Henrik Gottlieb

Lektor emeritus, dr.phil., ph.d.

Uddannelse
 • Cand.mag. i engelsk og sproglig rådgivning fra Københavns Universitet (1990) 
 • Ph.d. i oversættelsesvidenskab, Københavns Universitet (1997)
 • Dr.phil. i anglicismer, Københavns Universitet (2021)
Beskæftigelse
 • Lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU
Tidligere ansættelser
 • Tv-tekster ved DR
 • Forsker ved Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, KU 
 • Kandidatstipendiat ved Engelsk Institut, KU
Undervisnings- og forskningsområder
 • Oversættelse i billedmedierne, specielt tv-tekstning
 • Teksttyper og oversættelse
 • Idiomatiske konstruktioner i dansk og engelsk
 • Korpuslingvistik og leksikografi
 • Sprogbrug og sprognormer
 • Engelsk påvirkning af dansk og andre sprog
Udvalgte publikationer

”Hvilke stavefejl er rigtige? Om sikre sprogbrugere og det usikre sprog” (I: Retorikmagasinet, september 2001: 9-11)

”Tekstning – oversættelse for åben skærm” (I: Anglo Files, Journal of English Teaching 130, 2003: 44-53)

“Different viewers, different needs: Personal subtitles for Danish TV?”
(I: The Reception of Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing in Europe. Peter Lang Verlag, 2015: 17-44)

“Semiotics and Translation” (I: The Routledge Handbook of Translation and Linguistics. Routledge, 2018: 45-63)

“The Politics of Audiovisual Translation” (I: The Routledge Handbook of Translation and Politics. Routledge, 2018: 323-342)

”Engelsk og tysk påvirkning af dansk” (I: Sprogkræsen. Nyt fra Den Danske Sprogkreds, 26. oktober 2018: 20-27)

”Anglicismer: kriterier, kategorier og kilder – om det danske bidrag til GLAD, den globale database over anglicismer”
(I: Yes, det er coolt! Moderne importord i dansk. Sprognævnets konferenceserie 6. Dansk Sprognævn, 2019: 249-269)

“Anglifying Danish through translation” (I: Anglo Files, Journal of English Teaching 194, 2019: 45-52)

Echoes of English. Anglicisms in minor speech communities – with special focus on Danish and Afrikaans.
Peter Lang Edition, 2020; 522 sider

Undervisningserfaring og gæsteforelæsninger

 • Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Århus Handelshøjskole, Århus Universitet samt universiteter, handelshøjskoler mv. i Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Østrig, Italien, Frankrig, Spanien, Grækenland, Australien, Kina, Brasilien og Sydafrika

Underviser på følgende: