Jan Heegård Petersen

Uddannelse

 • Ph.d. i lingvistik, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • MA i Almen Sprogvidenskab, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • BA i Almen Sprogvidenskab, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Beskæftigelse

 • Lektor ved Københavns Universitet

Sprognetværket

Holder foredrag i Danske Sprogseminarers Sprognetværk.

Tidligere beskæftigelse

 • 2014-2018 Lektor, forskningsprojektet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (Finansieret af A. P. Møller-fondet, Carlsbergfondet og Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet)
 • 2010-2014 Postdoc, Institut for International Business Communication, CBS (Finansieret af Carlsbergfondet)
 • 2007-2014 Ekstern lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • 2008-2010 Leksikograf, redaktør, Politikens Ordbøger, JP/Politikens Hus
 • 2006-2008 Sproglærer, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
 • 2002-2006 Ph.d.-studerende, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • 1998-2002 Leksikograf, redaktør, Den Danske Ordbog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Jeg underviser i alle sprogmoduler på Dansk-uddannelsen. Jeg kan også undervise i alle grundfagene på Lingvistik.
 • Jeg vejleder i bachelorprojekter og specialer inden for alle aspekter af dansk og almen grammatik og fonetik, kognitiv og funktionel lingvistik og semantik, typologi, sprogforandring, tosprogethed, sprogkontakt, feltlingvistik og sprogholdninger. Jeg kan også vejlede inden for andre sproglige emner, men vil så i højere grad fungere som sparringspartner for at skærpe argumentation og kvalificere dine valg undervejs i vejledningsprocessen.
Jan Heegård Petersen
Jan Heegård Petersen

Lektor, ph.d., Københavns Universitet