Korrektur­læser­uddannelsen

Mange kalder sig professionel korrekturlæser, men ”korrekturlæser” er en ubeskyttet titel. Derfor har mange såkaldte korrekturlæsere desværre ikke den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. De retter ofte, fordi de synes, noget ser rigtigt ud – ikke fordi de ved, hvad der er rigtigt.

På den grundlæggende korrekturlæseruddannelse hos os lærer du alle de relevante retskrivningsregler, så du bliver sikker på, at dine korrekturrettelser er korrekte. En dygtig korrekturlæser skal ikke rette til det, der ser rigtigt ud, men til det, som er rigtigt.

Når du er tilmeldt korrekturlæseruddannelsen, er du velkommen til at tilmelde dig disse kurser, som er gratis for dig. Kurserne skal være overstået inden afsluttende eksamen på uddannelsen.

Denne uddannelse kan du også tage online.

Tastatur, telefon, skriveblok og pen
Tilmelding
Kursussted og underviser
(09.00-16.00)
Datoer:

18. marts 2024
8. april
22. april
6. maj
13. maj (onlineprøve)
27. maj (onlineeksamen)

18.500 kr. ekskl. moms

En uge inden første mødedato

Indtast dine oplysninger herunder
Fakturering
Hvis du ikke har deltaget i vores kurser før, vil vi gerne vide, hvordan du har fundet Danske Sprogseminarer

Korrekturlæseruddannelsen

Korrekturlæseruddannelsen har siden 2011 været vores mest populære uddannelse. Den indeholder en grundig gennemgang af den del af grammatikken, som er nødvendig for at blive en sikker korrekturlæser. 

 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du får Håndbog i Nudansk, som bliver din primære opslagsbog. 
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser ved opslag i Retskrivningsordbogen og på sproget.dk.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.

2 uger inden første undervisningsgang får du en tekst til korrektur. Forud for hver af de øvrige undervisningsgange får du 2 tekster til korrektur.

Du skal regne med ca. 10 timers hjemmearbejde (korrekturøvelser og læsestof) mellem hver undervisningsgang. Der er et par uger mellem hver gang, så du har god tid til hjemmearbejdet.

Ved afslutningen på korrekturlæseruddannelsen bliver du testet i dine nye færdigheder ved en onlineeksamen. Når du har bestået eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister, hvor firmaer og andre kan kontakte dig og tilbyde dig et freelancejob i korrekturlæsning og tekstredigering.

Du bliver også tilbudt adgang til vores lukkede Facebookgruppe, som er forbeholdt dem, der har bestået korrekturlæseruddannelsen.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation på, at du har fulgt uddannelsesforløbet. Det forudsætter dog, at du har afleveret alle opgaver til tiden. 

Du kan gå op igen til eksamen på korrekturlæseruddannelsen med næste hold, uden at det koster dig noget.

Korrekturlæseruddannelsen er målrettet dig, der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • copywriter
 • underviser
 • sekretær
 • PA.
 • Du får 25 % rabat, hvis du er medlem af vores Sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat, hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening, HK eller Dansk Journalistforbund.

Rabatterne kan ikke kombineres.

Gør opmærksom på dit medlemskab, når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen. Det gør du ved i feltet Bemærkninger at skrive, om du er medlem af vores Sprognetværk eller en af de nævnte faglige organisationer.

Er du ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst, kan du også søge om tilskud til uddannelsen hos Den Statslige Kompetencefond.

Hvis du selv skal betale for korrekturlæseruddannelsen, kan du betale i fx 3 rater. Hvis du har behov for at betale i rater, så skriv til jane@sprogseminar.dk.

Du får udleveret kursusmateriale sammen med Håndbog i Nudansk.

Der er fuld forplejning alle dage på vores korrekturlæseruddannelse. Fra 8.30 er der morgenkaffe med brød, og selve undervisningen begynder kl. 9.00 og slutter kl. 16.

Du kan læse mere om parkeringsforhold, hvis du klikker på kursusstedet øverst på denne side.

Hvis du ikke er sikker på, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre vores grundlæggende korrekturlæseruddannelse, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadig er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Uddannelsesprogram

Dag 1: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet på korrekturlæseruddannelsen, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk, som du får foræret. Vi arbejder med opslag i retskrivningsreglerne på Dansk Sprognævns hjemmeside og sproget.dk.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen, og vi kaster et kritisk blik på fordele og ulemper ved stavekontrollen i Word. Eftersom der er en ny Retskrivningsordbog på vej, skal du naturligvis også være på forkant med den.

Vi slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse, vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

Substantiver

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • stavning i ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.

Dag 2: Verber, adjektiver, adverbier og præpositioner

På korrekturlæseruddannelsens dag 2 skal vi arbejde videre med nogle af de andre store ordklasser, og vi begynder med verberne (udsagnsordene). Vi kigger på fejltyper i forbindelse med disse, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.

Herefter går vi videre med adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord), og vi kigger på fejltyper, som relaterer sig til disse ordklasser, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.

Dag 3: Numeralier, konjunktioner og pronomener

På korrekturlæseruddannelsens dag 3 kigger vi først på numeralier (talord) og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Vi dykker ned i fejltyper som fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.

Herefter går vi videre med pronomener (stedord), og vi kigger på fejltyper som fx

 • hans, hendes, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.

Dag 4: Sætninger og kommaer

Den sidste undervisningsdag på korrekturlæseruddannelsen stiller vi skarpt på sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Derudover kigger vi på adverbielle, nominale og relative ledsætninger.

Slutteligt gennemgår vi kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og mellem ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition (navnetillæg)
 • komma ved præposition (forholdsord).

Vi laver en række kommaøvelser og gennemgår også andre tegn, fx tankestreg, apostrof og citationstegn.

Dag 5: Prøveeksamen

Korrekturlæseruddannelsens dag 5 foregår udelukkende online.

Du får prøveeksamensteksten tilsendt på mail kl. 9.00 og skal returnere den med dine rettelser senest kl. 11.00.

Når du har returneret din korrekturlæste tekst, får du vedhæftet den korrekte tekst til sammenligning med din. Du får desuden et link til Microsoft Teams.

Fra kl. 13.00 til 15.00 får du gennemgået den korrekte prøveeksamenstekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst, så du kan se, hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til, at du kan stille spørgsmål om prøveeksamensteksten og den kommende eksamen.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6: Eksamen

Korrekturlæseruddannelsen slutter med en 2-timers onlineeksamen fra kl. 9.00, hvor du som sædvanlig har adgang til alle hjælpemidler, inkl. trykte ordbøger og onlinekilder. Du får ligesom til prøveeksamen tilsendt teksten på mail og skal returnere den kl. 11.00.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.