemini.

Du lærer, hvordan du bedst muligt udnytter ChatGPT og andre avancerede værktøjer til at hjælpe dig i dit arbejde som korrekturlæser – og hvilke fejl teknologien ikke nødvendigvis fanger. Vi kommer rundt om de mest brugbare værktøjer på markedet, og vi dækker både fordele og ulemper ved de forskellige værktøjer, så du fremover kan integrere dem effektivt i dit arbejde.

Dag 3: Korrekturlæsning i praksis

Vi begynder med den grundige korrektur, dvs. intet slipper forbi vores kritiske blik. Hver gang vi finder en fejl, dokumenterer vi rettelsen med opslag på nettet eller i vores håndbog.

Ofte er der ikke tid til at læse grundig korrektur. Derfor bruger vi også tid på at træne, hvordan man på kortest mulig tid finder så mange fejl som muligt. Vi slår ned på alle de iøjnefaldende fejl. Det er typisk fejl, der har med grammatik og kommaer at gøre, men det kan også være fejl i brugen af store og små bogstaver, bindestreger, forkortelser, accenter og apostroffer.

Vi slutter med, at du får gennemgået hjemmeopgaverne. Der bliver også tid til spørgsmål og gode råd om din forberedelse til den kommende prøveeksamen.

Dag 4: Den gode tekst i teori og praksis

Vi ser på, hvad der kendetegner en god tekst, og arbejder med at gøre tekster læsevenlige. To uger i forvejen får du tilsendt undervisningsmateriale og hjemmeopgaver, som du skal orientere dig i og lave. En af hjemmeopgaverne skal du løse og sende til underviseren senest en uge før undervisningen.

Du lærer at redigere tekster, og du lærer, hvad der er med til at gøre en tekst læsevenlig, fx

 • tekstens struktur
 • valg af overskrifter
 • punktopstillinger
 • omskrivning af svære ord og vendinger
 • variation af formuleringer.

Til undervisningen samler vi op på det tilsendte materiale og gennemgår hjemmeopgaverne. Vi slutter med, at du får nye hjemmeopgaver, hvor du skal redigere tekster og træne dine sprogmuskler. To af hjemmeopgaverne skal du løse og sende til underviseren senest en uge inden næste undervisningsgang. Du får dine redigerede tekster retur med underviserens kommentarer, før vi mødes igen til anden undervisningsgang på tekstredigeringsdelen af uddannelsen.

Dag 5: Den gode tekst skriver ikke sig selv

Vi samler op på det nye undervisningsmateriale, som du har arbejdet med selv mellem de to undervisningsgange på tekstredigeringsdelen af uddannelsen. Derefter gennemgår vi nogle af forslagene til at forbedre teksterne i hjemmeopgaverne.

Du får rig mulighed for at øve dig endnu mere i tekstredigering og afprøve dine værktøjer i en række skriveøvelser. Vi stiller også skarpt på eksamensopgaven, så du kan få afklaret alle dine spørgsmål.

Dag 6: Prøveeksamen

Du får vedhæftet de to prøveeksamenstekster kl. 9.00 og skal vedhæfte dem inden kl. 13.00.

Prøveeksamenstekst 1
Kl. 13.00 får du vedhæftet den korrekte tekst til sammenligning med din. Så kan du med det samme gennemgå din tekst for at se, hvad du måtte have overset.

Fra kl. 14.00 til 15.00 får du gennemgået den korrekte tekst online. Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Prøveeksamenstekst 2
Inden for få dage får du en individuel tilbagemelding. Desuden inviteres du til en onlinegennemgang af teksten, som vi også optager.

Dag 7: Eksamen

Du får vedhæftet eksamensteksterne kl. 9.00 og skal returnere dem inden kl. 13.00. Inden 14 dage får du eksamensresultatet.

Censor på uddannelsen er ansat i Dansk Sprognævn.