Få lært, i hvilket omfang ChatGPT kan sætte kommaer for dig

Kommafejl irriterer mange læsere (også din virksomheds kunder), og det er derfor vigtigt at sikre, at firmaets medarbejdere behersker kommareglerne. Det er som bekendt de mindste ting, der udløser den største hidsighed, og det er kommatering et klart eksempel på. Hvis en tekst bærer præg af, at den skrivende har styr på tegnsætningen, øger det virksomhedens troværdighed.

På vores interne kursus lærer deltagerne at sætte kommaerne de rigtige steder. En helt essentiel faktor i forbindelse med tegnsætning er en solid viden om ledsætninger, og derfor begynder kurset her. Dernæst får du kendskab til de relevante opslagsværker. De er i høj grad gratis tilgængelige online, og når du har lært at bruge dem, står du meget stærkere.

En stak papirer; øverst ligger et ark med store kommaer