Engelsk korrekturlæseruddannelse - videregående

International Committee of Medical Journal Editors
Anbefalinger for udfærdigelse af videnskabelige artikler i lægevidenskabelige publikationer.

The Danish Code of Conduct for Research Integrity
National adfærdskodeks for integritet i dansk forskning.

Chicago Manual of Style
Amerikansk sprogmanual. Udkom første gang i 1906.

National Library of Medicine
Retningslinjer for offentliggørelse af forskning.

The Equator Network
Anvisninger på fremstilling af lægevidenskabelige publikationer.

Standards for Reporting Qualitative Research
Internationale standarder for forskningsrapportering.

Editage Insights
Redigerer engelske tekster mod betaling.

Bates College
Vejledning i at skrive en videnskabelig artikel.

Dictionary.com
Direkte adgang til en række mindre internetordbøger.

Guide to Grammar and Writing
Sponsoreret af Capital Community College Foundation.

Reverso
Gratis onlineordbog. Flere sprog (ikke dansk).

British National Corpus 
Rummer britisk skrift- og talesprog; 100 millioner løbende ord (1975-1993).

Manchester University Phrasebank
Samling af fraseologiske eksempler.

Ludwig
Søgemaskine med eksempler på engelske sætninger.

MyMemory
Oversættelsesdatabase.

Organizing Your Social Sciences Research Paper
Swales-modellen: Creating a Research Space (C.A.R.S.).