Dansk korrekturlæseruddannelse – grundlæggende

Crazy friday

Dette uddannelsesforløb begynder den 29. september til crazy friday-pris. Som du kan se, er der mange penge at spare ved at tilmelde sig den 28. maj.

Du behøver ikke at betale før efter sommerferien.

__________

Der er generelt mange sprogfejl på hjemmesider, i mails, i det offentliges kommunikation, i produktbeskrivelser, aviser, bøger og stillingsannoncer. Hvis der ud over sprogfejl også er formuleringer der giver anledning til misforståelser, efterlader man et uheldigt indtryk hos læseren, fx en kunde.

Mange kalder sig professionel korrekturlæser, men ”korrekturlæser” er en ubeskyttet titel. Derfor har mange korrekturlæsere desværre ikke den tilstrækkelige sproglige viden til at udføre jobbet tilfredsstillende. De retter ofte fordi de synes noget ser mere rigtigt ud – ikke fordi de ved hvad der er rigtigt.

Som den første virksomhed tog vi i foråret 2011 skridtet til at udbyde en korrekturlæseruddannelse. Den blev meget positivt modtaget.

Vores korrekturlæseruddannelse er under konstant udvikling. Blandt de største ændringer siden starten i 2011 er at vi nøje har afstemt uddannelsen til korrekturlæserens arbejde. Det vil fx sige at kursisterne benytter pc’er og bliver trænet i at søge hjælp på nettet.

Målgruppe

Den grundlæggende danske korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • koordinator
 • PA
 • underviser
 • sekretær.
Er du klar til den danske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest. Hvis du efter at have taget den stadigvæk er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Jane Hansen på 5194 9444.

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i korrekturlæsning.

Kryds og bolle-komma?

Langt de fleste af vores kursister sætter det traditionelle kryds og bolle-komma; derfor koncentrerer vi os om det. Som du måske har lagt mærke til i denne tekst og på sprogseminar.dk, sætter vi ikke selv det såkaldte startkomma – men vi underviser gerne i det.

Gratis kommakursus

Kommaer er et mysterium for mange. Selv rutinerede og veluddannede sprogbrugere kan løbe sur i reglerne. Det er der råd for: Når du tilmelder dig korrekturlæseruddannelsen, får du et gratis 3-timers onlinekursus i kommatering. Det øger dine muligheder for at bestå den afsluttende eksamen.

Kommakurset skal være overstået inden den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. Når du tilmelder dig uddannelsen, kan du på tilmeldelsesblanketten (i feltet Bemærkninger) indtaste ønsket dato på kommakurset.

Undervisningsdatoer

I boksen herunder ser du datoerne for kurset.
De fire første datoer møder du op på kursusstedet fra 9.00 til 16.00.
Den femte dato er prøveeksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.00 med efterfølgende gennemgang fra kl. 13.00.
Den sjete dag er eksamensdatoen; den er online og foregår fra 9.00 til 12.00.

Indhold og udbytte
 • Du får en intensiv undervisning i dansk grammatik (ordklasser og sætninger).
 • Du bliver trænet i at læse korrektur på en lang række tekster.
 • Du lærer at finde belæg for dine rettelser.
 • Du hjælper dit firma med at signalere større troværdighed og professionalisme.
Fordele og priser
 • Du får et gratis 3-timers onlinekursus i kommatering. 
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem Kommunikation og Sprog eller Dansk Magisterforening.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser og kan komme i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Omfang, tidsrum og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over 5 hele dage med et par uger mellem hver mødegang. Hvis du vælger at supplere med et gratis 3-timers onlinekursus i kommatering, skal du regne med en halv dag mere. Dertil kommer naturligvis 3 timer til den afsluttende onlineeksamen. I alt 6 dage. 

Hvis du bliver forhindret

På hvert uddannelsesforløb sker det at en eller flere deltagere bliver forhindret i at møde op til alle undervisningsgangene. Skulle det også ske for dig, får du et link til alt det der er blevet gennemgået. Så kan du i ro og mag indhente det forsømte.

Lærebog med i prisen

Håndbog i Nudansk bliver din primære lærebog. Den er uundværlig for korrekturlæseren.
Retskrivningsordbogen lærer du at bruge på dsn.dk. 

Sproget.dk  og ordnet.dk er andre relevante hjemmesider som du lærer et benytte.

Husk computer

Du skal selv medbringe en computer – til opslag på nettet og til øvelserne i korrekturlæsning.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele dagen.

Kursusbevis

Efter afsluttet forløb får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation for at du har fulgt uddannelsesforløbet.

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 3-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå til én reeksamination uden at det koster dig noget. Din omeksamen vil ligge samme dag som næste hold har eksamen.

Uddannelsesforløb

Dag 1
1. lektion: Introduktion

Introduktion til uddannelsesforløbet, herunder præsentation af den uundværlige Håndbog i Nudansk og af retskrivningsreglerne på Sprognævnets hjemmeside og på sproget.dk.

Du får gennemgået de nyeste ændringer i retskrivningen.

Vi kaster et kritisk blik på fordele og ulemper ved stavekontrollen i Word.

Formiddagen slutter med et overblik over vores 11 ordklasser – med særligt fokus på den første ordklasse vi skal arbejde grundigt med, nemlig substantiverne (navneordene).

2. lektion: Substantiverne

Vi arbejder med fejltyper i forbindelse med substantiver, fx

 • ét eller flere ord
 • forkortelser og bindestreger
 • genitiv (ejefald)
 • bøjning i pluralis (flertal)
 • brugen af store og små bogstaver.
Jane Hansen
direktør, cand.mag.
Dag 2
3. lektion: Verberne

Verberne (udsagnsordene) som ordklasse. Fejltyper i forbindelse med verberne, fx

 • r-problemer
 • uregelmæssig bøjning
 • ligge eller lægge
 • finit eller infinit
 • aktiv og passiv
 • participier.
4. lektion: Adjektiver, adverbier og præpositioner

Adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • uregelmæssig bøjning af adjektiver
 • t-problemer
 • adjektiv eller adverbium
 • ad eller af
 • præposition eller adverbium
 • kasus efter præposition.
Dag 3
5. lektion: Numeralier, konjunktioner

Numeralier (talord) og konjunktioner (bindeord) som ordklasser. Fejltyper, fx

 • numeralier med tal eller bogstaver
 • brugen af bindestreg i flerleddede sammensætninger
 • at eller ikke at
 • at eller og
 • dobbeltkonjunktioner.
6. lektion: Pronominer

Pronominer (stedord) som ordklasse. Fejltyper, fx

 • hans, sig, sin og sit
 • nogen eller nogle
 • der eller som
 • som der.
Dag 4
7. lektion: Sætninger

Sætningstyper:

 • helsætning
 • ledsætning
 • helsætningsstamme.

Typer af ledsætninger, fx de adverbielle.

8. lektion: Kommaer

Gennemgang af kommareglerne, med og uden startkomma, fx

 • komma mellem sideordnede helsætninger og ledsætninger
 • komma før og efter ledsætninger
 • komma før præciserende tilføjelser
 • komma ved apposition
 • komma ved præposition.

Kommaøvelser.

Brugen af de andre tegn (end komma) har vi løbende beskæftiget os med i gennemgangen af alle opgaverne.

Dag 5
9. lektion: Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet prøveeksamensteksten kl. 9.00 og skal være færdig med den inden kl. 12.00. Du skal ikke sende den korrekturlæste tekst til din underviser. 

10. lektion: Gennemgang af prøveeksamensteksten (online)

Fra kl. 13.00 til 15.00 får du gennemgået den korrekte tekst. Du sidder naturligvis klar med din tekst så du kan se hvad du måtte have overset. Der bliver god tid til at du kan stille spørgsmål til din underviser.

Gennemgangen bliver optaget, så du får et link til optagelsen.

Dag 6

Eksamen

Vi slutter med en 3-timers onlineeksamen fra kl. 9.00.

Efter ca. 10 dage får du eksamensresultatet.