Den danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende

Der er generelt mange sprogfejl på hjemmesider, i mails, i det offentliges kommunikation, i produktbeskrivelser, aviser, bøger og stillingsannoncer. Hvis der ud over sprogfejl også er formuleringer der giver anledning til misforståelser, efterlader man et uheldigt indtryk hos læseren, fx en kunde.

Mange kalder sig professionel korrekturlæser, men ”korrekturlæser” er en ubeskyttet titel. Derfor har mange korrekturlæsere desværre ikke den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. De retter ofte fordi de synes noget ser mere rigtigt ud – ikke fordi de ved hvad der er rigtigt.

Den danske korrekturlæseruddannelse

Som den første virksomhed udviklede vi i 2011 en korrekturlæseruddannelse. Den  har vi siden omdøbt til den danske korrekturlæserudannelse – grundlæggende.

Årsagen til denne navnændring var at vi så et behov for at udvikle en videregående korrekturlæseruddannelse. Begge uddannelser udbyder vi som fjernforløb kombineret med onlineundervisning.

Vores korrekturlæseruddannelser er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer siden starten i 2011 er at vi nøje har afstemt uddannelserne til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne benytter pc’er og bliver trænet i at søge retskrivningsregler på nettet.

Målgruppe og forudsætninger

Den danske korrekturlæseruddannelse – grundlæggende er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær
 • PA.
Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du får et link til kursusmaterialet.
 • Du får et eksamensbevis og kommer med i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.
 • Du får tilbudt optagelse i en lukket Facebookgruppe for certificerede korrekturlæsere.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele og priser
 • Du får et gratis 3-timers onlinekursus i kommaregler
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores fysiske sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem Kommunikation og Sprog eller af DM.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk". For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Hvis du bliver forhindret

På hvert uddannelsesforløb sker det at en eller flere deltagere bliver forhindret i at møde op til alle undervisningsgangene. Skulle det også ske for dig, får du et link til det der er blevet gennemgået. Så kan du i ro og mag indhente det forsømte.

Gratis kommakursus

Kommaer er et mysterium for mange. Selv rutinerede og veluddannede sprogbrugere kan løbe sur i reglerne. Det er der råd for: Når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen, får du som nævnt et gratis 3-timers kursus i kommaregler. Det øger dine muligheder for at bestå den afsluttende eksamen.

Kommakurset skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. Når du tilmelder dig uddannelsen, kan du på tilmeldelsesblanketten (i feltet Bemærkninger) indtaste ønsket dato på kommakurset. Du kan også tilmelde dig på linket herover.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter det traditionelle kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og på sprogseminar.dk, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Undervisningsdatoer og hjemmearbejde

I boksen herunder ser du datoerne for kurset.

De fire første datoer møder du op på kursusstedet fra 9.00 til 16.00.

Den femte dato er prøveeksamensdatoen; den er online (Teams) og foregår fra 9.00 til 12.00 med efterfølgende gennemgang fra kl. 13.00 til 16.00. Der bliver naturligvis god tid til spørgsmål til prøveeksamensteksten og til den kommende eksamen.

Den sjette dag er eksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.00. Efter ca. 10 dag får du eksamenssvaret.

Mellem hver mødegang skal du regne med 6-8 timer til hjemmearbejde. 14 dage inden første mødegang får du tilsendt de indledende forberedelser til uddannelsen.

Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i korrekturlæsning.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Lærebog med i prisen

Håndbog i Nudansk bliver din primære lærebog. Den er uundværlig for korrekturlæseren.
Retskrivningsordbogen lærer du at bruge på dsn.dk. 

Sproget.dk  og ordnet.dk er andre relevante hjemmesider som du lærer et benytte.

Husk computer

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til øvelserne i korrekturlæsning.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Efter afsluttet forløb får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation for at du har fulgt uddannelsesforløbet.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 3-timers onlineeksamen. Ekstern censor på uddannelsen er fra Dansk Sprognævn. Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op en gang til. Det er gratis. Din omeksamen foregår samme dag som næste hold skal til eksamen.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk, af Dansk Sprognævns retskrivningsregler og af sproget.dk.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen.

Vi kaster et kritisk blik på fordele og ulemper ved stavekontrollen i Word.

Formiddagen slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

2. lektion: Substantiverne

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.
Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne (udsagnsordene) som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.
4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.
Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier (talord) og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.
6. lektion: Pronominer

Pronominer (stedord) som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4
7. lektion: Sætninger

Sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Adadverbielle, nominale og relative ledsætninger.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition
 • komma ved præposition.

Kommaøvelser.

Brugen af de andre tegn (end komma) har vi løbende beskæftiget os med i gennemgangen af alle opgaverne.

Dag 5
9. lektion: Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet de prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal returnere den med dine rettelser senest kl. 12.00.

10. lektion: Gennemgang af prøveeksamensteksten (online)

Når du har afleveret din korrekturlæste tekst, får du vedhæftet den korrekte tekst til sammenligning med din. Du får desuden et link til Microsoft Teams.

Fra kl. 13.00 til 16.00 får du gennemgået den korrekte prøveeksamenstekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål om prøveeksamensteksten og om den kommende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6

Eksamen

Vi slutter med en 3-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.